22-04-04

Vrije meningsuiting

Artikel 19 van de Belgische Grondwet: 'De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.'

Artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens: 1. 'Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen.'

Artikel 19 uit het BUPO-verdrag van de Verenigde Naties (BUrgerlijke en POlitieke rechten) 2. 'Eenieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook op te sporen, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst of met behulp van andere media naar zijn keuze.'

Elke burger heeft dus een grondwettelijk recht op vrije meningsuiting, ook al deugen die meningen voor geen millimeter. De prijs van de vrijheid op meningsuiting is nu eenmaal de mogelijke confrontatie met meningen waar we het hartsgrondig mee oneens zijn. De beperking en grenzen van die vrije meningsuiting is in ons land is de wet op antiracisme & discrimatie. Het wettelijk kader waarmee de rechters kunnen/mogen werken. Eerste wetsvoorstel tot wijziging was in januari 1990, zonder haast. Pas in januari 1992, na de verkiezingen van 24 november 1991 beter gekend als zwarte zondag, werd dit voorstel opnieuw ingediend. Initiatiefnemers waren in het verleden: Erdman (SP) 1990, Mahoux (PS)1999, Van Riet (VLD), Mahassine (SP.A), Nagy (Ecolo) en Lozie (Agalev). Onder paarsgroen goedgekeurd en met terugwerkende kracht toegepast (!) Een wet die met haken en ogen aan elkaar hangt. "Allen die zich in Vlaanderen bevinden worden in gelijke gevallen, gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, etnische afkomst, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan".

Mag ik in dit geval deze korte tekst afsluiten met een citaat van Yves Desmet op het moment van de commotie rond de AEL, enige tijd geleden..

"Als de radicale meningen van Jahjah niet langer beschermd zijn, dan ook de onze niet meer. En dat is pas iets om écht bang van te worden" (Yves Desmet)

De vrije meningsuiting ligt onder vuur, of je het nu wil zien of niet. Ik heb liever een Amerikaans systeem van de freedom of speech dan een beperkt systeem zoals hier. Het begint bij een 'voor anderen' radicale mening en eindigt.... enig id? In het verleden van onze samenleving waren er heel wat radicale meningen van onze voorouders die vandaag omschreven kunnen worden als oerconservatief. Ik heb de indruk dat de progressieven van vandaag de vooruitgang willen tegenhouden door meningen te beperken.

 23:26 Gepost door J | Permalink | Commentaren (249) |  Facebook |

Commentaren

Klok terugdraaien Wat zegt gij nu Jurgen? Dat de progressieven de vooruitgang willen tegenhouden door de meningen te beperken? Niks tegenhouden, de progressieven willen gewoon de klok terugdraaien en liefst zo ver mogelijk. De progressieven haalden altijd te pas en te onpas Hitler boven water. Om te kunnen schermen met fascisme, racisme en wat nog allemaal. Maar nu zijn die zelfde progressieven steeds meer de streken van Hitler aan het overnemen. Namelijk, het schrappen van de vrije meningsuiting.
Het begint er ook op te lijken dat de progressieven steeds meer last beginnen te krijgen van de gevaarlijke ziekte A.A.R.S (acuut anti racistisch syndroom). Zeer besmettelijk onder progressieven, o.a. ne rechter in Gent die ook zopas besmet is geworden.
Progressieven en democratie? Dat past als een tang op een varken.

Gepost door: Sultan | 23-04-04

moraal van het verhaal Absolute vrijheid bestaat niet, tenzij je als kluizenaar op een eiland woont. De individuele vrijheid eindigt waar ze de vrijheid van anderen beperkt en/of anderen schade toebrengt. Dat is zo met materiele zaken (ik mag niet door het rood rijden want anders kan ik iemand anders doodrijden). Waarom zouden woorden niet evenzeer kunnen kwetsen? Ook de vrijheid van het woord is dus niet onbeperkt, wanneer ze anderen ongegrond schade toebrengt. En ik heb het hier niet over een grapje hier of daar, maar over constante, jarenlange haatcampagnes tegen bepaalde bevolkingsgroepen op basis van kleur of afkomst. Toen ik klein was zei iemand voor de grap dat ze gratis mosselen uitdeelden aan het kanaal. Toen het volk naar daar stroomde ging de persoon zelf kijken, het zou immers eens waar moeten zijn. Moraal van het verhaal: vertel leugens lang genoeg en ze worden als waar aanvaard. Dit is wat het VB nu al jaaaaaaaaaaaren doet.

Gepost door: Joske | 23-04-04

ja, weer van dat kindelijk citeren hij begint toch al bij te leren. al wat meer compleet , maar natuurlijk enkel die stukjes die hem uitkomen

art 19 BUPO
Art 19.2 ..zie het citaat van jurgen
19.3 : "toevallig NIET VERMELD ? wel hier dan: aan de uitoefening van de in het tweed lid bedoelde rechten zijn bijzondere plichten en verantwoordelijkheden verbonden. De een kan derhalve aan bepaalde beperkingen worden verbonden, doch alleen beperkingen die bij wet worden voorzien en nodig zijn : zoals :
-in het belang van de rechten of de goede naam van anderen
-in het belang van de nationale veiligheid, de bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden.

Art. 20.2 van het zelfdeBUPO : het PROPAGEREN VAN OP NATIONALITEIT ?, RAS?,GOSDIENST GEBASEERDE HAATGEVOELENS DIE AANZETTEN TOT DISCRIMINATIE? VIJANDIGHEID OF GEWELD IS BIJ DE WET VERBODEN !!!!! en de vrije meningsuiting dan ? ;;;

Art 10 EVRM :
1.eenieder heeft het recht op vrije meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijhied om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen. Dit artikel belet niet dat staten radio-omroep, bioscoop of televisieondernemingen kunnen onderwerpen aan een systeem van vergunningen

Ge zou dus zeggen totale vrijheid MAAR lid twee !!
2. Daar de uitoefening van deze vrijheden PLICHTEN en VERANTWOORDELIJKHEDEN met zich meebrengt,kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, VOORWAARDEN,BEPERKINGEN !!!OF SANCTIES , welke bij de WET worden voorzien en die in een democratische smaneleving nodig zijn om in het belang van land's veiligheid, de openbare veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het VOORKOMEN van strafbare feiten, .... en de vrije meningsuiting dan ?

Artikel 19 van de Belgische Grondwet: 'De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd

voor die nitwits à la vos die het nog niet doorhebben, racisme staat in de strafwet, niet alleen de daad, maar ook de mening die aanzet tot...dus het voorkomen tot , de goede naam .... velen snappen nog geeneens de juridische definitie van racisme, maar wagen zich wel aan de meest complexe internationale publiekrechterlijke verdragen...

altijd dat gratuit citeren van bepaalde stukjes wettekst die NOOIT op zich alleen staan om uw overtuiging te funderen = dé blokstrategie
als het zo simpel was, was er geen univ rechten nodig, iedereen kan immers lezen.
Realiteit is dat zowel het Bupo, het evrm, als de Belgische grondwet volledig gevolgd werden. Nergens is er een overtreding. Verstrpen kan daar op het derisoire vlaamse niveau niet aan gaan veranderen. hij begint dat nu stilletjesaan te beseffen.

game/set and match

Gepost door: gregory | 23-04-04

Objectiviteit ! Joske, Jurgen heeft gelijk ! En wat leugens betreft : paars heeft er het patent op, hoor !
Maar wat baat het als men niet wil zien welke mistoestanden er in dit land heersen !
Nee, het VB is niet zonder zonden ! Absoluut niet !
Maar de anderen ook niet ! En waar blijven de veroordelingen voor hen ?
Objectiviteit, Joske, dat is de moraal van het verhaal !
Wacht maar als we enkele jaren verder zijn in dit leuke land ! Men bestempelt de USA en haar inwoners als dom, maar daar mag men tenminste nog zijn/haar mening geven ! Hier niet : en dat is de grond van de zaak !
Niemand mag spreekverbod opgelegd krijgen : noch links, noch rechts !
Probeer aan te tonen dat iemand volgens u fout is, maar maak nooit iemand monddood ! Begrepen, liefste Joske ! ?
Konden we nu toch maar allemaal een beetje realistischer, minder opgewonden en objectiever zijn. De zaken zijn zoals ze zijn !
Kalm blijven, mensen ! , hoe erg het ook is !
Bedenk : na regen komt zonneschijn !

Gepost door: Big Brother | 23-04-04

Je begrijpt het niet, Gregory ! Beste Gregory, JIJ begrijpt het niet ! Racisme mag inderdaad niet, het staat in de wet, maar de grondvraag is : wie heeft het in de wet gezet ? !
Net die politici voor wie het goed zou uitkomen ! Denk daar eens over na !
Neen, ik ben tegen racisme, laat dat duidelijk zijn, maar hoe definieer je dat ? Wie trekt de krijtlijnen ? Wie heeft ze getrokken ? Hebben zij de alwetendheid in pacht ? Nadenken, Gregory !
Trouwens : al gehoord van omgekeerd racisme ! ? Dat is er meer dan gewoon racisme ! Het gaat hier dus wel degelijk over autochtonen die door allochtonen uitgescholden, gepest en gehaat worden.
Wat is je reactie hierop ? Waar blijft de reactie van al de 'democraten' hierop ! ?
Denk je ook niet dat beide verkeerd zijn, Gregory ?
Waarom dan focussen op één kant ?
Meer verdraagzaamheid, Gregory !, van BEIDE kanten. Begrijp je dat ?
Dat hebben we nu nodig ! Vereng de problematiek niet, maar bekijk het vanuit alle invalshoeken.
Het is niet zo simpel !

Gepost door: Big Brother | 23-04-04

gemotiveerd Hoe meer de gewone burger getergd wordt,,, hoe meer ik gemotiveerd geraakt om er mee door te gaan,,,,,nu zijn we het stillentjes moe aan het worden belachelijk gemaakt te worden door onze politieke partijen ,,,,die nu niet beter gevonden hebben dan het gerecht in te schakelen omdat zij geen raad meer weten met de vrije mening van de gewone man in de straat,,,,,maar heren moeten wij nu gaan vragen wat wij wel en niet mogen zeggen ,,,,,het oost-blok is bevrijd,,,wat wilt ge dat wij hun plaats innemen,,,,,,en de walen dan ??? heb ge gezien hoe snel ze er bij waren om de geldkraan dicht te draaien van het VB ,,,,,,die uitspraken wijzen toch ook op het opjutten van de twee taalgemeenschappen,,,,,,dat ze eerst voor hun eigen deur keren,,,,,
Ik kan maar alleen afleiden dat deze politieke onmacht in JUNI zwaar zal aangerekend worden,,,,,,,want de man in de straat is het kotsbeu,,,,,

Gepost door: albert | 23-04-04

da joenk De veroordeling van het VB is een aanslag op de democratie zelf. Het is Verhofstadt zelf die de scheiding der machten onderuit haalt. Ultra snelle inleiding bij het hof van beroep in Gent, ultra korte procedure en zoeken - onder druk zetten - omkopen van rechters. Da joenk is een RAMP voor VL, niet in het minst voor zijn eigen partij.

Gepost door: bats | 23-04-04

awel Toch zal ik altijd blijven zeggen wat ik wil. Dus ik was geen racist awel maar nu ben ik racist geworden en daar ben ik nu fier op.

Gepost door: franky | 23-04-04

aan joske Ge hebt gelijk. Er zijn grenzen. Meestal zorgt de opvoeding ervoor dat die niet worden overschreden. Maar dat is lang geleden. En, is er ook geen haatspuierij die al jàren én systematisch bezig is naar mensen met een afwijkende mening die VB stemmen ? Eerlijk zijn hé ...

Gepost door: jos | 23-04-04

Dat komt ervan hé Een kollega van mij werd gisteren op straat (wij werken in het Brusselse) door een allochtoon vanuit de wagen uitgescholden voor racist, en dit zonder enige aanleiding. We stonden beiden even aan de grond genageld van dit voorval...
Jawade!

Gepost door: Luc | 23-04-04

Racisme Hoe dan ook, hier betekent racisme al het geen je zegt over de nieuwe belgen en de allochtone gemeenschap of het nu waar is of niet het is racisme. het geen de allochtone gemeenschap zegt over ons dat is hun godsdienst dus zij kunnen nooit geen racisten zijn toch niet in ons land. conclusie wij zijn de pineut. we laten op ons kop kakken door de regering. en dit heeft niets met racisme te maken wel met eigen belang, zakken vullerij en je moet niet op het vlaams blok stemmen om dit te zien en te weten. trek uw ogen open. als je dat allemaal goed vindt dan weet ik het ook niet meer ze. vlaams blok is al lang niet meer wat het vroeger was. vlaams blok zondigt evenveel als alle andere partijen.

het verschil zit er hem in dat het vlaams blok er voor uit komt voor hun mening en het publiekelijk verkondigen en voor de vlaming is en voor de belg ook. de andere partijen doen het voor hun eigen belang eigen portemonee en dansen naar de mond van de walen. dit is racisme van de waalse kant tegen de vlaming. maar ga dat geprocedeerd worden wel neen. dit is belgië mensen achterbaks tot en met

Gepost door: Sven | 23-04-04

vb als je tegen iemand zegt ik stem vlaams blok dan zeggen ze "zot". als je vraagt waarom dan zeggen ze "daarom" het is zodanig door de media in de mond gelepelt dat het vlaams blok slecht is dat vele mensen het geloven zonder echt het programma te kennen. ik ben lid van vb ik krijg maandelijks krantjes als je die leest mensen wat er allemaal gebeurd in ons land dan heb je niet veel zin meer om op een andere partij te stemmen.

Wil je echt weten wat er in ons land omgaat kijk dan naar de nederlandse zenders dan hoor je veel en ongecensureerd, dit is de waarheid. niet wat onze media er over zegt. doe eens moeite om het vlaams blok te begrijpen waarom ze tot deze conclusies komen en waarom ze pleiten voor hun programma. laat het VB doen en belgië wordt er beter van kijk maar naar omringende landen, rechts is daar nog veel radicaler maar ze blijven toch aan de macht kijk maar naar oostenrijk hoor je ze daar klagen... neen...

Gepost door: Sven | 23-04-04

cut the crap Eerst en vooral,proficiat Jurgen. Neen, neen, wat men ook allemaal zegt over je keuze "Gij gaat daar toch maar zitten hé !!!" (5 jaar aan 5000€ netto per maand natuurlijk, maar bijzaak hé) en er zijn er velen die daar van dromen (oa. ondergetekende). Dus enige vorm van jaloezie zal links en rechts wel te bespeuren zijn en dat mag je de mensen niet kwalijk nemen. Gij hebt ze jongen "DE job der JOBS". Uw madame is ook content zeker ?? (nog meer van huis weg ... en toch kassa kassa)
Nu de uitspraak van het Hof van Beroep.
Mannekes toch, dit is toch DE natte droom van jullie zeker. Ze zijn zo lomp van het VB in de underdog positie te duwen en wij Vlamingen hebben een genetische voorbestemdheid voor underdogs (zie maar naar de geschiedenis). Dit betekent gegarandeert +3 à +4% !!!
Ik hoop alleen voor jou dat er ook volgende termijnen komen ...

Gepost door: een héél blauw vogeltje | 23-04-04

@ JOSKE Absolute vrijheid bestaat niet, tenzij je als kluizenaar op een eiland woont. De individuele vrijheid eindigt waar ze de vrijheid van anderen beperkt en/of anderen schade toebrengt. Dat is zo met materiele zaken (ik mag niet door het rood rijden want anders kan ik iemand anders doodrijden). Waarom zouden woorden niet evenzeer kunnen kwetsen? Ook de vrijheid van het woord is dus niet onbeperkt, wanneer ze anderen ongegrond schade toebrengt. En ik heb het hier niet over een grapje hier of daar, maar over constante, jarenlange haatcampagnes tegen bepaalde bevolkingsgroepen op basis van kleur of afkomst. Toen ik klein was zei iemand voor de grap dat ze gratis mosselen uitdeelden aan het kanaal. Toen het volk naar daar stroomde ging de persoon zelf kijken, het zou immers eens waar moeten zijn. Moraal van het verhaal: vertel leugens lang genoeg en ze worden als waar aanvaard. Dit is wat het VB nu al jaaaaaaaaaaaren doet.
En wat doet onze media en regering al jaren Joske...
Veel mensen praten over het VB alsof ze er alles vanaf weten, als je hen dan vraagt hoe ze dat weten dan komt als antwoord, wel de krant, het journaal, de anderen zeggen... als je maar jaaaaaaarrrrrreeeeennn aan de stuk iets zegt dan geloven ze het vanzelf.
MAAARRRR is het VB ooit in de regering geweest NEEN, hebben ze ooit iets kunnen/mogen bewijzen NEEN en waarom denk je?
Misschien dat hun oplossingen wel werken, misschien ook niet. Als ze wel zouden werken dan hebben alle andere "democratische" partijen gefaald, als het niet werkt heeft het VB gefaald en zullen ze zelf afgestraft worden.
Daar moet een rechter niet voor zorgen.
Voila JOSKE dat waren uw eigen woorden, denk voortaan na en reply dan ene keer .

Gepost door: Domme Jos | 23-04-04

Unserved audience Het uitschakelen van het Blok zal de kiezers niet van mening doen veranderen. In dat geval blijft dus interessant om een zogenaamd "rechtse" partij op te richten daar er een enorm potentieel van kiezers voor bestaat. Wat dat betreft blijft het een nul-operatie.

Verder stel ik vast dat de term racisme uit zijn verband gerukt wordt. De feitelijke betekenis van racisme blijft nog steeds discriminatie op grond van huidkleur en ras. De definties, al dan niet juridisch of bedacht door ideologen zijn dus feitelijk incorrect. Het is daarom dat sommige belangengroepen ook de nieuwspraakterm "cultuurracisme" lanceren.

Gepost door: Patrick | 23-04-04

het laatste nieuws pagina 11 citaat jahjah "als ze niet kunnen samenleven in een multicul dan moeten ze maar verhuizen"
wat gaan ze doen met die zijn partij als zij 20 percent halen?
verbieden? ik denk niet dat zij daar mee zullen lachen.
dan zal het wel zijn van racisten en jihad dit en dat.
nog effe wachten en de bom zal wel gaan barsten.
Gepost door: B(elgie)ar(s)t | 23-04-04

Geert Hoste kan gaan doppen In oktober 2000 diende Lyle klacht in tegen Warner Bros. en drie scenarioschrijvers: Adam Chase, Gregory Malins en Andrew Reich. Ze beschuldigde hen van seksistische en racistische uitlatingen.
"Chase, Malins en andere scenaristen maakten voortdurend opmerkingen en grapjes over vrouwen en seks en ze lachten Afro-Amerikanen uit," luidde het in de aanklacht.

In 2002 gaf een rechter beschuldigden gelijk die stelden dat dit soort taalgebruik nodig was in het creatief proces voor een televisieshow die zich tot een jong publiek richt. Donderdag is die uitspraak in beroep evenwel verworpen. Volgens de rechter kan het creatief proces dergelijk gedrag niet verontschuldigen. Een nieuw proces volgt.

Gepost door: B(elgie)ar(s)t | 23-04-04

Rechten en plichten De leuze van de regering is : plichten voor de belgen - rechten voor de vreemdelingen. De belgen betalen en de vreemdelingen krijgen. Dus de omgekeerde wereld. Is dat normaal ?

Gepost door: Oude belg | 23-04-04

Kranten verbieden Allemaal bullshit dat arrest. Als ge de krantenknipsels van de Belgisch kranten leest over geweldplegingen, diefstallen, verkrachtingen enz waar er een Noord Afrikaanse naam in voorkomt krijgt ge ook steeds een herhaling van feiten die volgens het arrest discriminerend zijn. Volgende stap, de kranten verbieden nog Noord Afrikaanse namen af te drukken? Dat is wel iets voor "Centre Leman". Het blijft bevreemdend hoe in een "Rechtstaat" met een jarenlange achterstand van Justitie een proces zo snel kan gevoerd worden. Stalin kon er alleen maar van dromen.

