29-04-04

Vreemde buren

Gisteren in Antwerpen een fijne avond achter de rug. Eerst een bijeenkomst/etentje in Danielli Il Divino (kalfslapje op wijze chef en tiramissu) en nadien een aangename speech/debat van een fijne collega, Derk Jan Eppink. Deed me plezier hem nog eens te ontmoeten, nu niet in mijn programma maar vanuit de politieke scene in wording. Afgelopen jaren heb ik een paar keer geluncht met Derk. Hij verdient alle honeurs voor een Nederlander met een heldere kijk op wat er in politiek Vlaanderen gebeurt. Een aanrader is zijn boek 'Vreemde buren'. Geloof me, neem je tijd, koop het boek en grijns van het begin tot het einde.
http://histoforum.digischool.nl/recensies/eppink.htm

update do18u42: interessante postings op dit bericht uit Nederland ! (met dank)

10:44 Gepost door J | Permalink | Commentaren (33) |  Facebook |

Commentaren

Eppink Heb hem al een paar keer gehoord en gezien. Lijkt mij een fidele kerel en dan nog een met gezond verstand op de koop toe. Als ik het boek vind zal ik het zeker eens lezen, maar misschien moet ik wel rap zijn, voor de boekverbranding begint !!!

Gepost door: Herman | 29-04-04

info boek yups, hier kan je't vinden:
http://www.azur.be/index.php?page=ARTIKEL&a=9025422489 (11.99 euro dus goedkoper zou je denken - wrong! + 1.5 euro shipping dus 13.45 eurookes)
op proxis.be staat hij duurder (12.50 euro maar geen verzendingskosten)

Niet dat ik wil reclame maken ofzo maar had het net voor mezelf al eens opgezocht dus kan de info maar delen he :)

Tess

Gepost door: Tess | 29-04-04

Re. Tess Dank je wel hoor !!!

Gepost door: Herman | 29-04-04

Pino Heb net foto gezien van VHS versus Kim in het Nieuwsblad... Zijn gezicht spreekt boekdelen: geen conditie, net zoals zijn politiek... out of shape !!! :-))

Gepost door: C. | 29-04-04

Cordon sanitaire rond Nederland Moeten we niet dringend een cordon sanitaire rond Nederland instellen.
Hun vreemdelingenpolitiek is toch op z'n minst racistisch.Ik stel voor dat we niet meer op verlof gaan + onze noordergrenzen sluiten.Drrringend voor hun nieuwe iniatieven worden overgenomen.(lol)
-deze oproep moet u niet ernstig nemen af wat dacht je.

Gepost door: peace2u2 | 29-04-04

Bussen naar Nederland Was het Steve niet die bussen ging inleggen naar Nederland om te laten zien hoe het daar was ??? Ben eens benieuwd.

Gepost door: Tibo | 29-04-04

Bussen naar Nederland Steve wou inderdaad laten zien hoe slecht het in Nederland is. Is dit ook geen racisme want eigenlijk het in vraag stellen van "het" voorbeeld van een multi-culturele samenleving?

Gepost door: Vos uit het Bos | 29-04-04

Waarom noemt men Vlaams Blok fascisten? Fascisten dringen anderen hun mening op, zo nodig met geweld. Fascisten vinden dat zij en zij alleen altijd gelijk hebben. Fascisten zijn mensen die andersdenkenden benadelen en zelfs schofferen, zij het vanwege hun ras of religie of anders wel vanwege hun politieke voorkeur. Mensen die lijnrecht tegenover fascistische denkbeelden staan worden regelmatig bedreigd en mishandeld of op zijn minst geïntimideerd. (of gerechtelijk vervolgd). Fascisten kunnen zowel links als rechts zijn.

De vraag van de week luid dus: wie zijn de fascisten? De politiek-correcte partijen of het Vlaams Blok?

Gepost door: Vos uit het Bos | 29-04-04

Collega? Waarom noemt u Eppink een collega? Bij mijn weten is hij toch geen entertainer

Gepost door: Margot STenders | 29-04-04

Bres in de vijfde kolomme Het valt op dat er in Nederland steeds een verstrenging van de wetten op allochtonen wordt doorgevoerd. Dit moet wel voor een maatschappij die kapotgemaakt is door het links knuffelbeleid van paars!
Zo werd de import van bruiden aan banden gelegd, eindelijk! Import van bruiden = het verzuipen in de onophoudelijke aanvoer van onaangepaste horden primitieve jonge vrouwen die het land overspoelen wiens taak het is (volgens de imam) om er op los te kweken en die uiteindelijk de oorspronkelijke bevolking zullen overtreffen! De meest voorkomende naam voor pasgeborenen in de vier grootste steden van Nederland is nu reeds ... Mohammed!

En wij? Wij zitten hier ondertussen met een wereldvreemde frankiljonse rechter die het eens zal uitleggen wat ons "domme Vlamingskes" te doen staat...!!! En de onnozelaars van links maar in koor meehuilen met dit kieken zonder kop! En dan roept Jahjah: "aanpassen aan ons, allochtonen, of oprotten!" Mooi Vlaanderen!
De linksen zullen er dan uiteindelijk toch in slagen om de maatschappij te ontwrichten: een natte droom van links, echt te mooi om waar te zijn voor de linkse wereldvreemde intellectueel met opgeheven vingertje: "en nu tijd voor het vestigen van de klasselozen maatschappij" zal hij denken... en wakker worden in een nieuwe harde en primitieve godsdienstinquisitie zoals in Afghanistan bvb., en dan... dan zal het te laat zijn...

Gepost door: Eddy | 29-04-04

Onverdraagzaamheid in De Standaard De arrogantie van paars gaat wel bijzonder ver, en lijkt maar niet te stoppen!
In het begin van de week werd in De Standaard beweerd dat de intellectuelen (van buiten het VB uiteraard) geen kritiek zouden mogen uiten op het arrest van Gent en zouden moeten zwijgen (weeral!) over de gevaren voor de vrije meningsuiting; anders verlagen ze zich tot "nuttige idioten van het VB"!!
Nu is de vraag wie hier de idioten zijn: de tamme platbroeken die niets durven tegenspreken wat als "correct" bestempeld wordt, of iemand die kritisch is?
Ik voel me als universitair bijzonder gesterkt in mijn mening door die LAFFE aanval. Hoe is het mogelijk dat een "kwaliteitskrant" dergelijke denigrerende onnozelheden kan schrijven? Mooi staaltje van intellectuele onverdraagzaamheid! Bravo voor de hoofdredacteur, of is hem ook iets beloofd?

Gepost door: Emiel | 29-04-04

De grootste Jurgen, een paar dagen geleden stond er in de standaard dat gij de populairste weblog hebt in Vlaanderen. En hoe voelt dat aan Jurgen, dat gij de grootste zijt? Dat gij zo immens populair zijt ? Dat gij ontzag inboezemd, bij zowel vriend als vijand en wetende dat uw onmiddellijke concurrenten nog niet aan tot uw enkels reiken. Dat gij dagelijks jaloerse blikken en nijdige opmerkingen moet trotseren, enkel en alleen omdat gij de beste zijt. Dat gij onversaagd en onverschrokken uw tegenstanders tegemoet treed, keer op keer en elke dag opnieuw. En wetende dat die tegenstanders iedere keer tot hun scha- en schande moeten ondervinden dat hun niets anders rest dan het onderspit te delven... kortom, dat gij alles wat op