Gepost door: Eddy | 23-04-04

Even filosoferen over discriminaties... Ik wil nog wel aannemen -zo op het eerste gezicht- dat het CGKR de strijd voor een discriminatieloze maatschappij met de beste bedoelingen voert, dat het deze lieden werkelijk te doen is om het wegwerken van de discriminatie eerder dan de frontale aanval op het VB. Op het eerste gezicht, wel te verstaan!! Want enig 'verderpeinzen' doet me al snel afstand nemen van die goedgelovigheid. Het CGKR bestrijdt immers niet ELKE vorm van discriminatie. Enkele voorbeelden:

* Karel DG speekt zijn onvergetelijke 'mestkever-woorden'. Hij viseert hier duidelijk een welbepaalde bevolkingsgroep, en dit niet om hen complimentjes toe te werpen. Waar blijft het proces tegen KDG...?
* Zoals in Jurgens opiniestukje te lezen staat, verbiedt de belgische anti-discriminatiewet het discrimineren op basis huidskleur, geaardheid,... etc. M.a.w. -staat er dan te lezen- : "...op welke grond dan ook."
Ik vind die uitdrukking "op welke grond dan ook" razend interessant. Want wil dit dan ook niet zeggen dat ons huidige belastingsysteem op de helling komt te staan?? Ik kan me niet van het gevoel ontdoen dat een persoon die meer belastingen dient te betalen dan bv. zijn buurman, enkel en alleen omdat hij zich een hoger inkomen heeft weten op te bouwen (meestal door noeste arbeid), onderhevig is aan discriminatie. Discriminatie op basis van inkomsten.
Ik weet zeer goed dat deze stelling ingaat tegen wat wij als 'normaal' beschouwen. Wij vinden het niet raar om een rijk iemand meer geld af te troggelen, meer zelfs, we vinden het doodnormaal. Toch zou ik jullie willen vragen even jullie gangbare denkpatronen los te laten, en de woorden "...verboden te discrimineren op welke grond dan ook..." in hun naaktheid te interpreteren, los van de conditionering die ons dagelijks vanuit de maatschappij bereikt en vormt.
Ikzelf kom tot de conclusie dat wanneer de wet beoogt om elke vorm van discriminatie uit de weg te ruimen, en dus elke mens als gelijke te behandelen, het niet langer mogelijk is om een belastingsysteem dat niet werkt met forfaitaire bijdragen -die dus voor elke burger gelijk hoog zijn- vol te houden. Per definitie gaat dit systeem tegen die wet in.
Waar blijft de rechtzaak van het CGKR tegen ons belastingsysteem...?

Hoe denke jullie hierover?

Gepost door: S & V | 23-04-04

Even filosoferen over discriminaties... Ik wil nog wel aannemen -zo op het eerste gezicht- dat het CGKR de strijd voor een discriminatieloze maatschappij met de beste bedoelingen voert, dat het deze lieden werkelijk te doen is om het wegwerken van de discriminatie eerder dan de frontale aanval op het VB. Op het eerste gezicht, wel te verstaan!! Want enig 'verderpeinzen' doet me al snel afstand nemen van die goedgelovigheid. Het CGKR bestrijdt immers niet ELKE vorm van discriminatie. Enkele voorbeelden:

* Karel DG speekt zijn onvergetelijke 'mestkever-woorden'. Hij viseert hier duidelijk een welbepaalde bevolkingsgroep, en dit niet om hen complimentjes toe te werpen. Waar blijft het proces tegen KDG...?
* Zoals in Jurgens opiniestukje te lezen staat, verbiedt de belgische anti-discriminatiewet het discrimineren op basis huidskleur, geaardheid,... etc. M.a.w. -staat er dan te lezen- : "...op welke grond dan ook."
Ik vind die uitdrukking "op welke grond dan ook" razend interessant. Want wil dit dan ook niet zeggen dat ons huidige belastingsysteem op de helling komt te staan?? Ik kan me niet van het gevoel ontdoen dat een persoon die meer belastingen dient te betalen dan bv. zijn buurman, enkel en alleen omdat hij zich een hoger inkomen heeft weten op te bouwen (meestal door noeste arbeid), onderhevig is aan discriminatie. Discriminatie op basis van inkomsten.
Ik weet zeer goed dat deze stelling ingaat tegen wat wij als 'normaal' beschouwen. Wij vinden het niet raar om een rijk iemand meer geld af te troggelen, meer zelfs, we vinden het doodnormaal. Toch zou ik jullie willen vragen even jullie gangbare denkpatronen los te laten, en de woorden "...verboden te discrimineren op welke grond dan ook..." in hun naaktheid te interpreteren, los van de conditionering die ons dagelijks vanuit de maatschappij bereikt en vormt.
Ikzelf kom tot de conclusie dat wanneer de wet beoogt om elke vorm van discriminatie uit de weg te ruimen, en dus elke mens als gelijke te behandelen, het niet langer mogelijk is om een belastingsysteem dat niet werkt met forfaitaire bijdragen -die dus voor elke burger gelijk hoog zijn- vol te houden. Per definitie gaat dit systeem tegen die wet in.
Waar blijft de rechtzaak van het CGKR tegen ons belastingsysteem...?

Hoe denke jullie hierover?

Gepost door: S & V | 23-04-04

Sorry Mijn excuses voor het dubbelle posten... dit was niet m'n bedoeling...mijn fout.

Gepost door: S & V | 23-04-04

uitpsraak Het is niet omdat je recht studeert dat je het recht hebt om andere mensen fanatiek te beledigen.In elk geval ,er zijn zaken waarin men elke keer een andere uitspraak doet.Welke rechter was dan juist?Of is het zoals sommige zeggen, het gerecht is zoals de beek....En dit is EEN waarheid als men leugens maar lang genoeg vertelt..dat gebeurt nu ook juist door al die politiek correct denkenden.En wat Jurgen betreft,ik denk dat hij wel ingecalculeerd heeft dat dit kon gebeuren,ieder realistisch mens zou dat doen en ik denk dat hij dat toch zeker wel is.En het onbehagen ontstaat juist doordat je geen vrije mening meer mag hebben ,door alles wat de mensen opgedrongen word en wat Zij denken wat goed is voor ons.Laat ons en beetje objectief blijven a.u.b.

Gepost door: georgette | 23-04-04

Hoe denken wij erover? Simpelweg: je maalt. Het is toch rechtvaardig dat je belast wordt, volgens wat je verdient, zeker? Dat heeft hoegenaamd niets met discrimnatie te maken.

Om met een Vlaams Blok quote te spreken: u bent van Mars zeker?

Gepost door: Man met mening | 23-04-04

Aan de "slimste" man ter wereld Gregory (volgens hemzelf) Laat de wetten voorschrijven door de PS en wij Vlamingskes trappen er altijd in! De wet si de wet là, maar die wetten zijn GEMAAKT en VOORTDUREND BIJGEWERKT gewoon om één doel te bereiken: Vlaanderen te onderdrukken en Wallonië onbeperkt te laten profiteren!
Wees toch niet zo blind en dom Gregory man!
Nu wil men reeds de vrije meningsuiting afschaffen en verbieden om statistieken te publiceren die nadelig zijn voor de criminele buitenlanders en voor de anti-Vlamingen.
Waar gaan we naartoe als we dat alles klakkeloos aanvaarden!!
Een fopspeen en een lego-speelgoedje, en de Vlaamse politicus is gesust!
Leve de vrije meningsuiting zoals die bestaat in de USA: zeggen mag, doen niet.
Eén ding weet ik zeker: de Walen zijn racistischer dan de Vlamlingen, ze hebben alleen geen goed gestructureerde partij om het op te vangen.
Nu willen ze het VB kapot, en slechts om één reden: de miljardenstroom veilig stellen, ...en het racisme? Laat ons niet lachen, dat is voor domoren die er willen intrappen!! Verstaan Gregory?

Gepost door: Emiel | 23-04-04

Over de links op je webpagina Jurgen,

je bent een hypocriete, nep-onafhankelijke en niet al te geloofwaardige journalist.

Maar voor de links naar bikini-sites, en ander schoon volk op je website:

HULDE! HULDE! HULDE!

Meer van dat, aub...

Gepost door: Man met gezonde appetijt | 23-04-04

@ man met mening U zegt dat het sowieso rechtvaardig is te belasten op basis van de grootte van uw inkomen. Welke argumentatie heeft u hiervoor?

Ik trek niet in twijfel dat dit een werkbaar systeem is, maar of het RECHTVAARDIG is, zoals u los uit de pols beweert, weet ik zo nog niet. Een straatlamp die 's nachts brand, geeft niet meer licht voor een rijk iemand dan voor een arm iemand. Toch krijgt dat rijkere iemand op 't einde van het jaar, een grotere rekening voorgelegd door Vadertje Staat.
En om dit dan "solidariteit" te noemen gaat mss ook iets te ver. Dit zou zo zijn indien het rijkere iemand uit vrije wil een hogere bijdrage zou storten in het belastingsysteem. Maar een verplichting die in een wet vastgelegd ligt en waar je -of je nu wil of niet- niets aan kan veranderen, kan je toch moeilijk "solidariteit" noemen. Dan is een diefstal even goed solidariteit, niet?

Gepost door: S & V | 23-04-04

reactie beste s&v, laten we dan onze huidige maatschappij maar meteen opdoeken. Het is toch logisch dat rijkere mensen meer betalen dan arme(re) mensen. Ik vrees dat uw standpunt bij uw vrienden van het blok ook niet echt in dank zullen worden afgenomen, het is toch geweten dat het VB vooral leeft bij gratie van de onderklasse (en dit laatste is absoluut niet pejoratief bedoeld, echt niet). Maw heel wat blokstemmers "profiteren" op dit moment maar al te graag vh feit dat rijke mensen meer belastingen betalen.

Gepost door: red ken | 23-04-04

rechtspraak Twee van de drie rechters in Gent zijn van huize uit Franstaligen (Smetrijns/Denijs en minstens 1 van de drie is een loge man. Alle drie zij politiek benoemd.In alle eerlijkheid,hoe kunnen dergelijke figuren een onafhankelijke en onbevooroordeelde rechtspraak garanderen tegenover een radicale vlaamse partij

Gepost door: de saint aubin. | 23-04-04

Het gaat helemaal niet om racisme! Gelooft er nu echt iemand dat het vanwege de vrije meningsuiting of racisme is dat ze het Vlaams Blok al jaren vervolgen???

Het is een "Belgische" zet. Communautair!!! En daar moeten we op verder gaan, want enkel daarom gaat het!

Hebben jullie dan de vreugdekreten van het FDF en de PS niet gehoord gisteren op TV??

Over de vreemdelingen heeft het Vlaams Blok niet méér of niet minder geschreven of gezegd, wat men niet ook al bij de VLD heeft gehoord. Bovendien heeft Liberales, Libertarian, Elsevier, en nog vele anderen al meer gehakt en gekapt op criminele vreemdelingen en fundamentalistische moslims dan het VB...waarom pakken ze die niet??? Juist, omdat die geen onafhankelijk Vlaanderen willen!!!

Net zo min als het N-VA dat wil, die enkel een vorm van confederalisme nastreeft, waarbij de monarchie en het voortbestaan van België niet in het gedrang komt!

DAT is de reden, en anders niks!

Anders hadden ze niet zo hard moeten zoeken naar een franskiljon als rechter om het zaakje te klaren, en die als beloning nu een bevordering krijgt naar Cassatie.

Gepost door: Vicky | 23-04-04

Brief aan alle kranten Gisteren werd nog maar eens duidelijk hoe erg het met onze democratie gesteld is. Een politiek benoemde rechter, Alain Smetryns, voorzitter van de franskiljonse afdeling van de Lionsclub in Gent, waar de voertaal Frans is moest heel snel, onder politieke druk, nog vóór de verkiezingen een uitspraak doen over feiten die ‘gepleegd’ werden in 1981. Feiten zoals het 70-puntenplan, waarvan iedereen weet dat al heel wat punten door de ‘democraten’ werden overgenomen en uitgevoerd.
Onckelinks en Verhofstadt lieten al in eerdere uitlatingen geen twijfels bestaan over het resultaat van deze ‘rechtsspraak’.
Het FDF zal nu wel champagne drinken. De door hen gehate Vlamingen werden veroordeeld. Nochtans herinner ik mij de lokettenkwestie van de beruchte Nols van het FDF nog zeer goed. Eigenaardig dat Nols, gekleed als Arabier op de rug van een kameel puur racistische toespraken naar de bevolking mocht slingeren. Hij mocht ongestoord Vlamingen zowel als vreemdelingen pesten, zonder dat het FDF daarvoor nu, (eveneens bijna twintig jaar later), ter verantwoording wordt geroepen voor de rechter.
Dat heb ik bij het Vlaams Blok nog nooit gezien. Ook racistische uitspraken heb ik nog nooit gehoord.
Tenzij het aanklagen van de lakse houding van de overheid ten overstaan van het vreemdelingenprobleem, de toenemende criminaliteit en gruwelijke cultuurgebruiken bij vrouwen als ‘racistisch’ kunnen beschouwd worden.
Misschien is het omdat FDF toevallig het woordje ‘democratique’ in haar naam draagt?
Heel wat Afrikaanse despoten noemen zich ook democratisch. Dit woord, heeft net als het woord racisme zijn werkelijke betekenis verloren. Maar wie macht heeft in de politiek, heeft ook de macht om het taalgebruik te beïnvloeden. Zoals het Nederlandse tijdschrift Elsevier in haar uitgave van 17 april stelt, ziet men dit duidelijk in totalitaire dictaturen. Daar hebben autoriteiten de neiging om Orwelliaanse newspeak te ontwikkelen, een propagandataal die de werkelijkheid op brute wijze geweld aandoet. Ze moeten het niet zover gaan zoeken, want ook in ‘democratieën’ zoals België, vormt de manipulatie van taal een politiek wapen.
En hoezeer de emotionele lading van begrippen afhangt van machtsverhoudingen, hebben conservatieven bij ons al lang gemerkt.

http://www.lions.be/nl/structure/clubs_contact.cfm?CLUB_NR=0090

Gepost door: Vicky | 23-04-04

discriminatie Dat er in Vlaanderen meer dan 900 flitspalen staan en in Wallonië 10, terwijl het geld voor bijna 80% naar Wallonië vloeit, is ook discriminatie en beledigend voor de Vlaamse gemeenschap. Wanneer komt daar een proces van?
De gewone aanspreektitel van een Marokkaan door een Turk is "sale Arabe", en de gewone aanspreektitel van een Belg door een Marokkaan is "sale Belge"; ik hoor dit DAGELIJKS in Brussel!
Wanneer volgen er processen op deze "herhaalde denigrerende" uitspraken? Iets voor Smetrynske?
Wanneer een proces tegen het racistische vlaamshatende FDF? Er zijn genoeg FDF-teksten en -pamfletten bekend die onophoudelijk racistische haat uitstralen! Maar het zijn de beschermelingen van onze dikkerd Michel!
Wanneer een Marokkaantje een Vlaming vermoordt -zoals in Schaarbeek- dan krijgt hij een vermaning van de franstalige rechter, maar wanneer een Marokkaanse crimineel door de politie wordt doodgeschoten -zoals in de MC Donalds in Mechelen- dan komt de helft van Borgerhout op straat om de crimineel te steunen en gaat de burgemeester van Antwerpen Janssens naar zijn begrafenis! Discriminatie? Wat zegt Smetrynske daarvan?
Zo zijn er duizenden voorbeelden!


Gepost door: Emiel | 23-04-04

Wat een gezeik !! Ze hebben ons "gepakt" omdat we vlaanderen onafhankelijk willen...

Stom van jullie om dan zo'n racistische standpunten in te nemen en te blijven propageren (de winter) om de vlaanderen tegenstanders in wallonie gratis en voor niets van uitstekende ammunitie te voorzien..
Maar ja, het racisme zit nu eenmaal diep ingebakken bij SOMMIGE blokleden.. het is zowat hun enige moitvatie trouwens. daar heb ik hoegenaamd geen compassie mee !

Had ge alleen bij uw vlaamse eisen gebleven , ja DAN was het anders geweest ; Daar werkt de racismewet nu eenmaal niet... aLs die zou aangepast richting vlaams-waals discriminatie zouden ALLE Vlaamse partijen recht gaan staan, het is ook nog niet gebeurd en het ZAL ook niet gebeuren.

Feit is dat in de Vlaams Blok mandatarissen serieuze xenofoben zitten, dat ze toevallig uit wanhoop zich een aziatische echtgenote moeten aanschaffen , doet geen afbreuk aan hun ziekelijke afkeer van andere nationaliteiten/afkomsten

de uitspraak van de blok stemmer (geen afgevaardigde, ik weet het) in terzake is diegene die ook impliciet in de partij leefde en haar uiteindelijk fataal is geworden : Citaat : "van mij mogen ze allemaal terug naar Marokko, de slechten én de "goei"....

een programma aanpassen is één, de meetings en de cafepraat van de blokleden nog iets compleet anders .

Ze hebben zichzelf gekloot, en het Vlaams nationalisme als EXCUUS gebruiken is LAFHARTIG , ze hebben door hun jarenlang mohammed-"bashing" de Vlaamse zaak alleen maar schade en vertraging toegebracht !

Gepost door: NVA | 23-04-04

nva en belgicisten hand in hand.... dat de n-va geen enkel mogelijkheid om het vb zwart te maken is al langer bekend , de overstap van tal mandatarissen van deze partij ... leid blijkbaar tot frustraties... trouwens ik n-va leden racistische uitlatingen horen doen... de n-va ook racistisch, ik heb tobback horen zeggen dat vreemdelingen als meeuwen op een stort zijn....SPA racistisch
ik heb de vld 'er smaghe vorig jaar een verbod op basis van HUIDSKLEUR
horen verkondigen....vLD racistisch
neen, de n-va staat aan de kant van het establishment, en ja deze uitspraken zijn racistisch en moeten bestraft worden, maar het partijprogramma van het vb is dat niet ...

Gepost door: il falco | 23-04-04

Smetryns Wisten jullie dat Gent DE ENIGE VLAAMSE STAD is waar nog een oudbakken FRANSKILJONSE Lion's club bestaat? En wie is daar voorzitter? Juist: Alain Smetryns, de fameuze rechter die moet oordelen over een rasechte Vlaamse partij.
Leman had het niet moeilijk om zo een fanatieke Vlaminghater te vinden! In Vlaanderen dan nog wel!
De rechter onpartijdig noemen? Wat is daar nu ernstig aan??

Gepost door: Emiel | 23-04-04

skild en vriend beste fanatieke vlamingen: haal alvast jullie skild en vriend maar boven
:-)

Gepost door: red ken | 23-04-04

skild toen hebben ze nadien ook flink op hun bakkes gekregen !

Gepost door: Walon ? c'est moi ! | 23-04-04

petitie onderteken juist de petitie ondertekend op www. vrijemeningsuiting.org
en ik ben precies niet alleen :-)

Gepost door: lorenz | 23-04-04

petitie onderteken juist de petitie ondertekend op www. vrijemeningsuiting.org
en ik ben precies niet alleen :-)

Gepost door: lorenz | 23-04-04

petitie , oelala et alors ?

de vorige petitie precies vergeten tegen stemrecht;;;vééél signatuurkes van flaminganten , wat is er mee gebeurd ?

zo goed als rechtstreek in de vuilen baque; dommage dat het alleen de signatuurkes waren.

Ah les flamands ... on en rit encore ...leur stupidité ne connait ni frontière ni arrêt ... encore beaucoup de succès !!

Gepost door: walon? c'est moi | 23-04-04

We gaan er op vooruit Hebt ge dat gehoord? Gisteren in Charleroi waren er twee vlaamse politiemannen en twee waalse flikken die op mekaars bakkes aan het slagen waren. Gaat op dat gebied ook al communautair getwist worden? Allé vooruit, nu het leger nog; vlaamse en waalse soldaten op de vuist en we kunnen den boel misschien nog rapper splitsen dan we denken. Het moet niet altijd slecht nieuws zijn!

Gepost door: drie koningen | 23-04-04

Mega-joke Niet te geloven hoe onafhankelijk de wettelijke macht hier is.
Komaan hé, als je de reacties van mijn voorgangers leest, ja, dan weet het wel.
Waar een klein land als België groot in is: kleineren van de vlaming onder lachgehoon van de franskiljons.

Gepost door: witte van Zichem | 23-04-04

@ Eddy Als ze een noord afrikaanse naam drukken meestal als het om een vreemdeling gaat zeggen ze " een man van zoveel jaar" gaat het om een belg dan is het van "jan janssens van 35 jaar wonende te gent" als het mogelijk was zetten ze zijn rijksregisternummer erbij.

Gepost door: Sven | 23-04-04

hmm? zeg hardcore vlamingen: ni overdrijven, he, we leven niet meer in de jaren 1800 of begin 1900, he. De Franstaligen hebben het nu niet allemaal (meer) voor het zeggen, hoor. Prove me wrong en begin voor de verandering es niet over Di Rupo, he. Die man is god de vader heus niet, hoor.

Gepost door: red ken | 23-04-04

God de Vader Toch nog bijna Red Ken, toch nog bijna,anders zou er zoveel niet verkeerd gaan in dit landje.

Gepost door: Georgette | 23-04-04

Vrije menigsuiting [url]http://www.vrijemeningsuiting.org[/url]

arrest vlaams blok verklaard

Gepost door: Sven | 23-04-04

TV-zenders beraden zich over aanpak Vlaams Blok Allez, ze zijn al bezig om de 7 minuten die het Vlaams Blok jaarlijks op TV komt te verminderen naar 0... Misschien op zich niet slecht voor het Blok, hoe meer gelul van het VLD-Vivant-SP.a-Spirit-CD&V-N.Va kartel op TV, hoe minder goesting ge hebt om ervoor te stemmen...

Gepost door: Vos uit het Bos | 23-04-04

Plospoel en ... Is er vanavond geen debat gepland met De Gucht en De Winter?
Gaat dit nog door?

Gepost door: Witte van Zichem | 23-04-04

Lidkaarten Heeft er iemand een idee wat dit betekend voor mensen met een lidkaart van de partij. Gisteren in het nieuws meldde men dat iedereen die lid zou zijn nu ook al strafbaar is. Wat een gedoe toch allemaal. Leve Vlaanderen en hoop dat de leeuw nog eens dodelijk toeslaat op 13 juni.

Groeten,

Tibo

Gepost door: Tibo | 23-04-04

re: Lidkaarten Wel als VB naar cassatie trekt gebeurt er niets tot die een uitspraak doet. Indien zij de uitspraak bevestigen is volgens de wet elk lid schuldig aan racisme, maar dat zal dan wel weer in een aparte rechtzaak moeten lopen. Binnenkort dus 760.000 rechtzaken tegen wie op het Blok gestemd heeft. Dit toont aan wat een slechte wet het wel is... en hoe gevaarlijk ze ook is... A wordt veroordeeld voor een misdrijf, B is lid van de organizatie van A dus heeft B het misdrijf ook gepleegd... Als die theorie op de letter gevolgd wordt kan je heel Belgie de bak in steken.

Overigens steun van een CD&V er voor VB (hij zal wel weer uit de partij gezet worden hiervoor, zoals voor het comite tegen vreemdelingenstemrecht)

http://www.johanweyts.be/modules/xfsection/article.php?articleid=31

Gepost door: Vos uit het Bos | 23-04-04

an alle anti-blokkers eventjes een denkoefening :hoe zou u reageren op een veroordeling van franstalige politiekers uit politiek correcte partijen door een rechtbank samengesteld uit door het vlaams blok benoemde rechters op basis van wetten neergelegd en goedgekeurd door een vlaams blok meerderheid ??

eventjes eerlijk zijn aub

Gepost door: de saint-aubin | 23-04-04

saint-aubin ik ben eerlijk ,gewoon een nekschot maar eerst zou ik ze zonder verdoving castreren,zou kwaad ben ik,zelfde voor de........ maar dan zou ik wat trager snijden

Gepost door: joke | 23-04-04

saint -aubin dit is wat ik met anti blokkers zou doen en met socialisten? daar is dit papier te klein voor.....................

Gepost door: joke | 23-04-04

kwaad Ze maken ons zo kwaad dat ge ?van alles zou doen,dus ...............wacht maar .ik zal me maar inhouden of ik doe nog malheuren,zekerst met alles wat smetrijn noemt

Gepost door: joke | 23-04-04

aan red ken Een vb van de absolute macht van de walen, en dus automatisch di rupo: kareltje de Gucht -de racist(mestkevers)- ging wat ver met zijn indiening van het amendement ivm het vreemdelingenstemrecht; di rupo liet guy dan maar beslissen dat er een nieuwe voorzitter moest komen.
di rupo had dus zelfs invloed binnen een 'Vlaamse' partij

En waarom hebben de walen schijnbaar niet meer alle macht: mss zou dat iets te maken kunnen hebben met de miljardenstroom van Vlaanderen naar wallonie.

Gepost door: een VLAMING | 23-04-04

Pikzwarte 13 juni : Verhofstadt neemt ontslag !
Jongens, de kalmte bewaren aub ! Wacht af tot 13 juni.
Een overdonderend succes voor het Vlaams Blok zal dan de gehele regering doen vallen. De schrik zit er goed in bij de 'traditionele' en 'democratische' partijen.
Op naar de 40% !! Ik probeer alle twijfelaars over de streep te trekken. Tot nu toe lukt dat aardig. Met vereende krachten zullen we d'er geraken !

Tot 13 juni. 't Zal pikzwart worden deze keer.

Gepost door: eLPe | 23-04-04

Yves Desmet Naar het schijnt zou hij het niet eens zijn met het arrest,heb het niet kunnen controleren.

Gepost door: Georgette | 23-04-04

druk Ik denk dat de druk op het gerecht in Gent van veel hoger kwam dan van de politiek .Heb de kerst boodschap van Albert 2 goed verstaan en het zal zo wel gegaan zijn .Belgie in twee koning weg,daar zal het om te doen zijn gr An

Gepost door: andre | 23-04-04

Besmedt Hij heeft in terzake gezegd dat hij liever het Amerikaanse model van vrije meningsuiting zou hebben, maar maakte ook goed duidelijk dat het Blok wel degelijk racistisch is en dus de rechter volgens deze (aangepaste) grondwet zijn werk goed heeft gedaan.

Vananvond zit Filip Dewinter dus bij p&d

Gepost door: een VLAMING | 23-04-04

"Zwijgen in alle toonaarden" dixit Smetrynske De undercoverreportage gezien op VTM ivm mensensmokkel uit Rusland? Uitspraken van de advokaat-foefelaar aan de "asielzoekers": "De Belgische wetten zijn gemaakt door onnozelaars, zo te omzeilen" en "een crimineel moet zich een identiteit geven en een naam bedenken, en goed doorliegen, en die wordt op een wip Belg! Als het verhaal maar geloofwaardig overkomt..."
Prachtig toch, dat land van de zoete inval, daar moeten de linksen toch een erectie van krijgen!
En nu is het nog beter geworden: nu mag dit zelfs niet meer gezegd worden en mag hierover niet meer gesproken worden van Smetrynske!!
Wel zijn er intussen twee mensen opgepakt en aangehouden. Is dat wel wettelijk toegelaten na die uitspraak? Voortgaande op een strafbaar feit "spreken over gesjoemel bij vreemdelingen" zijn ze tenslotte aangehouden! Natuurlijk... het zijn geen moslims hé Smetrynske, want die hebben alle rechten: homo's doden, vrouwen afkloppen en verminken, criminele feiten plegen enz.enz.enz. zonder daar een woord over te mogen zeggen... ze doen maar...

Gepost door: Emiel | 23-04-04

Kontrast Ik heb 40 jaar in Brussel gewerkt (als staatsambtenaar) en de eerste 15 jaar geen enkel Nederlandstalig document tegengekomen alles was in het Frans. Ondertussen is er heel wat veranderd en de felle strijd tussen de Vlamingen en de Walen was ondertussen min of meer onder kontrole door de communautarisering (Gemeenschappen en Gewesten). Deze strijd was niet gemakkelijk en laait ondertussen blijkbaar weer op.

Nu zadelt men ons op met een multicultureel België, dat kan nooit goed aflopen want met 2 kulturen is het al zo moeilijk. Wij zouden liever wat meer chauvinistisch moeten zijn en aan ontwikkelingslanden kan men op dat gebied nog heel wat leren.

Daarenboven hoe zit dat met die 36 (en nog veel meer) talen in 1 stad. Als ik op straat of in de bus of tram zit versta ik niemand meer, de toren van Babel heeft er niet aan. Ik vind dit een complete ramp en voel mij zeer teleurgesteld in de politiek op alle gebied.

Veel mensen zijn zo kwaad en geërgerd door de gevoerde politiek. Binnenkort zal alles escaleren en de "oude belgen" zullen met de vinger gewezen worden want die zullen het natuurlijk gedaan hebben.
Spijtige zaak....

Gepost door: Oude belg | 23-04-04

Linkssmoel en Besmet Alé, dat zal leuk worden vanavond. Een debat tussen Degucht en Dewinter in een programma van de "neutrale" Yves Besmet en Gui Linkssmoel. Diezelfde Gui die in recht van Antwoord lietr uitschijnen dat "Vlaanderen vlagt" een organisatie is die een aftakking is van het blok. In een adem maakte hij de vergelijking met 1936 en de Nazi's! Echt objectieve en neutrale interventies mogen we dus zeker verwachten van deze linkse rakkers vanavond. De media niet politiek bevooroordeelt, laat me niet lachen.

Gepost door: nietedoen | 23-04-04

RECHTspraak Hallo,

De voorbije dagen toch weer een mooi staaltje van de rechtspraak in België te zien gekregen.

Zelfs een kippenboer krijgt eerst in Kortrijk 1 jaar en daarna is hij vrij in Gent. Gelukkig voor hem zou ik zeggen. Maar als je dan kijkt dat het arrest op een afstand van 50 km al kan verschillen en voor een simpele zaak. Waar zit de eenheid in Justitie of worden we allemaal op goed geluk berecht ? Wat een apenland als je het mij vraagt. Rechtbanken doen gewoon hun zin. En dan zwijgen we nog maar of ze al dan niet beinvloed worden.

Tibo

Gepost door: Tibo | 23-04-04

polspoel en desmet vanavond 22.45 filip de winter en karel de gucht,op vtm.

Gepost door: sandra | 23-04-04

13 juin oelala Quelque % de plus pour le bloque ?

et alors ? 20, 30 ou 40 %.. . Rien ne Change ! ce sera peut-etre comme en anvers, c'est pas facile, mais c'est faisable !

Ah les flamands ... on en rit encore ...leur stupidité ne connait ni frontière ni arrêt ... encore beaucoup de succès !!

Gepost door: walon, c'est moi | 23-04-04

Reactie Verhofstadt Net de reactie gehoord van Verhofstadt op de uitspraak over het Blok.
Verdere commentaar overbodig !
Dit land is een echte democratie ! Jubelt allen !

Gepost door: freddy de keyzer | 23-04-04

13 juni We zijn allen bezig van dertien juni(normaal zal het d-day zijn)maar ik heb mijn twijfels over het copmuterstemmen. De mensen die hier inloggen weten ook wel wat je met een pc kan doen,de delete knop is niet veraf...Daarom hebben ik en mijn echtgenote beslist om nooit met een computer te stemmen!En daarbij zijn wij ook van mening dat er toezicht moet komen van VN-waarnemers.Nog geen enkele verkiezing sinds de laatste decénia is in ons ogen normaal verlopen.Het VB stijgt wel maar zou zonder gesjoemel al veel verder staan is onze mening.Vier jaar hebben we lopen kankerren op Verhofstadt 1 en toch worden ze met ruime voorsprong terug verkozen.Begrijpe wie kan,en ze waren nie goe bezig,ze waren al ons spaarcenten door deuren en vensters aan het smijten,ze smeten met de Belgische nationaliteit,ze werden drugshandelaars,de vlaming was van geen tel meer,alles ging naar het luie wallonie,alles mocht en alles kon(uitgezonderd voor de hardwerkende Vlaming.En die zouden de meerderheid halen bij de verkiezingen,laat me niet lachen.Stevaert ws de populairste dan,ja vooral bij veel derde leeftijds genoten;tot het jaar nadien,toen ze de rekening van zijn alles gratis commerce in de bus kregen.Hij mag het op de eerste plaats vergeten op 13-6,de oudjes en de rest van de Vlaamse bevolking is die man meer dan beu,dat hij eens tussen de mensen komt.Dan zal hij horen wat goed is voor de mensen,zeker spa-bleitmuil niet.Ik heb gesproken.

Gepost door: Marc | 23-04-04

Pedalen kwijt De rechters zijn de pedalen kwijt. Op VTM telefacts worden dieven in actie gefilmd door een beveiligingscamera. Wel deze dieven zijn vrijgesproken want de film is een inbreuk op hun privacy ! De arme man had dan maar ten einde raad als reactie een aantal foto's opgehangen in zijn zaak met de vermelding dat zij "dieven" zijn en wat blijkt . . de "vrijgesprokenen" hadden klacht neergelegd en .. Jaja de winkelier moest een boete betalen van 200 € en de foto's verwijderen. Het loont in dit land om crimineel te zijn, de gevangenissen zitten overvol en moeten dus op tijd en stond "gelucht" worden. De dader krijgt een advocaat pro-deo het slachtoffer moet de zijne maar betalen. Voor daders zijn er altijd verzachtende omstandigheden sommige zijn te gek om op te sommen en hoe harder men toeslaat hoe sneller ja als ontoerekeningsvatbaar beschouwd wordt. . . Maaaaaaar pas op als je verkeerd parkeert met de wagen .. of even te snel wegrijdt .. laat staan je veiligheidsgordel niet draagt of je boordpapieren niet bij je hebt want dan .. Tellen alle verzachtende omstandigheden even niet meer je mag alles uit je mouw schudden het zal je niet lukken er ook maar 1 € af te krijgen, er zijn zelfs mensen die schrik hebben naar de politierechter te gaan ook al weten ze dat ze bv. door het oranje gereden zijn ipv door het rood, want als je naar de politierechter stapt dan kan je boete alleen maar de hoogte ingaan en er wordt toch niet geluisterd naar wat je te zeggen hebt dus betalen maar. Een kippenboer krijgt één jaar effectief voor 12 kippen en een moordenaar wordt vrijgesproken. >0.5 promille in je bloed achter het stuur en je bent zo 1000 € kwijt zonder het rijverbod gesproken, maar ladderzat een groepsverkrachting doen en samen was de boete nog niet zo hoog als dronken achter het stuur. Ik had al zeer weinig vertouwen in justitie. Na eergisteren is dit naar 0 gezakt.

Ik hoop dat mijn stem het verschil kan uitmaken en dat de heren politiekers eindelijk gaan inzien dat ook zij de pedalen kwijt zijn en er rest mij geen alternatief meer dan voor het VB te stemmen.

Gepost door: Zwarte Zondag | 23-04-04

idd freddy dat die onversneden dictator z'n gezicht nog durft laten zien.... verafstoot en onkelinkx .........en de democratie was verdwenen.

Gepost door: anthony | 23-04-04

Wat nog ????? Zonet op het nieuws vernomen : de 'opstandige' burgemeester van de kieskring B H V worden aangeklaagd wegens inbreuken op de racismewet !!!
Arm Vlaanderen, arm België !

Wat Waals is Vals is, sla dood !

Gepost door: Luc | 23-04-04

Dank U heren rechters Tesamen met het Vlaams Blok werden er gisteren 800.000 Vlamingen veroordeeld.
Proficiat Heren rechters, zou ik zeggen. Ik denk dat ik politiek asiel ga aanvragen, dan word ik beschermd als ik iets zeg. Wie het Blok wil verslaan moet het in het stemlokaal doen, niet voor de rechtbank, dat is democratie! Wil er iemand zo vriendelijk zijn dit eens even uit te leggen aan de heren in Brussel?
Uw Mening

Gepost door: Stefaan | 23-04-04

betreft elektronisch stemmen Heb mijn twijfels hierover,zouden we niet beter een controle organisatie aanvragen? Bvb De uno

Gepost door: joke | 23-04-04

de jood nieuw blokstandpunt : revisionisme is niet strafbaar . (was eigenlijk een oud standpunt van de blokkers, maar nu maakt het toch niet meer uit..

; holocaust, gaskamers ontkennen/goedkeuren ....Moet kunnen, we kunnen er over discussieren

Op dat punt gaan ze het goed vinden met de MDP. en wat mij betreft , ik ben ook niet voor die soort....
We keren terug naar de kern !

Gepost door: blacky | 23-04-04

Petitie http://www.vrijemeningsuiting.org/index.php?p=petitie

Kom uit voor je mening en onderteken ze

Gepost door: Petitie | 23-04-04

petitie onderteken ze !

Gepost door: petitie | 23-04-04

petitie onderteken ze !

Gepost door: petitie | 23-04-04

petitie oelala ! et alors ?

de vorige petitie precies vergeten tegen stemrecht;;;vééél signatuurkes van flaminganten , wat is er mee gebeurd ?

zo goed als rechtstreek in de vuilen baque; dommage dat het alleen de signatuurkes waren.

Ah les flamands ... on en rit encore ...leur stupidité ne connait ni frontière ni arrêt ... encore beaucoup de succès !!

Gepost door: walon, c'est moi! | 23-04-04

petitie oelala ! et alors ?

de vorige petitie precies vergeten tegen stemrecht;;;vééél signatuurkes van flaminganten , wat is er mee gebeurd ?

zo goed als rechtstreek in de vuilen baque; dommage dat het alleen de signatuurkes waren.

Ah les flamands ... on en rit encore ...leur stupidité ne connait ni frontière ni arrêt ... encore beaucoup de succès !!

Gepost door: walon, c'est moi! | 23-04-04

deux , trois apparament il faut poster plusieurs fois pour les flamands !

il ne comprennent pas tout dès la premiére fois, c'est tout à fait dans leur nature...

Gepost door: walon, c'est moi | 23-04-04

In Frankrijk is er het FN. Geachte "walon, c'est moi",

Leer eerst schrijven zonder fouten voor u zichzelf onsterfelijk belachelijk maakt.

Eén voorbeeld: "wallon" is met dubbele "l".

A bon entendeur ...

Gepost door: Juan | 23-04-04

Zagen zagen zagen Aangezien de laatste drie berichten geen discussie waard zijn zal ik nog eens iets zinnigs proberen neer te zetten!

Ik ben teleurgesteld, gedegouteerd ja zelfs ontzet door de (razendsnelle) evolutie van Belgie naar een U.S.S.R. dictatuur. Als de trend zich even rap verderzet als de laatste 5 jaar zullen we binnen 5 jaar democratische verkiezingen hebben waarbij enkel op kartels van de meerderheid kan gestemd worden.

Maar we moeten niet roepen, tieren of zagen. Stilletjes zoveel mogelijk mensen overtuigen om Blok te stemmen, ik ken er velen die niet veel nodig hebben om overtuigd te worden. Als elke blokker dit doet... hihihi... Afspraak 13 juni... maar tot dan... sssst!

Gepost door: Vos uit het Bos | 23-04-04

de zevende dag De programmatie al gezien van de zevende dag?
Hypocriete bende ja.

Gepost door: sandra | 23-04-04

YES !!! Van http://www.politics.be/actueel/1996:

De gewezen minister van Defensie Guy Coeme stelt zich kandidaat bij de verkiezingen voor het Waals Parlement op 13 juni.
Hij krijgt de eerste opvolgersplaats op de PS-lijst in Hoei-Borgworm.
In 1996 werd Coeme veroordeeld in de Uniop-zaak over frauduleuze partijfinanciering.
Ook in het Agusta-Dassault-proces van 1998 was hij schuldig aan valsheid in geschrifte en passieve corruptie.
Coemes politieke comeback was al eerder gepland, bij de federale verkiezingen van 2003.
Maar omdat hij jarenlang zijn politieke rechten kwijt was, twijfelde de PS aan zijn verkiesbaarheid.

Gepost door: Serge | 23-04-04

De zevende dag De programmatie van de zevende dag zal me een worst zijn, ik kijk niet naar regeringsprogramma's die als doel hebben het regime te ondersteunen. Elk politiek programma op TV is tegenwoordig hetzelfde: 2 van de regering, 1 van de oppositie en 2 presentatoren... hetgeen steevast eindigt in vuilspuiterij en een scheldtirade van de 4 (inclusief journalisten) tegen de ene 1 oppositie.

Gepost door: Vos uit het Bos | 23-04-04

Coëme serge,

U kan toch niemand veroordelen op basis van frauduleuze partijfinanciering, valsheid in geschrifte en passieve corruptie?

U stigmatiseert volgens mij de franstalige bevolking. Dit valt allicht wel onder racisme aangezien dit in Belgie enkel toegelaten is tegenover Vlamingen.

Gepost door: Vos uit het Bos | 23-04-04

zeverdag Ik kijk ook niet naar die zever, kijk uitsluitend naar zwart-wit.
Bij gebrek aan Jurgen Verstrepen zet ik s'zondags een schaakspel voor
mijn TV. Da's tenminste eerlijk ! (alle extremen komen evenveel aan bod)

Schol !

Gepost door: zwart-witje | 23-04-04

CorruPSion s'écrit avec PS. à monsieur ou madame (ou les deux à la fois, qui le dira?) 'walon, c'est moi':

Ce qui est encore plus con, c'est que les francophones belges qui soit disant haïssent tellement les flamands n'ont toujours pas demandé d'être détachés de la Flandre et d'être rattachés aux amis français où le FN de M. Le Pen a même pu participé aux élections présidentielles.

Pourquoi?

Pauvre petit francophone belge que tu es.
Heureusement, pas tous les francophones sont comme toi.
Sinon, M. Le Pen n'aurait pas 20% en France et ne gouvernerait pas des villes comme Orange.

:-)

Gepost door: Marc Dutronc | 23-04-04

Agusta Guy Komt Terug. Beste Vos uit het Bos,

Verschoning.
U heeft gelijk.

Zich laten omkopen door de Italiaanse maffia en dan veroordeeld worden is inderdaad "goed voor de mensen".

Sorry voor de stigmatisatie, maar ik kon het niet laten.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING!

Gepost door: Serge | 23-04-04

fun ik vind het zo leuk dat ik niet kan stoppen.
Rooie ratten,walons FUCK OFF
julllie horen hier niet thuis go to..................................................
Want de waarheid kwetst

Gepost door: joke | 23-04-04

nog eens YES !!! Ik lees net op http://www.planet.nl/planet/show/id=67777/contentid=460298/sc=484865 dat Haider herkozen is als premier Karinthië MET DE HULP VAN SOCIALISTEN!

Gepubliceerd op woensdag 31 maart 2004

"Dat de 54-jarige Haider herkozen zou worden, stond al meer dan twee weken vast. Haiders FPÖ en de socialistische SPÖ haddan daarover afspraken gemaakt. Bij de verkiezing van de 'Landeshauptmann' zou een aantal SPÖ-afgevaardigden het Karinthische parlement in Klagenfurt verlaten om ervoor te zorgen dat Haider een voldoende groot percentage van de uitgebrachte stemmen zou krijgen."

Schitterend. Dit is pas goed voor de mensen!

Gepost door: Serge | 23-04-04

Speel op de lotto en zijt uw vrijheden kwijt Zonet gehoord op radio 1 in een intervieuw met Ingrid Aendenboom,

journalist: maar u haalt uw inkomsten via de staat/belastingbetaler?

Ingrid: Nee.. bij de LOTTO.

Leuk om weten dat als je wat centjes inzet om er wat meer te winnen, je eigenlijk betaalt om dit apenland in stand te houden.
Dat vraagt om verder onderzoek.
http://www.lotto.be/pages/show.aspx?Culture=nl&pageid=lln/subsides

Enkele vaststellingen:

quote>
Het subsidiebudget in 2003 werd geschat op 240.191.000 EUR.
Als voorbeeld kunnen enkele grote begunstigden vermeld worden:
* Opvang en integratie van migranten en van erkende politieke vluchtelingen: 7.524.000 EUR
* Strijd tegen de armoede: 1.887.000 EUR
* Wetenschappelijk onderzoek en federale wetenschappelijke en culturele instellingen: 3.139.000 EUR

...
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en van Racismebestrijding

Dus het is werkelijk zo. En er zullen nog wel gulle sponsors hebben om het proces te financieren.

Gepost door: Dré | 23-04-04

De Zevende Dag Straf toch en wat een toeval. Was even gaan kijken op de TV1 site en naar de inhoud van het programma 7de dag. Heel merkwaardig is weer dat hun forum wegens een technisch probleem plat ligt. Voorzittersdebat, alle der zullen maar 3 partijen zijn zekers. Mogen ze van mij de SPa afschaffen wordt er terug gepraat aan tafel zonder die ambetante stoorzender eeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhh.

Groeten,

Tibo

Gepost door: Tibo | 23-04-04

elektronisch stemmen ! Inderdaad, dit zou verboden moeten worden, want volledig ondoorzichtig en manipuleerbaar, in alle richtingen trouwens !
Ben het ook eens met Vicky !
De ware reden van het 'verbieden' van het BLok heeft niets met racisme, maar wel alles met behoud van het establishment en de Waalse overheersing te maken.
Een ordinaire machtskwestie dus ! Jammer, maar helaas !

Gepost door: freddy de keyzer | 23-04-04

AEL: de Belgen moeten zich aanpassen of oprotten Uit De Standaard geplukt:

BRUSSEL - Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke vraagt het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding uitspraken van AEL-voorman Dyab Abou Jahjah te onderzoeken en na te gaan of ze niet in strijd zijn met de anti-racismewetgeving.

Vanhecke verwijst naar uitspraken die Jahjah volgens Het Laatste Nieuws deed in het Nederlandse magazine Society Quarterly. "De autochtonen kunnen zich niet aanpassen aan de multiculturele realiteit. Dat is wat er aan de hand is. Dan moeten ze maar emigreren. Wie het hier niet bevalt, moet maar weggaan'', zou Jahjah gezegd hebben in het Nederlandse mannenblad. Vanhecke ziet in de uitspraak een parallel met wat een deel van de allochtone gemeenschap in bepaalde wijken van de grote steden van plan is, namelijk ,,het doorvoeren van een etnische zuivering''.


Gepost door: eLPe | 23-04-04

Kan niet ! Jahjah die uitspraken zou doen strijdig met de anti-racismewetgeving ! ?
You're joking ! Kan niet !
Die mens doet toch geen vlieg kwaad : pas u toch aan aan de moslimwetten en alles is in orde ! Dit zullen alle Waalse partijen en ook de linkse in Vlaanderen u volmondig beamen.
Is dit nu echt te veel gevraagd ? !

Gepost door: Big Brother | 23-04-04

Voorzitter Hof van Beroep Gent Vicky,

Waar kunnen we terug vinden dat hij betrokken partij was. Ben hier ook opzoekingswerk aan het doen maar vind niets terug. Als het zo is heb je uitstekende research gedaan.

Groeten,

Tibo

Gepost door: Tibo | 23-04-04

WAT EEN GEZEIK !!!! Ze hebben ons "gepakt" omdat we vlaanderen onafhankelijk willen...

Stom van jullie om dan zo'n racistische standpunten in te nemen en te blijven propageren (de winter) om de vlaanderen tegenstanders in wallonie gratis en voor niets van uitstekende ammunitie te voorzien..
Maar ja, het racisme zit nu eenmaal diep ingebakken bij SOMMIGE blokleden.. het is zowat hun enige moitvatie trouwens. daar heb ik hoegenaamd geen compassie mee !

Had ge alleen bij uw vlaamse eisen gebleven , ja DAN was het anders geweest ; Daar werkt de racismewet nu eenmaal niet... aLs die zou aangepast richting vlaams-waals discriminatie zouden ALLE Vlaamse partijen recht gaan staan, het is ook nog niet gebeurd en het ZAL ook niet gebeuren.

Feit is dat in de Vlaams Blok mandatarissen serieuze xenofoben zitten, dat ze toevallig uit wanhoop zich een aziatische echtgenote moeten aanschaffen , doet geen afbreuk aan hun ziekelijke afkeer van andere nationaliteiten/afkomsten

de uitspraak van de blok stemmer (geen afgevaardigde, ik weet het) in terzake is diegene die ook impliciet in de partij leefde en haar uiteindelijk fataal is geworden : Citaat : "van mij mogen ze allemaal terug naar Marokko, de slechten én de "goei"....

een programma aanpassen is één, de meetings en de cafepraat van de blokleden nog iets compleet anders .

Ze hebben zichzelf gekloot, en het Vlaams nationalisme als EXCUUS gebruiken is LAFHARTIG , ze hebben door hun jarenlang mohammed-"bashing" de Vlaamse zaak alleen maar schade en vertraging toegebracht ! (einde citaat)


Ik had het niet beter kunnen zeggen !!

Gepost door: ook een NVA'er | 23-04-04

de NVA bij de CVP (alias CD&V) ... hoe kan de NVA bij de extreem Belgicistische koningsgezinde standenpartij collaboreren?

bij een partij die langer dan Mobutu en samen met de corrupte PS heeft geregeerd?

kan iemand mij dit verduidelijken?

Gepost door: geert | 23-04-04

hoe? simpel ge kunt natuurlijk ook hard en verwerpelijk racisme verkondigen, zodanig dat ge HELEMAAL NIETS kunt realiseren voor Vlaanderen.

stel u ne keer voor dat het linkse kamp alleen communistische visies verkondigde en er geen afgezwakte versies van bestonden. Dan hadden zij ook niet veel kunnen realiseren...

maar wij vlaams nationalisten mogen iedere keer die onnozelaars van racisten in ons rangen meetorsen die onze zaak in zijn geheel iedere keer door hun eigen stommiteit naar de kloten draaien, zodanig dat er NIKS voor Vlaanderen gebeurd.

ik ben verdomme nog meer pissed off op die onnozelaars van het blok dan op de klote PS; we worden godverbegot iedere keer door dat racisme tegengehouden !!
Knap; 800 000 stemmen en nu misschien nog meer, maar als ze u niet laten participeren omdat uw partij naast vlaaams nationalisten ook vol van verwerpelijke racisten zit , ZIJT GE DAAR GEEN KLOOT MEE !

En wij kunnen iedere keer van voorafaan beginnen om anderen erop te wijzen dat vlaams nationalisme geen racisme is .. ondertussen zegevierd telkens de PS !


Gepost door: nva | 24-04-04

Grondwetdiscriminatie? Artikel 97 zegt: "Alleen Belgen kunnen minister zijn."

-> Onderscheid maken op basis van nationaliteit?
Is dit wel toegelaten?
Is dit niet 'een verdoken vorm van racisme' ...

Artikel 98 zegt: "Geen lid van de koninklijke familie kan minister zijn."

-> Onderscheid maken op basis van familiale afkomst?
Is dit wel toegelaten?
Is dit niet 'een verdoken vorm van racisme' ...

Gepost door: sophie | 24-04-04

voila een vb Voila en dan nog zo'n kinderlijke reacties erbij als hieronder
en wij vlaams nationalisten kunnen dat imago dan weer gaan opkuisen bij de andere politieke partijen die we nog hebben om MEE te kunnen participeren

Gepost door: NVA | 24-04-04

aan de nva'ers Wat zit ge nu uit jullie kloten te krabben.Waar jullie zogezegd al zo lang jullie best voor doen, voor Vlaanderen. Bert Anciaux heeft godverdomme 3 parijen naar de kloten geholpen alleen voor meneer zijn glorie en ministerschap. Zwijg alstublieft in alle talen !!!!!!!!

Gepost door: Herman | 24-04-04

de NVA zweert bij de CVP die meeheult met de PS hoe kan de NVA met de extreem Belgicistische koningsgezinde standenpartij collaboreren die zelf met de racistische antivlaamse PS jaren heeft meegedaan?

ik zal u zeggen waarom de NVA-hypocrisie de broek afdoet voor extremisten à la Eyskens: voor de macht, voor de centen, voor de job van Bourgeois.

ipv. samen te gaan met het Vlaams Blok!

nee, de NVA is de bange blanke man die de CVP wel klein krijgt (is al gebeurt trouwens maar de NVA beseft dat zelf nog altijd niet, spijtig).

Gepost door: geert | 24-04-04

de lange tenen van de NVA trap niet op de blauwe tenen van de NVA: aan de reactie van NVA is de verzuring nu 100% bij de bourgeois'ers. zelfs niet kunnen lachen, nee, alleen maar mekkeren zoals Eyskens.

niet verwonderlijk: wie bij de CVP hond slaapt, ...
(oei oei, is dit geen racistische zegswijze?)

Gepost door: sophie | 24-04-04

Geert Bourgeois weldra baron? Artikel 113 van de Grondwet:

"De Koning heeft het recht adeldom te verlenen, zonder ooit enig voorrecht daaraan te mogen verbinden."

-> Waarom kan enkel een niet democratisch verkozen individu Geert Bourgeois eventueel tot baron verheffen?
Is dit wel toegelaten?
Is dit niet 'een verdoken vorm van racisme' ...

Zelfs de 'would be' republikein Vankwikkeldinges buigde beleefd zijn kopke toen hij benoemd werd als staatssecretaris ter vereenvoudiging van .... (ja, van wat eigenlijk?) door Albert Second.

Was die Vankwikkeldinges ook geen VU'er of zoiets? Net zoals Bart Somers?

Gepost door: sophie | 24-04-04

NVA = Niet Vlaams, maar iets Anders Wat ligt die laatste der NVA-nen nu te zeveren ?
Alsof de NVA vlaams-nationalistisch zou zijn ?
Bourgeois is verdorie ne leeuw zonder tanden !
Een echte vlaming zou zich zo niet laten castreren.
Misschien kan hij aanspraken maken op een gratis vals gebit vanaf 50 jaar !

Gepost door: De vlaamse leeuw | 24-04-04

Belgie scoort slechter dan VS inzake corruptie.... 27.06.01 18:49 Gazet van Antwerpen - Buitenland
Bangladesh meest corrupte land
Bangladesh, Nigeria, Oeganda en Indonesië zijn de vier meest corrupte landen ter wereld. Dat blijkt uit een verklaring van 'Transparency International', die de internationale corruptie jaarlijks in kaart brengt. De niet-gouvernementele organisatie deed onderzoek in 91 landen en stelde een lijst op van het meest zuivere land (1) tot het meest corrupte (91). België bekleedt een 24ste plaats.
Volgens Transparency International worden Finland, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Ijsland en Singapore het meest van corruptie gespaard. Nederland en Luxemburg scoren ook positief met respectievelijk een 8ste en 9de plaats. Verder bevindt Groot-Brittannië zich op 13, de Verenigde Staten op 16.
Onpartijdige rechters ,in een zaak tegen een partij die men al jaren wil het zwijgen opleggen? Wie geloofd dat nu ??? Degene die dat geloven geloven ook in de goede Sint!

Gepost door: Benji | 24-04-04

knap gezever dat ons veel kost ! Iedere keer hetzelfde
Nu vragen ALLE vlaamse partijen niet aan die financieringskwestie te beginnen die de Ps wil instellen tegen het blok, de Ps trek zich daar geen kloten van aan waarom denkt ge?

A, ze weten maar al te goed dat het blok dan serieus kan gaan stijgen 13 juni:
Resultaat: wij zitten met de problemen,moeilijke coalitie die geen daadkrachtig anti waals bestuur kan voorleggen , niet coherent etc. En door dat niet aflatend ziekelijk racisme van die blokonnozelaars kunnen wij die zachtjesaan het cordon willen doorbreken het OOK weer vergeten en WEER van vooraf aan beginnen ... geen sterk vlaanderen
resultaat voor de PS : IDEAAL, ze zitten in vlaanderen weer met verzwakte leiding.

Knap ze :
Iedere blokoverwinning
DAG NADIEN= overwinnigsroes , een champagne ontkurken in den "engel". Nadien toespraak over hoeveel ge gewonnen hebt
VOLGENDE DAG : NIETS
JAAR NADIEN : NIETS
4-6 JAAR NADIEN : NIETS

en ondertussne de Ps maar gieren
Het blok = hét grootste cadeau dat we de PS ooit konden geven en ze maken er steeds duchtig gebruik van om ons telkens te verzwakken.

en wij kunnen steeds van vooraf aan beginnen. Nadien hoort ge dan Di Rupo dat en dit , maar de blokstemmer beseft nooit dat hij dat mee mogelijk gemaakt heeft.
Plezant als uw werk iedere keer afgebroken wordt en ge telkens opnieuw moogt beginnen.

Gepost door: NVA | 24-04-04

Polsmoel & Besmet Daarnet Polsmoel en Besmet gezien ...
Ze konden met 3 tegen 1 spelen en gingen toch af als een gieter, zo gaat dat
natuurlijk, tegen doodnuchtere rechtlijnigheid kan je nu eenmaal niet tegenop.
Proficiat voor De Winter, puike prestatie.

Het moet toch ook gezegd dat Karel veel respect verdiend. HIj is waarschijnlijk de
enige politieker die het debat aandurft. (eerder ook al met Van Hecke in terzake)
Van mij krijgt hij de raad om zijn mening nog een beetje bij te sturen en samen met
Coveliers en De Dekker het VB te vervoegen. (eventueel als onafhankelijken :-)

Gepost door: zwart-witje | 24-04-04

@de zogezegde vlaamse leeuw sukkelaarken , wat heeft al dat luid gebrul u al opgeleverd, buiten het feit dat ge iedere keer BUITENSPEL wordt gezet? EN WIJ MET U !

Ge zou godverdomme op de loonlijst van de PS moeten staan.
Het zijn kortzichtige kiekens zonder kop als gij die de Vlaamse zaak en de realistische wijze om daar vooruitgang in te boeken steeds saboteren.

Gniet maar van uw gebrul, racisme, extremisme, procentjes etc. De Vlaamse belangen draaien er iederen keer maar voor op !

Gepost door: NVA | 24-04-04

DURF Er is iets dat het Vlaams Blok heeft, een sterke achterban die ze steunt tot de laatste snik. Het is met dezelfde kracht dat de SP & VU groot geworden zijn. Het siert ons Vlamingen dat wij al jaren vredelievend roepen om iets te bereiken en uiteindelijk telkens weer met een kluitje in het riet worden weggestuurd door Vlaamse en Franstalige partijen en wat doen wij? NIKS we durven zelfs niet omkijken en zoeken weer naar een andere partij die onze overtuiging volgt. De VLD misschien wel die zijn van rechts naar links gegaan en telkens er een verkiezing in zicht is begint men weer een beetje naar rechts op te schuiven, maar de stemmen zijn nog niet geteld of men zit weer aan tafel met alle linkse partijen om het migrantenstemrecht goed te keuren waar 3/4 van de Vlamingen tegen was. De CD&V dan met de NVA die gaan ons nu vertegenwoordigen en het Vlaamse belang vergroten, maar wat lees ik dat Leterme zijn ziel nu al verkocht heeft aan de PS en nu al zegt dat er niet geraakt gaat worden aan de sociale zekerheid en de miljarden stroom. Ik vroeg mij altijd af waarom de SP zo'n aanhang heeft bij onze Waals vrienden? Wel zou het niet hun eindeloos belang voor de Waalse bevolking kunnen zijn?? WAT IS MIJN ALTERNATIEF HEREN ?? Juist ik probeer het Vlaams blok maar eens.

Gepost door: Papa | 24-04-04

DURF Er is iets dat het Vlaams Blok heeft, een sterke achterban die ze steunt tot de laatste snik. Het is met dezelfde kracht dat de SP & VU groot geworden zijn. Het siert ons Vlamingen dat wij al jaren vredelievend roepen om iets te bereiken en uiteindelijk telkens weer met een kluitje in het riet worden weggestuurd door Vlaamse en Franstalige partijen en wat doen wij? NIKS we durven zelfs niet omkijken en zoeken weer naar een andere partij die onze overtuiging volgt. De VLD misschien wel die zijn van rechts naar links gegaan en telkens er een verkiezing in zicht is begint men weer een beetje naar rechts op te schuiven, maar de stemmen zijn nog niet geteld of men zit weer aan tafel met alle linkse partijen om het migrantenstemrecht goed te keuren waar 3/4 van de Vlamingen tegen was. De CD&V dan met de NVA die gaan ons nu vertegenwoordigen en het Vlaamse belang vergroten, maar wat lees ik dat Leterme zijn ziel nu al verkocht heeft aan de PS en nu al zegt dat er niet geraakt gaat worden aan de sociale zekerheid en de miljarden stroom. Ik vroeg mij altijd af waarom de SP zo'n aanhang heeft bij onze Waals vrienden? Wel zou het niet hun eindeloos belang voor de Waalse bevolking kunnen zijn?? WAT IS MIJN ALTERNATIEF HEREN ?? Juist ik probeer het Vlaams blok maar eens.

Gepost door: Papa | 24-04-04

????? Tiens, ik heb toch ne zeer andere polspoel-desmet gezien als gij

Hetgeen ik daar uit onthou :
racisme moet kunnen, holocaust ontkenning moet kunnen, ....

Wat heeft dat in godsnaam met een meer autonoom vlaanderen te maken ? Nu wordt Vlaams nationalisme inclusief de Leeuw weer met deze fijne zaken geassocieerd. En weer scoort de PS

en de blokstemmer volgt schoon het worteltje dat de Ps via het blok doorspeelt ; en de Vlaams nationalist kan weer opnieuw beginnen, voor de zoveelste keer door zijn eigen kant de stokken in de wielen gestoken.

geniet er maar van ! wij zullen wel betalen ! en binnenkort komde weer zagen over de di rupo dit en dat, terwijl ge hem eigenlijk helpt

Gepost door: NVA | 24-04-04

cordon PS Wees niet laf en werk samen met het Blok.
Toch niet moeilijk.
Hoeveel partijstandpunten van het Vlaams Blok die vroeger taboe waren zijn ondertussen al overgenomen of in praktijk omgebracht?

Gepost door: geert | 24-04-04

Durf... DURF bestuurt niet !

Durf kost ons alleen, wilt gij wachten tot het blok de absolute meerderheid haalt om de vlaamse eisen te realisren? veel succes

Ge doet me denken aan een oud mede student : 22 j en nog steeds maagd, want hij wou een goede partij, zijnde de perfect woman ; DURF he

Nu vijftien jaar laten, zijn alle vrouwen van zijn leeftijd gehuwd, kinderen etc en blijft er niet veel meer perfects over ;;; DurF ? nee, stommiteit !!

Gepost door: NVA | 24-04-04

ter herinnering aan onze vriend NVA'er de grootste wortel van de PS is de CVP van vroeger en dat is de CD&V van vandaag: u bent het ezeltje dat likkebaardt naar dat Belgicistisch worteltje, en de PS zit op u en zegt "merci monsieur bourgeois".

Gepost door: geert | 24-04-04

@ NVA Wat het ons opgeleverd heeft : het VB is de enige partij waarmee men steeds weer
opnieuw moet rekening houden. Het is zelfs zo erg geworden dat de walen via
hun minister van justitie Nonkel-links :-) Ne franskiljon uit Gent eens vriendelijk
gevraagd heeft om rechtvaardige rechter te spelen voor het VB en liefst wel zo rap
mogelijk. Alsof het niet opviel, haha.
De vlaamse correcten zitten nu wel met een ei, want ze weten dat dit gevalletje
hen zuur zal opbreken. En de walen maar staan roepen voor partijfinanciering te stoppen. Hahaha.

Gepost door: de zogezegde vlaamse leeuw | 24-04-04

Laf? ge begrijpt het godverdoeme nog niet he !

door het racisme binnen het blok , dat ooit wel eens zou verkeerd uitdraaien, werd het cordon steeds in stand gehouden ..
We werkten eraan om dit zachtjesaan te doorbreken, maar FDW kon zijn groot bakkes weer niet houden en ook nog na de recente wijzigingen moesten de xenofoben in het blok vrij spel krijgen..
Nu door het vonnis: cordon doorbreken kunnen WE VERGETEN !!

en moeten dus met andere linkse partijen samenwerken, die ons weinig gunnen (maar beter iets dan compleet niets, ook al verloond de Vlaming ons daar niet voor)
RESULTAAT : PS WINT

Gepost door: NVA | 24-04-04

mooie reklaam over "ons onpartijdig rechtssysteem" http://home.tiscali.be/paul_kenis/Werkwijze.htm

Gepost door: benji | 24-04-04

@NVA Weet je wat echt laf is ? Collaboreren, en dat is wat de NVA nu gaat doen.
Weetjewat, als binnen 20 jaar of zo de vlamingen in de minderheid zijn tov de
nieuwe belgen, dan zal jij waarschijnlijk wel collaboreren met aboe jaja.

Gepost door: de zogezegde ... | 24-04-04

rekening ? rekening houden = besturen ?

Het zijn zo'n simpelen van geest die ons ieder keer tegenhouden.
Natuurlijk wil de PS het blok laten verbieden en financiering afnemen, ze weten maar al te goed dat er onmidd een nieuwe partij gesticht wordt, die nog meer VLaamse keizers zal halen, omdat de blokkers zullen uitaken naar de ps als de schuldige van hun verdwijning.
Weer veel stemmen , maar een nieuw cordon , want oud blok = nieuwe blok. en wij zitten weer vast, of HOE GE KEER OP KEER IN UW EIGEN VINGERS en onze vlaamse zaak !! KUNT SNIJDEN EN ZO'N IDIOOT KUNT ZIJN DAT GE ER NOG TROTS OP ZIJT OOK

Gepost door: nva | 24-04-04

HELP! IK HEB BRUINE STOELGANG! Heb mij vandaag rot geschrokken. Vanmiddag moest ik naar het toilet en tot mijn ontzetting zag ik dat mijn ontlasting van een bruine kleur was. niet zomaar bruin, neenee- het was ongeveer hetzelfde bruin als dat van die hemden die de SA droegen in de jaren 30. Mijn vraag is nu: ben ik een fascist ? Ik ben doodsbang, ik wil namelijk niet aangeklaagd worden door het centrum Leman. Als ik schuldig word bevonden moet ik misschien zulke zware schadevergoedingen betalen en dat kan ik niet... ik ben echt ten einde raad, Help mij!

Gepost door: keukenhulpje | 24-04-04

DURF! NVA'ke toch!

Ge doet me denken aan een zekere Hugo Schiltz, ook VU'er geweest. Weet niet of die nog maagd is (en weet ook niet dat een belangrijk criterium is, maar bij de NVA blijkbaar wel, enfin ...)

Hugo was zelfverklaard democraat, en als chef van de VU ook (zoals de NVA blijkbaar vandaag ook nog, alhoewel ...) voor een zelfstandig Vlaanderen.

Is ondertsussen minister van Staat, want riep ooit eens uit "Leve België!"

Tja, dat zijn dan die dappere zelfverklaarde democraten.

NB: 't is niet omdat u roept en tiert dat het VB racistisch zou zijn (hetgeen het niet is trouwens), dat dat dat ook zo is!

Proficiat aan FDW voor zijn bijdrage aan het programma van P&D op VTM.

Gepost door: sophie | 24-04-04

nva-schijters seg ,onozele nva-er ,gij beseft blijkbaar niet waarom uwen voorzitter bij de cd&v is gekropen ,VOOR EEN DIK BETAALD POSTJE ,en voor niets anders ,ben jij blind of idioot?Net zoals den Bert bleiter ,die zijn eigen moeder zou verkopen om een ministerpostje ,Jullie zijn gewoon landverraders!!

Gepost door: Benji | 24-04-04

hoe simpel kan een NVA'er toch zijn? Ergens besluit NVA dat zij "moeten met andere linkse partijen samenwerken, die ons weinig gunnen (maar beter iets dan compleet niets, ook al verloond de Vlaming ons daar niet voor)".

Nog nooit zo iets doms gelezen.

U gaat dus met rood racistische partijen samenwerken om wat precies te bekomen?

Wat mij wel opvalt is het woord "verloning". Dus is het daarom dat de NVA zich bij de CVP aansluit: voor de postjes.

Gepost door: geert | 24-04-04

FDW eruit FDW is de pest binnen het Vlaams Blok. Gisteren ook gezien wat een gezicht dat Annemans trok toen FDW zijn klep opentrok? En onze onafhankelijke Jurgen Verstrepen zien applaudiseren? De sukkelaar, en dat allemaal voor een schoon pree-ke.

Trouwens, waar zijn de vlaamse standpunten in het vlaams blok? Ik hoor allen statements als "recht op vije en racistische meningsuiting" (ik dacht dat de vlaming tolerant was?) en "migranten buiten".

Als FDW in Polspoel en Desmet afstand doet van eigen pamfletten waarin staat dat allochtonen in de lokale politie hetzelfde zijn als pedofielen in een school, dan vindt hij nu dat dit "er een beetje over" is. En dan zitten er hier nog mensen op het forum te zeggen dat hij het goed gezegd heeft op tv (pffft).

Als échte, vrije vlamingen moeten we nu verlegen zijn om met de vlaamse leeuw buiten te komen: de klok is door het VB 100 jaar teruggedraaid. Het VB heeft heel het vlaamse gedachtengoed besmeurd én de vlaamse zaak erg gehypothekeerd.

Stemmen voor het VB = de andere democratische partijen verzwakken (die het na de kiezing toch zullen moeten doen) = stemmen voor de PS.

Gepost door: Joske | 24-04-04

zo kennen we ze weer tiert maar en brult maar lang de zijkant ...

Wij zullen wel blijven verderwerken, ondertussen niet alleen de PS aanvallen maar ook onze rug nog beschermen tegen de niet aflatende inspanningen "van ons eigen volk" dat de vlaamse zaak iedere keer terug in duigen gooit

Veel succes met de 25 % en het langs de zijlijn staan en het speelveld aan de PS te gunnen ;

ik verspil hier geen woorden meer , wij zullen wel werken en jullie rommel trachten op te kuisen , zoals gewoonlijk!

Gepost door: nva | 24-04-04

@keukenhulpje Ge moet geene schrik hebben, dergelijke symptomen zijn heel normaal nadat
je al die shit van die NVA-er moeten slikken hebt.
Niets van aantrekken dus, maar het kan misschien wel ontlastend ?? werken
indien je dat in't vervolg ipv in't toilet, op de belgische staat deponeert.

Gepost door: de zogezegde VL L | 24-04-04

@NVA Er zit hier iemand zonder verstand van de NVA de site te verpesten. Ik heb altijd al veel sympathie gehad voor het NVA, maar een kieken zonder kop zoals hier op de site boort die sympathie danig in de grond!
Het enige probleem, dat het VB niet aan de macht komt, komt gewoon van het cordon sanitaire, dat is nogal evident!! Dat zogenaamde "racisme" wordt absoluut niet ernstig genomen, het is gewoon de stok die gevonden is om mee te slaan. Het echte probleem is het Vlaamse standpunt en de afschaffing van de miljardentransferts naar het zuiden. Daar heeft de PS een dodelijke schrik van!! Van het NVA hoeft de PS niet bang te zijn, die halen alleen de kiesdrempel niet, maar het VB heeft één vijfde van Vlaanderen achter zich, dat is wat anders!
Trap toch niet in die racisme-val, dat is al te belachelijk!

Gepost door: Emiel | 24-04-04

opkuisen ! Om die paarsgroene shit van den belgique op te kuisen is meer nodig dan
een NVA-ertje hoor. Ik denk dat een kolonie mestkevers ideaal zou zijn :-)

mvg

Gepost door: de zogezegde VL L | 24-04-04

eindelijk gezegd waar het op neerkomt as ik het voor het zggen had, kreeg iedere blokker een rode haan ipv een leeuw...

Gepost door: only me | 24-04-04

VLAANDEREN Heel correct (of incorrect ?) Emiel, ik deel uw mening helemaal.
En als het dan toch zover moet komen dat in alle schande het VB
als een andere partij moet opkomen waarbij geen standpunt meer
mag staan over vreemdelingenproblematiek, dan is dat voor de kiezers
geen probleem. Die weten wel waarom. Het is de enige partij die
echt nog het verschil kan maken.
Na al die jaren links bestuur is het absoluut nodig dat er een rechtse
regering komt. En dat die stommeriken niet op een democratische wijze
coalitie willen vormen met het blok, dat is niet het probleem van het blok.
Dat is slechts een kwestie van tijd.

Gepost door: De vlaamse leeuw | 24-04-04

FDW moet blijven! Filip als minister van Binnenlandse Zaken: dat zou ik nog graag willen zien!
Ik ben geen bange blanke man zoals blijkbaar ons joske en ik zie FDW best wel zitten als toekomstig minister.

De NVA is zo naïef dat ze zichzelf, in alle bescheidenheid, de verdedigers van de Vlaamse zaak noemen.
Heeft u ook die verzuurde koppen van de NVA gezien bij de recente peilingen (voor ze bij de CVP gingen?)
Maar ze willen wel met de PS collaboreren, de grootste Vlamingenhaters na het FDF (le Front Des Fascistes).

Begrijpe wie begrijpen kan.

Gepost door: geert | 24-04-04

Guy 'Stalin' Verhofstadt Dank U wel Guy, om een bende mislukte werklozen te laten beslissen over wat wij mogen denken, voelen, zeggen,...

Mislukte Werkloze #1 : Rechter X uit Gent. "Het is veel belangrijker om het blok te veroordelen, dan ons bezig te houden met de dagelijkse kleine criminele ettertjes... Dit is immers dweilen met de kraan open. Het is veel beter om Filip De Winter & company aan te pakken. Goed voor mijn carriere. En wie weet, wat zit er nog meer in..."

Mislukte Werkloze #2 : Siegried Braaksel : "Na mijn mislukt middelbaar in de Latijn Wiskunde kan ik mezelf als volleerd gefrustreerd Germanist / Pol & Soccer revancheren op zij die wel kunnen tellen. Als het blok van 16% naar 18% gaat is dit geen vooruitgang. Integendeel, dat is een achteruitgang voor al mijn klein linkse vrienden die samen iedere zaterdag in de loge samenkomen om te bedisselen hoe ze ons Katholiek onderwijs en de daarmee verbonden normen en waarden kunnen kapotkrijgen..."

Conclusie: Ik verspeel minstens 45% van MIJN bruto loon aan een bende aparatsjiks die zichzelf te mooi vinden om naar een echte uitkering te solliciteren...

Gepost door: Kotski | 24-04-04

Antwerpen Literiaire Wereldhoofdstad Hendrik Conscience was niet enkel een groot schrijver. Als we mogen verdergaan op onze linkse schrijfster X (in Ter Zake van 23/04/2004) was hij ook een groot visionair aangezien het voor haar wel duidelijk is wie de Leeuw Van Vlaanderen tegenwoordig leest...

Aan de onbetekenende linkse schrijfster X geef ik dan ook de volgende tips :

1) Vraag aan nonkel Guy, om bovenstaand boek op de literaire index te plaatsen. We kunnen immers beter Humo of Deng lezen...
2) Stop zelf aub ook met schrijven. Volgens mij kun je het ons niet aandoen om het al zo kleine Amazone Woud nog verder af te breken om je literaire onkunde te spuien.
3) Ga aub bij de VRT werken, dit om ervoor te zorgen dat er zelf in Tik Tak op gewezen kan worden dat er goede en slechte blokken bestaan.

PS Misschien toch beter met Siegfried en onze rechter in de rij van de RVA te gaan staan. Misschien word je wel positief gediscrimineerd als ik een kuisvrouw nodig heb...

Gepost door: Kotski | 24-04-04

10-0 Ik heb dus ook naar P&D gekeken, maar wat ik gezien heb is een klinkende overwinning van Filip De Winter. FDW-De Gucht,De smet, Polspoel: 10-0. Kareltje probeerde een engeltje uit te beelden, handjes gevouwen en oogjes naar de hemel gericht om de mensen proberen wijs te maken van kijk ik ben de engel en de ander de duivel. Trietig plantje.
Filip veegde elke aantijging met gefundeerde argumenten van tafel, en op het laats deed hij een oproep aan de kiezer voor 13/6. Welnu laten we
Het Vlaams Blok een klinkende overwinning bezorgen zodat het hof van cassatie niet§ anders kan dan hen vrij te spreken en de rode meute
-groen!- ziet van nijd.
Groetjes, tot op 13 Juni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gepost door: Herman | 24-04-04

Vlaamse burgemeesters aangeklaagd voor racisme Het feit dat nu ook de burgemeesters van de kieskring BHV van racisme verdacht worden, heeft mij nu meer dan ooit overtuigd. Mijn stem gaat onvoorwaardelijk naar het Vlaams Blok. Dit is het enige serieuze alternatief voor wie wil opkomen voor de Vlaamse belangen.
Nog een goed weekend.

Gepost door: Luc | 24-04-04

Weldra Boekverbranding op Grote Markt Marion van San, Arjen Leerkes
Criminaliteit en criminalisering
Allochtone jongeren in België

isbn 90 5356 525 6
16 x 24 cm, 278 pagina's,
paperback, 2001
€ 28,90

"Hoewel een meerderheid van de allochtone jeugd in België niet of nauwelijks problemen oplevert, baart het gedrag van een deel van hen zorgen. In deze studie doen Marion van San en Arjen Leerkes verslag van een onderzoek naar de aard en de omvang van de criminaliteit onder allochtone jongeren in België. Zij baseren zich daarbij voor het eerst op landelijke politiecijfers. Op grond van gesprekken met jongeren, buurtbewoners, politieagenten en straathoekwerkers in twee oude wijken van Antwerpen en Brussel gaan de auteurs daarnaast in op de beeldvorming over allochtone jeugdcriminaliteit. Het boek levert een bijdrage aan het inzicht dat allochtone jeugdcriminaliteit niet als een eenvormig verschijnsel kan worden begrepen. Groepen allochtone jongeren blijken noch in dezelfde mate, noch op dezelfde wijze bij te dragen aan de jeugdcriminaliteit.Tegelijkertijd verklaart het boek waarom het thema van de allochtone jeugdcriminaliteit niet los kan worden gezien van de strijd tussen etnische groepen om sociale status, macht en identiteit."

Gepost door: Josée | 24-04-04

Discriminerend Rapport. Foei! Uit "Omgevingsanalyse 2003 - 2005 Veiligheid"

"Op vraag van Justitieminister Marc Verwilghen (juli 1999) onderzocht Marion Van San van de Erasmus-Universiteit in Rotterdam de relatie tussen geregistreerde jeugdcriminaliteit en niet-Belgische jongeren (tss 14 en 24 jaar) in Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Charleroi voor de jaren '97, '98 en '99. Ze ging daarbij na welke nationaliteiten over- en ondervertegenwoordigd zijn bij een achttal delicttypes (diefstal, drugshandel, geweld, economische delicten, vandalisme, bedrogsmisdrijven, sexuele delicten, openbare orde en gezag). Daarnaast maakte ze per nationaliteit onderscheid tussen meisjes en jongens, leeftijdsgroep (minder- en meerderjarigen), en woonplaats. Let wel: het onderscheid werd gemaakt op basis van nationaliteit, en niet op basis van etnische afkomst !"

"We vatten haar voornaamste conclusies voor u samen:

De gemiddelde criminaliteitsgraad van alle niet-Belgen ligt hoger dan die van alle Belgen.

Het verschil tussen diverse nationaliteiten - en daarbinnen tussen leeftijdsgroepen en tussen jongens en meisjes - is bijzonder groot.
Meisjes komen niet snel op het slechte pad: 91 % van alle verdachten tussen 14 en 24 jaar is van het mannelijke geslacht. Onder de Belgen is het aandeel meisjes zo'n 12 procent, onder Afrikanen en Oost-Europeanen ruim 20 procent, onder Turken en Marokkanen 3 respectievelijk 4 procent.
Jeugdcriminaliteit komt in hoofdzaak neer op diefstal (zo'n 65 % van de geregistreerde feiten) en drugshandel (20 %).

Iedere nationaliteit heeft zijn ,,specialiteiten''.


Belgen: komen over het algemeen minder vaak voor in de statistieken dan op basis van hun aantal logisch zou zijn. De ondervertegenwoordiging is niet spectaculair: 20 % ongeveer. In Vlaanderen is het verschil tussen Belgen en niet-Belgen iets meer uitgesproken dan in Wallonië. Belgen zijn wél meer dan gemiddeld actief in vandalisme en drugshandel.


Marokkanen: belangrijke oververtegenwoordiging op ieder terrein, behalve voor economische delicten. Vier tot vijf procent van de Marokkaanse jongeren staat gesignaleerd als verdachte. Het gaat vrijwel uitsluitend om jongens (2,5 keer wat normaal zou zijn). Marokkaanse meisjes zijn juist ondervertegenwoordigd. Het Marokkaanse aandeel is het grootst in de delicten uit de categorie openbare orde en gezag. Politie werkt vooral bij deze categorie als een rode lap op een stier.


Turken: lichte oververtegenwoordiging (dertig procent meer dan normaal), uitsluitend toe te schrijven aan minderjarige jongens. Meisjes zijn sterk ondervertegenwoordigd. Specialiteiten: gewelddelicten (vooral gekrenkte eer-kwesties) en ook hier openbare orde en gezag. Ondervertegenwoordigd in drugshandel.


Congolezen: Bijna vier maal zo veel verdachten als op demografische gronden normaal zou zijn. Vooral betrokken bij economische delicten, diefstal en oplichting. Ondervertegenwoordigd bij drugshandel en vandalisme. Het verschil tussen jongens en meisjes is minder groot dan bij andere nationaliteiten. De criminaliteitsgraad neemt sterk af als ze wat ouder worden.


Algerijnen: Sterker oververtegenwoordigd dan Marokkanen en Turken, maar niet talrijk genoeg voor betrouwbare detailstatistieken.


Europese Unie (niet-Belgen): vijftig procent minder verdachten dan normaal.
Oost-Europeanen: In 1997 nog zes maal zo veel als normaal, in 1999 tien maal. Behalve diefstal, economische delicten en oplichterij ook verhoogde score in geweld en verzet tegen het gezag.


Aziaten: Normaal tot ondervertegenwoordigd. Vooral zéér weinig diefstal, geweld, seksuele misdrijven, vandalisme en drugshandel. Alleen bij economische delicten en oplichting meer dan gemiddeld.


Zuid-Amerikanen: normaal vertegenwoordigd, met één opvallende uitzondering: sterk op de voorgrond bij de drugshandel in Antwerpen."

(http://www.gent.be/gent/wonen/migrante/Algemeen)

Gepost door: emile | 24-04-04

gedenk Pim Fortuyn hij leerde zijn volk kritiek te hebben op het multiculturalistische dogma, en kreeg daarvoor de haatcampagne's van u-weet-wel-wie over zich, plus als toemaatje een kogel omdat Pim dacht dat in een democratie men zich vrij mocht uiten.

iemand van links dacht daar anders over ...

de limiet aan de vrije meningsuiting?
dat zijn de kogels van links, of de rechtbanken van paars-groen.

Gepost door: wim fortuyn | 24-04-04

Afgegaan als een gieter ! Wel, wel . . . , gisteren het 'debat' tussen De Gucht en Dewinter gezien bij P&D !
Wel, in alle ojectiviteit : hoe het mogelijk is dat drie intellectuelen (tot spijt van wie het benijdt) als Desmet, Polspoel en vooral Degucht afgegaan zijn als een gieter tegenover een Dewinter, gaat elk verstand te boven !!!
Tot mijn verbazing zijn ze gewoon weggeblazen, met argumenten. Dewinter toonde zelfs aan dat op basis van het arrest van het hof van beroep van Gent ook de VLD, zelfs leden van de SP.A aanzetten tot racisme ! Geen van de drie kon het weerleggen, wat schokkend was !
Voortaan is dus iedereen vogelvrij !
Meteen wordt het me nu ook duidelijk waarom Dewinter of andere kopstukken van het BLok niet op de VRT of VTM uitgenodigd worden in debatten. Als debater zijn ze niet te evenaren.
Het dient gezegd dat, ondanks alle kritiek hier op Desmet, hij zich waardig gedroeg gisteren. Polspoel probeerde scherper te zijn, maar faalde deerlijk en De Gucht moest zich proberen te verdedigen met schelden en one-liners.
Drie intellectuelen van hoog niveau die het hoofd moeten buigen voor iemand als Dewinter. Verbazend !

Gepost door: Big Brother | 24-04-04

marion-rapport Wat een idioten hier !

zo dom dat ze geeneens begrijpen dat het rapport op zich hoegenaamd niet als racisme wordt beschouwd door het vonnis.

als je dat rapport DURFT vergelijken met de CRIMINELEN van het blok en hun MISDADEN (want dat zijn ze nu officieel, ze kunnen op termijn in de cel naast de marrokanen, zwarten en turken, jongens dan)zijt ge ofwel rijp voor een instelling wegens dementie ofwel wilt ge opzettelijk verwarring strooien bij diegenen die effectief te dom zijn om het verschil tussen racisme en een objectief weeregevn van de feiten te begrijpen(wat dewinter ook zat te verkopen op p|& s, gisteren; ik heb hem daar zien afgaan; anderen zagen hem daar winnen , tot viermaal sprek hij over het citaat van de rechter heen, waardoor hij enkel in de kaart speelde van de tegenstanders, die hun lach dan ook niet konden bedwingen)

Bovendien die posters hier die het marion rapport citeren , hebt gij daar toestemming van de dame voor ? of zijt ge ook al te lomp om te beseffen wat auteursrecht is en gebruik maken van iemand zijn werk en dit meedelen een een publiek... Ja, daar staan ook straffen op

Gepost door: sandy | 24-04-04

Sandy, ge hebt uwen idiote naam niet gestolen Sandy, ge kunt misschien naar Noord Korea verhuizen. Dat is ook een actieve welvaartstaat met een open debatcultuur... Tja eigenlijk al spijtig dakkik mijn toetsenbord aan u verslijt. Dus tot nooit meer

Gepost door: Kotski | 24-04-04

LOSER Kotski ? en IK heb mijn naam niet gestolen ?.......

Gepost door: sandy | 24-04-04

Arrest = schaamlapje Het arrest is gewoon een schaamlapje. Als je in realiteit ziet wat er gebeurt met vreemdelingen moeten we heel onze maatschappij veroordelen wegens racisme en discriminatie. Dit omdat ze per se discriminerend werkt.

1) Vreemdelingen worden minder aangeworven dan Belgen
2) Vreemdelingen komen altijd in concentratiescholen terecht
enz

Het is dus eigenlijk hypocriet dat dit gebeurt in een zogenaamde multiculturele open maatschappij waar de socialisten al jaren in de regering zitten.

Mijn conclusie, dit proces is gewoon een operatie om de oppositie uit te schakelen wegens verbale impotentie van de kopstukken van alle traditionele partijen.

Als we Agalev niet via de media hadden kunnen kapotmaken hadden ze het ook wel via de rechtbank geprobeerd.

Gepost door: Kotski | 24-04-04

Aan wim fortuyn Zeer juist jongen en Melkert is als een laffe wezel naar de Verenigde Staten gevlucht!

Gepost door: Herman | 24-04-04

Vrije meningsuiting is een recht! De uitspraak in het proces tegen het Vlaams Blok schept een gevaarlijk precedent. Wat de premier ook beweert, de vrije meningsuiting is WEL in gevaar.
Eénmaal men het pad bewandeld, van het verbieden voor bepaalde personen of groeperingen, van het uitspreken van hun mening, is voor mij de grens van het toelaatbare overschreden.
Zoals dit blog gaan wij ook door met het onze, Uw mening
Vrije mening is een recht voor iedereen.

Gepost door: Stefaan van der Vreken | 24-04-04

Forum Zevende dag Mensen forum van zevende dag is terug open weliswaar het oude maar je kan posten. heb al eerste postje geplaatst ben benieuwd hoelang het er gaat op staan.

http://www.tv1.be klik op programma's en dan zevende dag

Gepost door: Sven | 24-04-04

Dood Ik val nog liever dood dan voor het Blok te stemmen.

Net zoals een meerderheid van de Belgen trouwens.

Gepost door: Dave | 24-04-04

p&d Ik zou ook nog willen zeggen hoe ik genoten heb van p&d, waarin Dewinter absoluut schitterend was. Hij liet de andere drie geen schijn van kans door gebruik te maken van het demcraische wapen: de reden, argumenten.

Gepost door: een VLAMING | 24-04-04

rechtspraak MANIPULATIE Gisteren in Polspoel en Desmet werd door de moderators opgeworpen dat het herhaald stellen van een betwiste mening zou uitmonden in racisme. Het voornaamste criterium moet uiteraard de waarheid zijn. Als een bepaalde cultuur uitwassen heeft, zoals cannibalisme, kinderoffers, mensenhandel enz ... moet dat onbeperkt en herhaald aangeklaagd kunnen worden. Net zoals het begrotingstekort een thema is van reeds 25 jaar en elke dag, waarvan de oorzaken zonder remming steeds mogen en moeten herhaald worden. Als er in Duitsland een cannibaal rekruteert via internet is dat geen duitse cultuur. Als er honderden zich daarmee zouden bezig houden en als norm verdedigen, zouden we in vergelijking met andere landen kunnen spreken van een (verwerpelijk) cultuurfenomeen. Als in een andere cultuur vrouwonderdrukking en vrouwenverminking voorkomt(zelfs steniging) en als norm wordt verdedigd, dan moeten we ook dat striemend kunnen aanklagen. Het dwingend criterium is de waarheid. Het gaat niet op dat men beweert dat dat enkel dient om het imago van de (allochtone) medemens als onetisch en barbaars te kunnen bestempelen. Is het de waarheid, ja, dan moet het gezegd worden en onbeperkt. Als ik beweer dat er ook in onze Europese cultuur mensenhandel bestaat (vrouwenprostitutie en in bepaalde sporten, zie het Bosman arrest dan moet men dat maar toetsen aan de waarheid. Ik mag dat onbeperkt herhalen, zolang het een bestaande cultuur is. Ook al zit een kleine minderheid van de Europeanen in die mensenhandel. Het kan en mag geen haatcampagne laster of eerroof genoemd worden. Dat is schieten op de boodschapper omwille van de slecht gesmaakte boodschap.

Gepost door: JOZEF H | 24-04-04

@ Dave Val dan dood !!!

Gepost door: C. | 24-04-04

Woede Iedereen spreekt erover, iedereen is woedend, de linkse politiek wordt door iedereen gehaat. Het is tijd voor verandering of binnenkort is er burgeroorlog zoals in Kosovo....

Gepost door: Oude belg | 24-04-04

@ Oude Belg Ja, dat voel ik ook aankomen... Misschien is het enige oplossing... Die politiekers eens goed laten voelen wie baas is in het land... Zij of de bevolking...

Gepost door: C. | 24-04-04

@Sandy zolang u de bron citeert en geen geciteerde teksten manipuleert, mag u dat.

trouwens, hebben de mensen die werken voor Guy Verhofstadt in het CGKR aan het Vlaams Blok gevraagd om al hun verzamlde teksten te gebruiken en te citeren

hallo??

Lees ook even op een site over Marion hoe lastig het voor haar werken was hier in den Belgiek over dit onderwerp.
Hoe zou dat nou komen?

Gepost door: emile | 24-04-04

nog een racistisch citaat gevonden ... van Simone de Beavoir in "Le Deuxième Sexe".

"Les mariages arrangés n'ont disparu; ...: elle n'a pas beaucoup plus de liberté de choix que la jeune Bédouine qu'on échange contre un troupeau de brebis."

Geschreven in 1949, waarschijnlijk aan de vooravond van de oprichting van de Franse PS ...

Gepost door: greta | 24-04-04

gisteren ook P&D gezien? 3 introlectualistische koppen waren er nodig om tegen FDW iets proberen in te brengen, en nog gaan ze af als ... als rode corrupte sossen, inclusief De Gucht.

FDW is OK !!!

Gepost door: patricia | 24-04-04

Onafhankelijke rechtspraak???? Enkele feiten op een rijtje:
1- Verhofstadt beweert dat het VB in Gent zal ten onder gaan;
2- Leman zegt dat hij op zoek gaat naar rechters die het VB willen veroordelen
3- De uitspraak moet in een sletreinritme worden gedaan nog voor de verkiezingen
4- Ze vinden een notoir franskiljon die "die domme Vlamingen" wel een lesje zal geven: de heer Alain Smetryns is voorzitter van de enige FRANSTALIGE afdeling van de Lions club in Vlaanderen!!! Hij spreekt zelfs nog met een frans accent! En die man komt hier de les spellen aan ons Vlamingen! Ik begrijp niet dat sommigen dit een "onafhankelijk" arrest kùnnen vinden!
Conclusie:
- Het arrest is zonder meer politiek
- Het racisme is slechts een voorwendsel om de miljardenstroom naar Wallonië te bestendigen
- De uitspraak getuigt van een ongehoorde DOMHEID: het is het neerhalen een van de laatste barrières tegen een diktatuur

Gepost door: Emiel | 24-04-04

corrupt Belgie @dave
Stem dan voor de traditionele mafiapartijen ,want zo kan men ze wel noemen na een zo'n laffe aanslag op de vrije meningsuiting!!
De Walen en vreemdelingen zullen u dankbaar zijn!
Dit landje is zo corrupt als maar zijn kan ,alles maar dan ook alles in de ambtenarij zijn politieke benoemingen !!!!
Zelfs bevorderings examens in niveau 3 kan je beinvloeden als je de juiste personen achter u hebt ,is het dan zo "onmogelijk " te geloven dat een franskiljon gekocht is om een Vlaamse radikale partij uit te schakelen?
Vraag aan sommige journalisten hoe Verafstoot de media manupileerd!!
Wie dit niet ziet of WIL zien ,is zo naief of zelf een gevaar voor onze (schijn)democratie
mooi voorbeeldje ,de ontvoerders van Anthony De klerq ,LEVENSLANG??!
Denk niet dat daders die mijn kindje zouden ontvoeren levenslang zouden krijgen !! Komaan seg ,Vlaanderen ONTWAAK!!!

Gepost door: Benji | 24-04-04

Vlaanse Blinden aan diegenen die gisteren FDW sterk vonden in het debat, hebben jullie een ander debat gezien dan ik? Hij heeft zich in 100 bochten gewrongen, niet geantwoord op letterlijke passages uit het vonnis en dit allemaal om zich te drenken in zelfbeklag en om als slachtoffer uit het "debat" te komen, een debat waarin hij den anderen weinig "freedom of speech" gaf en op gegronde dingen enkel kon zeggen dat hzet wat "ongelukkig gekozen was". Hoe Vlaanse Blinden zichzelf toch graag goedpraten.

En btw, ik ben geen NVA-er, hun geflikflooi met de CD&V is er voor mij ook teveel aan. Ze hadden apart veel sterker gestaan, zeker met de huidige situatie. Een vrije, open vlaming stemt nooit voor het VB maar ook nooit voor CD&V.

Gepost door: Joske | 24-04-04

P en D k'heb Degucht nog nooit zo weten afgaan.....

Gepost door: il falco | 24-04-04

GENIETEN HMMMM, voelde me wat slapjes na de vrijdagavond feesten.

kijk nu naar rerun p& S en zie daar dewinter afgaan ; ABOE JAJA dit en ABIOE jaja dat, we zijn verkocht BLA BLA BLA ;;;

Nadien hier die zieligaardjes die hier compleet impotent zijn, maar wel ne grote smoel zoals gewoonlijk; maar hun frustratie niet kunnen inhouden omdat racisme nu wel degelijk een halt wordt toegeroepen.

En maar zeveren en maar we doen dit en we stemmen en we ondertekenen, bij de bloktop is het al lang duidelijk, hier beseffen ze het nog niet : YOU're FINISHED GAME OVER en win gerust uw procentjes , en nva'er heeft hier al duidelijk geargumenteerd wat daar het resultaat van zal zijn...

Blokkerkes die in de buitenspelzone duchtig van hunne tak staan te maken ...
GENIETEN !!!!! b

Gepost door: den vlaming uit den anvers | 24-04-04

P&s de cartoon die dewinter voorstelde als zwarte vond ik nog het beste.

wens hem dat van harte toe, en met zijn zelfde vlaamse persoonlijkheid, waarden en normen maar met die huidskleur dan dagelijks geconfronteerd te worden met een groot deel van zijn stemmers.

Gepost door: elie | 24-04-04

Het probleem De enige politieke partijen die echt jubelen op de uitspraak zijn de franstalige partijen... en een paar gefrustreerde minderbegaafde anti-blokkertjes die geen kl... van de echte politiek begrijpen.
Wat kan de franstaligen in godsnaam dat racisme schelen? GEEN BARST!!!
Het Waals profitariaat bestendigen... daar is het om te doen! Dat de Vlaamse politici meespelen is wraakroepend, maar het zijn geen helden dat zien we nog maar eens met de splitsing van B-H-V!

Gepost door: Clem | 24-04-04

@Vlaming uit den Anvers Een vlaming uit "Den Anvers", dat is zekers zoiets als
'een franskiljon die onafhankelijk rechter speelt in Gent",
of "een witte neger" ...

Gepost door: een vlaming uit Antwerpen | 24-04-04

21 april 2004 Voor de geschiedenisboeken: 21 april 2004: afschaffing van de vrije meningsuiting in België, begin van een dictatoriaal regime, einde van de scheiding tussen wetgevende en rechterlijke macht.

Gepost door: Een verontruste inwoner | 24-04-04

P&D proficiat voor FDW voor zijn dossierkennis en rechtlijnigheid.
Ik stel voor dat ze de burgermanifesten van Verafstoot die FDW citeerde
ook eens laten vonnissen door die "onafhankelijke rechter" in Gent.
En ook met spoed, nog voor 13 juni.
... Alhoewel, overbodige moeite want Verafstoot zal al vanzelf verdwenen zijn,
op vervroegd pensioen in het Europees parlement :-)

Gepost door: een vlaming uit Antwerpen | 24-04-04

dewinter was schtterend FDW komt als winnaar uit de debatten,veel mensen in mijn vriendenkring die niet allemaal pro blok zijn geven dit tot mijn verbazing toe.
Dewinter is voor mij dé mondigste politieker in Vlaanderen,is wat anders dan die mossels van tradionele partijen ,die voorovergebogen met broek tot aan de enkels staan ,voor walen en islamieten!!
Veel mensen tot zelfs de socialistische vakbondafgevaardigde op mn werk zal stemmen op blok ,ik kon mn oren niet geloven.
Vlaams blok straks de grootse in Vlaanderen ?Laat ons hopen

Gepost door: rudi | 24-04-04

HEHE Bwaa, hier in antwerpen zijn ze ook de grootste partij

TOCH HEBBEN WE DAAR GEEN LAST VAN ....

Hoe dan ook, zelfs als ge wint , VERLIEST GE

GENIETEN..... ocharme de blokkerkes toch

Gepost door: vlaming uit den anvers | 24-04-04

HaHa Als g'er geen last van hebt, waarom zit ge er dan over te kankeren ?
Wie is er eigenlijk verzuurd ?

Gepost door: een vlaming uit Antwerpen | 24-04-04

geen last van? Geen last van? hehehehe visa schandalen vergeten zeker? hahahaha vuilen corrupten boel! Ge moogd fier zijn vlaming uit den anvers!Gij zijt een schande voor de Vlamingen ! nestbevuiler!

Gepost door: benji | 24-04-04

De Gucht De Gucht gaf gisteren zelf toe dat er een migantenprobleem is. Wel ze zijn al jaren aan de macht en wat is er veranderd ?? Zelfs het Vreemdelingen stemrecht hebben zij laten goedkeuren en er geen regeringscrisis van gemaakt. De SP geeft toe dat er een probleem is met B-H-V zij zijn toch aan de macht hé en wat zien we een burgemeester die in het vlaams parlement de federale vlaamse ministers van zijn partij oproept eindelijk eens hun tanden te laten zien en wat denk je dat er gaat gebeuren ?? Juist niks. Wij hebben de beste stuisvolgelpolitiekers van de wereld denk ik gewoon om een "arm" deel van België niet voor de kop te stoten terwijl zij met een knuppel op onze hoofden aan het slaan tekens opnieuw en opnieuw.

Gepost door: papa | 24-04-04

De Gucht De Gucht gaf gisteren zelf toe dat er een migantenprobleem is. Wel ze zijn al jaren aan de macht en wat is er veranderd ?? Zelfs het Vreemdelingen stemrecht hebben zij laten goedkeuren en er geen regeringscrisis van gemaakt. De SP geeft toe dat er een probleem is met B-H-V zij zijn toch aan de macht hé en wat zien we een burgemeester die in het vlaams parlement de federale vlaamse ministers van zijn partij oproept eindelijk eens hun tanden te laten zien en wat denk je dat er gaat gebeuren ?? Juist niks. Wij hebben de beste stuisvolgelpolitiekers van de wereld denk ik gewoon om een "arm" deel van België niet voor de kop te stoten terwijl zij met een knuppel op onze hoofden aan het slaan tekens opnieuw en opnieuw.

Gepost door: papa | 24-04-04

De Gucht De Gucht gaf gisteren zelf toe dat er een migantenprobleem is. Wel ze zijn al jaren aan de macht en wat is er veranderd ?? Zelfs het Vreemdelingen stemrecht hebben zij laten goedkeuren en er geen regeringscrisis van gemaakt. De SP geeft toe dat er een probleem is met B-H-V zij zijn toch aan de macht hé en wat zien we een burgemeester die in het vlaams parlement de federale vlaamse ministers van zijn partij oproept eindelijk eens hun tanden te laten zien en wat denk je dat er gaat gebeuren ?? Juist niks. Wij hebben de beste stuisvolgelpolitiekers van de wereld denk ik gewoon om een "arm" deel van België niet voor de kop te stoten terwijl zij met een knuppel op onze hoofden aan het slaan tekens opnieuw en opnieuw.

Gepost door: papa | 24-04-04

Sorry Sorry was niet de bedoeling om 3x te posten

Gepost door: Papa | 24-04-04

Petitie Heef iedereen de petitie al getekend , er zijn er al een goede 3000 die getekend hebben op 1 dag

Gepost door: Petitie | 24-04-04

aan NVA tje Vlaams solidariteit!

Wat de "onrechtvaardige rechters" van Gent en hun politieke opdrachtgevers niet hadden voorzien: de nooit eerder voorziene rol van solidariteit die in het bewuste Vlaanderen losbarst voor het Vlaams blok.

In nauwelijks een paar dagen tijd meldden zich reeds honderden nieuwe leden aan en onze medewerkers kunnen de stroom van duizenden telefoontjes, brieven en mails nauwelijks bijhouden.

Maar ook onafhankelijke vooraanstaanden laten hun verzet horen. Na Guido Naets ("Ik ben een Vlaams Blokker!"), Leo Custers, Marc Platel, Leo Delcroix, Johan Weyts, Boudewijn Bouckaert (en vele vele anderen!) laat vandaag N-VA-ondervoorzitter en professor Matthias Storme in De Morgen optekenen: "Ik vind het bijna een morele plicht om op het Vlaams Blok te stemmen.'

Indiscreties uit een aantal krantenredacties melden ons trouwens dat ook de kranten overspoeld worden met woedende reacties van lezers "nooit eerder gezien sinds de Witte Mars" ...

Gepost door: eindelijk !! | 24-04-04

Eigen schuld eerst. Blijkbaar stromen de nieuwe leden bij het VB binnen.
Over een averechts effect gesproken !

Sinds het "signaal van de kiezer" op de 1e zw zondag hebben de
correcten reeds voortdurend de verkeerde methodes gebruikt om
de opmars van het VB te stuiten.
Wanneer zullen ze eindelijk eens doorkrijgen dat enkel een
democratische benadering : rekening houden met de evolutie van
het kiesgedrag (Zoals men dat bvb in Nederland wel doet)
de juiste aanpak is ?
Wat zal er nog nodig zijn ? Een belgische Pim Fortuyn ??

Maar nee, ze zullen wel verder blijven doen met hun "goed bestuur"
waarvan reeds 15 jaar sprake is en niets van in huis komt.

Eigen schuld eerst ! Dikke bult daarna !

Gepost door: de vlaamse leeuw | 24-04-04

stemmekes en dat het allemaal geen klote uitmaakt ... want participeren aan het bestuur zit er niet in.

GIEREN !!!

Gepost door: de vlaming uit den anvers | 24-04-04

Eerlijk Hoed af voor Van der Kelen in Het Laatste Nieuws. Hij is tenminste eerlijk en zegt dan ook rechtuit dat het een "politiek" proces is!
Zo ken ik de echte liberaal: vrije meningsuiting boven alles. We hebben geen franskiljon nodig om onze Vlaamse mond te snoeren!

Gepost door: Emiel | 24-04-04

Storm op zee ! CD&V-congres verveeld met uitspraken Storme - 24/04/2004 (Niewsblad)

Lap, het begint al hevig te "Stormen" in het kartel CD&V-nva,
en dat nog voordat het wrak met aanhangsloepje de haven uitgeraakt is !!

Gepost door: zwart-witje | 24-04-04

@vlaming uit den anvers Gier ,nu je nog kan.
Hof van cassatie zal de Brusselse rechters volgen,en niet anders kunnen dan het arrest nietig verklaren ,vlaams blok zal dan sterker dan ooit staan.
Is zien wie dan lacht ,wie laatst lacht ....best lacht. of wie een put graaft voor een ander ...... let op mn woorden !

Gepost door: Benji | 24-04-04

Morele plicht om voor het Vlaams Blok te stemmen Het is overduidelijk een politiek proces. Echter is het de kiezer die het laatste woord heeft. De democratie moet zegevieren! Daarom hebben we allen de morele plicht om op 13 juni voor het Vlaams Blok te stemmen, zelfs indien we niet akkoord gaan met hun programma.

Gepost door: demoscratos | 24-04-04

beroep Ja Benji, zou kunnen, tenzij die franskiljon uit Gent
ondertussen zijn beloofde promotie al gekreken heeft
en zetelt in het Hof van castratie.
Of ... er zijn natuurlijk nog veel 'onafhankelijke' franskiljon
rechters te vinden.
Dus dat valt nog te bezien.

Gepost door: de vlaamse leeuw | 24-04-04

13 juni Ben is benieuwd wat steveke nu gratis gaat geven om zijn kiezers te behouden.(allee gratis kan je het niet noemen hé,want ze gaan het ergens anders wel halen zonder dat we het weten)Hou de pomp dan maar goed in het oog.

Gepost door: sandra | 24-04-04

@de chiwawa Cassatie gaat nietig verklaren en de brussels rechtvank volgen ?

HAHAHA, zelfde Cassatie dat die Brusselse rechtbank een veeg uit de pan gaf, door te stellen dat ze WEL een uitspraak diende te doen ipv zich Onbevoegd te verklaren ?? Zelfde Cassatie dat de zaak ZELf verwees naar het hof van beroep te GENT ???

shitzuken toch, neemt die lolly es ut uwe mond en gaat es uw middagdokes doen !

Wij zullen nog lang gieren , hoe dan ook, meebesturen (ook via een andere partij ; blok-light en 30-35 % stemmen ZIT EN NU NIET MEER IN)

Gieren !!

Gepost door: Vlaming uit den anvers | 24-04-04

P&D Ik had de indruk dat Polspoel en Desmedt gisteren een reactie probeerden uit te lokken van Dewinter waar ze hem konden op pakken,vooral in de laatste minuten een blik in de ogen ,nu gaat het komen.Het zal een dikke teleurstelling geweest zijn.In mijn ogen was Dew.ook wel hevig te keer aan't gaan.Ze zouden hem wat mogen intomen,zodat hij anderen ook hun mening laat zeggen.

Gepost door: Georgette | 24-04-04

Wie zal het doen ? uit "De Morgen" :
"De weg van de moslim, het islamitische boek dat de afgelopen week commotie veroorzaakte in Nederland, is ook in België verkrijgbaar en kan hier zelfs gratis verkregen worden.

Het boek, dat homohaat predikt en oproept tot de gewapende jihad, wekte in Nederland de woede op van een groot aantal parlementsleden, die een verbod eisten en een vergelijking maakten met Mein Kampf van Adolf Hitler.

De weg van de moslim of Minhaj el Muslim wordt door veel moslims als een standaardwerk beschouwd en werd geschreven door de Algerijnse sjeik Aboe Bakr Djaber al-Djezeiri, die een salafistische opvatting van de islam aanhangt. Hij beveelt in zijn geschriften aan om homo’s met het hoofd naar beneden van terrassen af te gooien en de gewapende heilige oorlog te beginnen.

In België is het boek gewoon te bestellen via het internet of gratis verkrijgbaar bij een islamitische boekhandelaar in Molenbeek, die adverteert op de extremistische Brusselse website Assabyle.com. Die kwam al eerder in opspraak door oproepen tot de jihad en doodsbedreigingen aan politici. (AE) Binnenland, pagina 6"

Nu, volgens onze rechtstaat, geen kritiek meer op de Islam mag gegeven worden door het VB, wie
zal er nu de verdediging tegen zoiets opnemen ???
Stevaert misschien ? Ik denk het niet, het is misschien door hem dat het boek hier gratis te
verkrijgen is.

Gepost door: De vlaamse leeuw | 24-04-04

u zkers he het staat u en ieder burger vrij nu een klacht neer te leggen(eerst wel het verwerpelijke boek lezen)...

Gepost door: ellen | 24-04-04

Toch niet. Nee Ellen, ik ben niet zo onverdraagzaam van mij te gaan bemoeien met
de culturele gebruiken bij andere bevolkingsgroepen. Ik vind dat dit de
taak is van de overheid.

Gepost door: De vlaamse leeuw | 24-04-04

overheid ? sinds wanneer is de "overheid" het blok ? dat is enkel een partij

die heeft daar niet mee te maken, de overheid is het geheel van het parlement,en de regering.
die maakt wetten om dergelijke zaken : aanzetten tot haat van homo's en vreemdelingen en dergelijke te voorkomen. die werden recentelijk toegepast.:) daarvoor moet er wel iemand een klacht neerleggen, bv via het cgkr of rechtsstreeks.
en dan zal de rechtspraak daar over oordelen.

Gepost door: ellen | 24-04-04

de blokmentaliteit neen, u bent wel zo "verdraagzaam" door Stevaert te linken en hem implciet verantwoordelijk te stellen voor een verwerpelijk boek dat door een fundamentalist geschreven is en een godsdienst perverteert (zoals het ook met de bijbel en de torah is gebeurd) ; en daarbij nog te insinueren dat het zijn opzet is om het boek hier wél te kunnen verkrijgen en daardoor dat hij eveneens wel een homohater zou kunnen zijn of allezins helpt diegenen die dat zijn...

heb het forum eens nagekeken over "verdraagzame" berichten van u jegens de moslim populatie : niet gevonden... wél veel veralgemeningen en afkeur van al wat moslim is ;;

Gepost door: ellen | 24-04-04

Nu zijn we er ... Dat is het hem nu net. Individuele personen zullen het zeker niet doen.
Via het programma van een politieke partij kunnen de burgers op eenvoudige
wijze de te volgen richting aangeven.
Maar wat doet men hier ? Juist ja, men negeert de kiezers en beschuldigd ze
zelf van rascisme. Omgekeerde wereld, maar ja, dat zijn we hier al gewoon, vraag
het maar aan de kippenboer, of de winkelier die door zijn camerabewaking zelf
een schadevergoeding moest betalen aan de dief, of ....

Maar dat rascisme, daar gaat het eigenlijk allemaal niet om, ... enkel
het gevaar voor het einde van de belgische onstaat maakt dat alle standpunten
van het VB bij voorbaat verwerpelijk zijn, en een 'onterechte" aanval op basis van
rascisme was de dichtstbijzijnde stok om mee te slaan.

Gepost door: De vlaamse leeuw | 24-04-04

Steve ? Ik stel Steve helemaal niet verantwoordelijk voor dat boek. waar haalt U het ?
Maar ik stel hem wel verantwoordelijk voor het beknotten van de vrije meningsuiting in dit land.
Vraag het maar eens aan Jurgen. Eerst met zwart-wit, en na vele wetsaanpassingen nu dit.

Ik ben in eerste instantie een vlaams-nationalist en ben hoegenaamd niet racistisch of onverdraagzaam.

Gepost door: De vlaamse leeuw | 24-04-04

qed "Stevaert misschien ? Ik denk het niet, het is misschien door hem dat het boek hier gratis te
verkrijgen is."

Gepost door: ellen | 24-04-04

boek Misschien zou het cetrum v.Rac.en Gelijke kansen.......een klacht kunnen indienen.Heb zo de indruk dat de liberalen echt niet meer willen mee regeren, ze zijn aan't zelfmoord plegen,wie weet wat voor lijken er nog uit de kast vallen na de verkiezingen.Misschien willen de regeringsparijen ook niet dat er teveel aandacht aan het proces Dutroux besteed word.

Gepost door: geo | 24-04-04

en de rest ? Bij het woordje 'gratis' denkt iedereen tegenwoordig toch direct aan Steve, niet ?
Misschien zijn die gasten daar echt in getrapt dat 'gratis' bestaat.

En waar volgen citaten van mijn aangewreven moslimhaat.
(Is helemaal niet zo hoor !!)

Gepost door: De vlaamse leeuw | 24-04-04

Opiniepeiling Vers van de pers: Uit een nieuwe opiniepeiling blijkt dat de VLD de kiesdrempel op 13 juni niet zal halen... ;-))
Jammer voor de anti-blokkertjes...

Gepost door: C. | 24-04-04

zeikerds Zeg anti-blokkertjes, waarom gaan jullie niet op je eigen site zeiken...
Oh ja, heb gekeken... Je kunt er op die sites je mening niet kwijt... Van vrije meningsuiting gesproken...

Gepost door: C. | 24-04-04

Pinnocchio Verhofstadt gaat naar Afghanistan... Denk dat hij nog kan lijmen wat niet meer te lijmen valt... Apatische ziekelijke vent...
Hopelijk krijgt hij er de doodstraf...
Geen slecht idee eigenlijk... Vraag me af of men de minister strafrechterlijk kan vervolgen voor het niet nakomen van zijn beloftes...

Gepost door: C. | 24-04-04

aan c waar heb jij dat gehoord van die oppinipeiling?en is dat wel echt waar?

Gepost door: sandra | 24-04-04

Cassius Clay Die anti-blokkertjes doen me denken aan Mohammed Ali... Een groot bakkes in de ring, maar als er echt moet gevochten worden (Ali wou niet naar Vietnam) voor de hogere waarden schijten ze allen in hun broek...

Gepost door: C. | 24-04-04

Vrije meninguiting onaangetast. Het VB is hysterisch. Dit arrest heeft helemaal niets met het principe van de vrije meningsuiting te maken. Je kan nog altijd zeggen wat je wilt. Maar je moet alles in zijn proporties zien. Om 100 boegjes van al dan niet Marokkaanse origine een lesje te leren, ipv stigmatiseert het Blok al 25 jaar lang ALLE burgers van allochtone origine. Om 100 boefjes te pakken, heeft het VB een klimaat van xenofobie geschapen, en de oplossing van het BLok is? ALLE allochtonen buiten, zowel de goei als de slechten.

Gepost door: thePiano | 24-04-04

@ Sandra Neen Sandra, zo een vaart zal het niet lopen... Jammer genoeg... Veel te veel lafbekken in dit land...

Gepost door: C. | 24-04-04

een vlaming uit "anvers" aan alle weldenkenden stel ik voor niet meer te reageren op de kinderachtige provocaties van dez "vlaming"Indien hij goed vertrouwd is,zoals ik,met de taal van Molière heb ik een laatste boodschap voor hem ;"la bave des crapauds n'atteint pas les étoiles"

Gepost door: de saint aubin. | 24-04-04

@ The Piano Het VB heeft het klimaat van xenofobie niet geschapen... Ik heb 15 jaar in een openbare dienst gestaan en veel allochtonen op hun wenken gediend... Zij alleen zijn verantwoordelijk voor de angst... En de clichés zijn juist: het zijn alleen de "kutMarokkaantjes"... Met Turken, Chinezen, Japanners, Russen, Polen, etc. heb ik nooit last gehad...
Dus schoenmaker blijf bij je leest...

Gepost door: C. | 24-04-04

13 juni: stemmen voor vrije meningsuiting !!! Daniel Ducarme heeft gezegd dat de linkse integratiepolitiek niet heeft gewerkt: hij werd teruggefloten.

Vreemdelingenstemrecht: de sp.a slikt toch alles en de VLD pleegt broedermoord.

De kutmarokkaantjes van Desmet wentelen zich toch zo graag in de rol van gediscrimineerd slachtoffer, en die rol spelen ze perfekt. Vooral sossen trappen daar natuurlijk in.

Luister eens wat meer naar Radio Judaica!
Hoe vaak hoort u over de racisitsche aanvallen op joden in Anderlecht op de VRT radio?

Ik veronderstel dat Radio Judaica, door het stelselmatig blijven herhalen van wie die aanvallers wel zijn, nu ook een proces aan hun been zullen krijgen want ze scheppen een klimaat van verdachtmaking.

Gepost door: françoise | 24-04-04

Ontstemde piano Ik denk dat die Piano niet goed gestemd is :

"Om 100 boefjes te pakken, heeft het VB een klimaat van xenofobie geschapen"
Het VB heeft nog geen gelegenheid gehad om iets te schapen, dat klimaat is er op
natuurlijke wijze gekomen door het "laat maar waaien" beleid. Oei nee, ze noemden dat
"Goed bestuur", en de resultaten zouden te zien zijn aan het terugdringen van ....
... De vrije meningsuiting ?

"... en de oplossing van het BLok is? ALLE allochtonen buiten, zowel de goei als de slechten. "
Daar gaan we weer, een pianon die zelfs geen noten kan lezen (lees partijprogramma interpreteren)
speelt uiteraard zo vals als een kat.

Gepost door: mestkevertje | 24-04-04

Om even bij na te denken Nieuwe opiniepeiling

- Rekeninghoudend met de gebeurtenissen van de laatste dagen
- Rekeninghoudend met de afgang van De Gucht gisteren in D&P
- Rekeninghoudend met de uitspraken Coveliers en De Decker omtrent het proces
- Rekeninghoudend met de uitspraak van De Storme NVA
- Rekeninghoudend met nieuwe heibel tussen CD&V en NVA
- Rekeninghoudend met de uitspraak van Weyts
- Rekeninghoudend met gewoon: de algemene frustratie bij de bevolking
- Rekeninghoudend met de overstap naar het VB van alle twijfelaars

Overwinning voor het Vlaams Blok op 13 juni. Ongetwijfeld.

De grote vraag is met welk percentage:

23-33% - alles blijft zoals het is (het VB wordt buiten spel gezet, zoals gebruikelijk)
34-50% - alles wat 2/3de meerderheid dient gestemd (men zal naar het VB moeten luisteren, want zij kunnen dit alles blokkeren)
meer dan 51% - eindelijk kan alles terug op een rijtje geplaatst worden en kan democratie terug in dit land, alsook de vrije meningsuiting

MAAR VOORAL WAT GAAN EVENTUELE MONSTERSCORES CASSATIE ONDER DRUK ZETTEN. DAT WIL IK GRAAG MEEMAKEN

Gepost door: luc | 24-04-04

Vorig bericht - nieuwe opiniepeiling O ja,

Ik was natuurlijk nog vergeten:

- Rekeninghoudend met Jurgen Verstrepen bij het VB

Gepost door: luc | 24-04-04

YES YES YES !!! 1. De gewezen minister van Defensie Guy Coeme stelt zich kandidaat bij de verkiezingen voor het Waals Parlement op 13 juni :-))

2. De 54-jarige Haider vorige maand herkozen in Karinthië dankzij de socialistische SPÖ :-))

13 juni is going to be a beautiful day! :-))

Gepost door: Serge | 24-04-04

Polspoel en Desmet zetten FDW in zijn hemd. Gisteren gekeken naar het programma P & D met gasten De Gucht en Dewinter.

Wat ik niet begrijp is dat FDW zegt dat hij niet meer mag zeggen wat hij wilt, en daarvoor zelfs in de gevangenis wil zitten. Die kerel heeft geen vijf minuten gezwegen en herhaalt wat hij al 20 jaar lang zegt :))))))

Karel De Gucht maakte wel het verschil. Toen FDW Yves Desmedt verweet om een bende kleine straatboefjes van Marokkaanse origine 'kutmarokkaantjes' te noemen, werd hij wel even bij de mottenbollen geplaats door KDG.

Want dat is dus precies het verschil tussen racisme en een stelletje ambetante bengels "kutmarokkanen" te noemen. Het Vlaams Blok noemt ALLE marokkanen (of burgers van Marokkaanse origine) kutmarokkanen, en Desmedt deed dat enkel met die boefjes die overlast veroorzaakten.

Dat is wat de rechter bedoelde met een sfeer van haat en racisme te creeëren, door de zonden van enkelen over een hele bevolkingsgroep uit te smeren zonder schaamte en zonder respect.

"Jamaar", sprak FDW, "U zei toch ook dat wij allemaal mestkevers zijn?". "Niet waar" zei KDG, "ik heb dat alleen van U en Uw directe collega's gezegd, meneer Dewinter".

Filip Dewinter is een leugenaar. Meer heb ik daar niet over te zeggen

Gepost door: thePiano | 24-04-04

@ Luc Misschien gaat men moeten doen zoals in Algerije toen het FIS dreigde de overwinning te behalen een paar geleden ....

Of moet men de verkiezingen vervalsen zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen toen in West-Vlaanderen een lijst van het Vlaams Blok "was vergeten".

Gepost door: serge | 24-04-04

Het VB eindelijk veroordeeld. CHAMPAGNE!!!! Het Vlaams Blok krijgt het deksel op de neus. Vlaanderen Houzee!

Het resultaat op 13 juni kan mij geen barst schelen. Als het Blok meer stemmen haalt, bewijst dat voor mij alleen maar dat er weer racisten zijn bijgekomen, en dat we daar de nodige conclusies moeten uittrekken.

Het gaat mij tenslotte om de gelijke rechten (en plichten) van ALLE bevolkingsgroepen in dit land en niet enkel voor een stelletje onverdraagzame nostalgieke verzuurden die menen dat het zonlicht alleen voor hen mag schijnen.

In België mag je nog altijd zeggen wat je denkt, dat is niet veranderd door dit arrest. Maar het zal nu wel iedereen duidelijk zijn dat je niet ongestraft op een georganizeerde wijze mensen mag aanzetten tot het discrimineren van anderen op basis van religie, etnische origine enz. En dàt is het enige wat telt.

Wie een strop legt voor een ander die..........

Gepost door: thePiano | 24-04-04

de 100 boefjes van de piano Komaan zeg "piano"Ofwel weet je niet wat je vertelt ofwel neem je een serieus loopje met de waarheid.Eind 2003 zaten in de Belgische gevangenissen ongeveer 3800 gedetineerden van noord afrikaanse origine.Daarin niet inbegrepen de "jongeren"onder toezicht van de jeugdrechter noch diegenen wiens misdrijf werd geseponeerd.
Soms citeer je zaken die me correct schijnen maar met wat je nu uitkraamt verliess je alle geloofwaardigheid

Gepost door: snida | 24-04-04

@ Vlaming van Anvers Door te stellen dat je Vlaming bent van "Anvers" mag je het woord Vlaming al schrappen.
Ik geloof echt dat je in je kont gebeten bent ofwel niet erg slim zult zijn.
Of denk je nu werkelijk dat het VB met de verkiezingen stemmen gaat verliezen. Sukkelaartje toch !!!
Is het ook niet zo dat de grootste partij mag beslissen wie met hen in het parlement stapt?
Stel dat ze dat zouden worden, wat dan? Jij als verdraagzaam persoon mag me daar eens een democratisch antwoord op geven...

Gepost door: Fiere Vlaming | 24-04-04

@ piano Zoals de piano hier tokkelt tokkelt hij nergens....
Triestig piano , je zegt nu zelf dat VB stemmers racistisch zijn in je laatste reply.
Wat ben jij dan?

Gepost door: Anti racist | 24-04-04

ik heb gisteren ook naar P&D gekeken krampachtig zaten daar 3 azijndrinkers die probeerden FDW lastige vragen te stellen :-)

vooral grappig was het citaat van Verhofstadt en de kinderlijke uitleg van KDG: "jamaar, dat ging enkel over het moslimfundamentalisme etc etc ...(geeuw)"

KDG heeft blijkbaar de tekst niet gelezen want daar staat letterlijk dat "IN WEZEN" (of maw. "per definitie" of "systematisch" of "voor alle tijden") de islam een intolerante en totalitaire ideologuy is.

het veschil zit hem dus in WIE het zegt, niet in WAT er gezegd wordt.

KDG zou beter steun betuigen aan het comité voor Vrije Meningsuiting: hij kan ervan meespreken met zijn anti-houding mbt. het vreemdelingenstemrecht :-)))

Gepost door: serge | 24-04-04

Ik zag de toekomst, het is angstaanjagend en het is Belgisch In een Britse krant,The Timesonline, werd een artikel gepubliceerd met als titel: Ik zag de toekomst, het is angstaanjagend en het is Belgisch...
Wie dit artikel wil lezen, ik heb het overgenomen op mijn site Uw Mening

Gepost door: Stefaan Van der Vreken | 24-04-04

piano Heb een c-d van een piano speler opgezet namelijk richard clayderman.
Met heel toepasselijke melodietjes.MEMORY,MY WAY ENZ.........
Dat is wat anders dan die zever van die piano die onzin schrijft.

Gepost door: sandra | 24-04-04

Wees niet bang en stem gewoon Blok. De corrupte SP van Willy Claes won stemmen bij in 1994, dankzij Agusta.

Wat bewijst dat Vlaanderen een stuk roder en dus een stuk corrupter werd.

We zien daar vandaag resultaten van .... Guy Coëme komt zelfs terug!

Lol!

Gepost door: serge | 24-04-04

Jurgen Jurgen, je mag fier zijn! Je FORUM draait alweer op VOLLE TOEREN.

Gepost door: neutraal | 24-04-04

De zonden v/h Blok was je niet witter door over die van een ander te zeuren. De zonden v/h Blok was je niet witter door over die van een ander te zeuren. Verkeerde strategie. Comprendos amigos? Serge en Co? ;)

Gepost door: thePiano | 24-04-04

@Piano Piano doet zich hier voor als Baron de Selys-Longchamps (zie zijn site)... Alhoewel integendeel...
Als puntje bij paaltje komt is hij de eerste om zich in zijn schuilkelder terug te trekken en te janken als ne kleine of te collaboreren...

Gepost door: C. | 24-04-04

Slap geLUL. Mister C: ge lult.

Trouwens ik heb een klacht voor latser en eerroof aan Jurgen V. te danken, en naar ik verneem is er nog een tweede onderweg. De eerste omdat ik Jurgen een 'rechtse zak' heb genoemd (dat was nog voor zijn overstap naar het Blok) en de tweede omdat het VB zich geviseerd voelt door mijn website omdat ik ze in dezelfde zak duw als de collaboratie tijdens WOII.

Dus, begin tegen mij niet over wat volgens het VB vrije meningsuiting is, ik weet er alles van.

Gepost door: thePiano | 24-04-04

@ Piano Olala, wat heldhaftig van je... Krijg tranen in mijn ogen...

Gepost door: C. | 24-04-04

HEHE jaja, de blokkertjes zijn weer wakker geschoten...

wat betreft de grootste partij worden en zij mogen dan kiezen wie met hen regeert...

Zelfde situatie als in antwerpen : cordon staat sterker dan ooit door het arrest, niemand wil meerderheid leveren.
Dus de twee kleinere partijen spannen samen en hebben aldus de meerderheid, of de drie..
Of desnoods allemaal , zoals in den anvers... en dat BLIJFT zo, ook al zeiden de blokkerkes hier : dat lukt ze nooit .
De blokkerkes hier in de gemeenteraad zeveren en tieren veel ,maar wegen hoegenaamd niet op het beleid ...

eindconclusie : EVEN IF YOU WIN THE ELECTION , YOU STILL LOSE;;;

en die overwinning op 13 juni is jullie van harte gegund, de PS kraakt jullie definitief voor de volgende verkiezingen... vind ik persoonlijk er wat over, maar ja zelf gezocht

Gepost door: vlaming uit den anvers | 24-04-04

cassius clay C = joke ?

Nog zo ene die rijp is voor het zothuis ;
Cassius een zwakkeling noemen omdat hij niet wou sterven voor een land dat hem geen eten wou opdienen in het meest zuidelijk deel ervan...
en wetende wat zijn verdienste was als jonge snaak tegen het beest Sonny liston (een killing machine in de ware zin van het woord) ...

Natuurlijk hebt gij veel meer moed als laffe anonieme hier ... LOL
kunt gerust met veel plezier uw moed hier in den anvers komen testen bij de bushido's ... veel succes, ik verwittig ze even op voorhand van uw mening betreffende the greatest of all time ...

Gepost door: vlaming uit den anvers | 24-04-04

waarschijnlijk..... daarom dat al die (s)linksen hysterisch doen na elke verkiezingsoverwinning van het vb....ge zou voor minder vb stemmen :)

Gepost door: liliane | 24-04-04

joke, c,... weeral een nieuwe (zogezegd toch)

Gepost door: Vlaming uit den anvers | 24-04-04

gekken Mijnheer Verstrepen,
Mag ik u MET AANDRANG verzoeken erop toe te zien dat een paar GEKKEN geen misbruik maken van de petitie omtrent de "vrije meningsuiting".Dat dat soort crapuul geschrapt wordt van de lijst van de petitie.

Gepost door: paul vdb | 24-04-04

Baron piano Wat zeg je nu C, dat piano een baron de Selys-Longchamps is? Vergeet het maar. Blijkbaar bekijkt piano WOII met een zekere nostalgie. Een held zou pianoke zeker niet geweest zijn. Piano is meer dat soort dat pas verzetsstrijder zou worden wanneer de geallieerden al in de buurt zouden zitten tijdens de bevrijding. De zogenaamde verzetsstrijders van het LAATSTE uur, zoals er verschillende waren in die periode, hebben toen schoon de kans gezien en er van geprofiteerd om raprap tijdens de chaos van de bevrijding, 16-jarige dochters van collaborateurs te verkrachtten. Misschien zit daar die nostalgie van piano... Dat ge over dat soort profiteurs nog niks vermeld hebt op uw side, piano, maar dat past niet in uw kraam zeker ?

Gepost door: Sultan | 24-04-04

Stuur dit door naar de buitenlandse pers Ik roep iedereen op om dit artikel door te sturen naar de buitenlandse pers. Misschien kunnen we via het buitenland de Belgische politiekers laten inzien dat er hier een grens overschreden is.


Opiniestuk uit The Timesonline


April 24, 2004

Opinion

I've seen the future: it's scary and Belgian
STEPHEN POLLARDTHE PRIME MINISTER makes much of the “scare stories” and “myths” which opponents of further deepening of the EU supposedly propagate. They are based, apparently, on paranoia, and are products of not-so-latent xenophobia.
Well here’s a very scary story which is not speculation but fact. This week democracy — the right to vote for the party you wish to support — ended inside one EU member state.On Wednesday, the Belgian judiciary banned a political party from operating in Belgium. The reason? The country’s political establishment dislikes its views. The party it banned is not some obscure fringe organisation but one which has 18 MPs in the 150-seat Belgian parliament, many local councillors and two MEPs. The opinion polls were predicting that it could win the most Belgian votes at the European and local elections in June.

The banned party is Vlaams Blok (VB). The Court of Appeal in Ghent — notorious for its left-liberal bias — deemed it to be an “undemocratic and racist” organisation because of its policy that immigrants should be given only two choices: “to assimilate or to return home”.

Maybe such a policy is indeed racist; maybe it isn’t. The VB itself, which has much in common with the Fortuyn List in the Netherlands, has been accused of this. But in a democracy, surely, that is a decision which voters should make, not judges. But the VB’s racism was merely an excuse. The real reason why the Belgian authorities have been bent on banning the VB for years has nothing to do with racism and the rights of immigrants. It is that the party advocates secession from Belgium and the establishment of a Republic of Flanders. Worse still, as Belgium’s only conservative party it upsets the country’s cosy political applecart. The Belgian Establishment has responded not by defeating it in argument but by banning it.

After Wednesday’s ruling, it is now illegal to distribute VB publications and its politicians are barred from state radio and television. The party is appealing against the ruling, but the Belgian judiciary’s predisposition to do the bidding of the political class means that the appeal has almost no chance of succeeding. When the ban is confirmed, the VB will be proclaimed a criminal organisation and disbanded, unable to exist, let alone to field candidates and argue its case.

I hold no brief for the VB; and were I to have a vote in Flanders, I would not vote for it. But that is not the point. What happened in Ghent on Wednesday is a frightening, but classic demonstration of the political mindset which lies behind the EU’s “ever-closer union”: if you do not sign up to certain beliefs then your politics are, by definition, beyond the pale and thus illegitimate.

The ruling was merely the latest in a series of attempts to destroy the VB because of the threat it posed to the Belgian status quo. In 1999, “undemocratic and racist” parties were banned from receiving state funding (private donations of more than 125 euros are illegal in Belgium). This decision was immediately followed by an action against the VB on those grounds. When a Flemish judge refused to issue a judgment, arguing that these were matters for the electorate rather than the courts, the head of the Centre for Equal Opportunities, the quango which had brought the case said that he would continue appealing until he had found a judge who would find against the VB. This week one emerged: Alain Smetrijns, who happens also to be the chairman of the Lions Club in Ghent, a francophone pro-Belgian unity group.

Belgium is in many ways a mini-EU: an artificial state created (much like Europe’s three former such states, the Soviet Union, Czechoslovakia and Yugoslavia) as a result of political ideology rather than any sense of national unity, and held together by a political class which is prepared to subvert democracy to achieve its ends. Add to that a judiciary which, far from being independent of the political establishment, is an important part of the problem — and you have a recipe for what took place in Ghent this week: democracy, Belgian-style, in which you may vote only for a party whose views are approved by the elites.

The actions may be specific to Belgium, but the lesson is of wider import. The EU is in the process of becoming just such an artificial state. The fate of the Vlaams Blok shows that worries about the future of democracy are not scare stories. They are real dangers and they are with us today.The author is a senior Fellow at the Centre for the New Europe, a Brussels-based think tank.

Contribute to the debate at comment@thetimes.co.uk


Gepost door: PERS | 24-04-04

@ Sultan Gieren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Geleerd van Vlaming uit den Anvers...
Oh ja, C. is niet Joke...

Gepost door: C. | 24-04-04

Afghanistan Nu weet ik waarom Pinocchio naar Kaboul vertrokken is... Volgens mij is hij een bende terroristen gaan ronselen om het VB te liquideren...
Gieren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gepost door: C. | 24-04-04

so what de auteur is een notoir anti -europeaan , is helemaal niet het standpunt van de times. De pro of anti europe discussie is daar nu volop aan de gang wegens het recent ingelastte referendum betreffende de europese grondwet dat Blair heeft MOETEN afkondigen..

het volgende zinnetje is trouwens heel interessant : "I hold no brief for the VB; and were I to have a vote in Flanders, I would not vote for it"
enough said volgens mij, maar soit

wat betreft de andere gratuite aantijgingen betreffende de rechter, zit ik vol spanning te wachten hoelang hij dat gaat nemen,vooraleer hij zelf klachten gaat indienen.

En ik ben tevreden dat ge bijleerd van mij , ik heb u nog veel te leren C., De bushido's verwachten u nog steeds ... zij kunnen u miss iets leren over Cassius Clay...

Gepost door: Vlaming uit den anvers | 24-04-04

@ Sultan Jurist Storme had in De Morgen opgeroepen om te stemmen voor het Vlaams Blok, uit protest tegen de veroordeling van de partij...

Ik ga je moeten gelijk geven: weer zo een verzetsstrijder van het laatste uur die nu 180 ° graden draait omdat het gras groener zal zijn aan de andere kant na 13 juni...

Gepost door: C. | 24-04-04

Valse piano Piano wilt ge alstubieft terug in uw riool kruipen,bang om Mohamed Ali uit te spreken.Als je toch zo graag uw vuisten wil laten zien,geef me uw adres en dan spreken we eens af.Domme kloot,heb uw site al bezocht;geen tik op mijn klavier waard.

Gepost door: Marc | 24-04-04

Jurgen heeft thePiano bij zijn pitje Ja Hugoke als ge er graag geeft moet ge er kunnen krijgen ook hé. Dat is nen ongeschreven wet in de sport. Uw vzw'kes zullen die processen wel betalen zeker en anders kunt ge nog altijd met uw pianoke op de Meir gaan staan.

Gepost door: J.P. | 24-04-04

j.p. JP leg eens uit wie is die piano voor iemand?En dat hij maar op de meir ga staan,ik kom met plezier naar daar afgezakt.Dan kan hij me eens een proces aandoen!

Gepost door: marc | 24-04-04

@vlaming Anvers Aha als ge dus anti-europees zijt moogt ge uw mening niet geven? Awel ja nu hebt ge mij wat bijgeleerd !! lol. En het gaat hier niet of hij al dan niet op het Vlaams Blok gaat stemmen. Het gaat hier over een politiek afrekening volgens hem. Das nu net het punt.

Gepost door: Paers | 24-04-04

Groot licht Dirk Sterckx op het VRT Nieuws "Het Cordon Sanitaire is niet meer nodig want het VB is veroordeeld voor racisme en met een racistische partij wilt niemand samenwerken". Hoe lang heeft hij daar over moeten nadenken ? Heel lang denk ik......
Heb juist mijn VLD partijkaart met een schoon briefke + een foto van Filip Dewinter in een enveloppe gestoken. Gaat maandag retour naar Brussel. Denken die blauwe schijnheiligaards nu dat da spelleke kan blijven duren.

Gepost door: De Jos | 24-04-04

@vlaming Anvers Aha als ge dus anti-europees zijt moogt ge uw mening niet geven? Awel ja nu hebt ge mij wat bijgeleerd !! lol. En het gaat hier niet of hij al dan niet op het Vlaams Blok gaat stemmen. Het gaat hier over een politiek afrekening volgens hem. Das nu net het punt.

Gepost door: Paers | 24-04-04

eindelijk heeft KDG zich laten kennen, fascisme was het nieuwe scheldwoord om FDW te bestoken.
Nu zijn ze opeens terug allemaal kleine hitlers geworden.
Straffe kost... alleszins maar moeten we de bende leugenaars nu eensklaps gaan geloven?

Gepost door: mestkever | 24-04-04

Klacht "Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke vraagt het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding de uitspraken van AEL-voorman Dyab Abou Jahjah (foto) te onderzoeken en na te gaan of ze niet in strijd zijn met de anti-racismewetgeving."

toch straf voor iemand die niet gelooft in de rechtstaat en zegt dat alle rechters corrupt zijn. JahJah zal veroordeeld worden, daarvan ben ik zeker. En wat gaat het VB dan zeggen? Dat dit een eerlijk vonnis is en dat van hen niet? Slechte loosers zijn het, maar zeker loosers.

Gepost door: Joske | 24-04-04

:) Waar kan ik het boek 'koken met steve' bestellen?

Gepost door: ID21 | 24-04-04

koken met Steve Is dat dan niet gratis ?

Gepost door: mestkevertje | 24-04-04

Gratis? De uitspraken van Steve zijn vooral gratuit, ja ;)

Gepost door: ID21 | 25-04-04

@piano van 1912 , 't zal niet lang meer duren , nog even geduld

Gepost door: skelet | 23-05-04

De commentaren zijn gesloten.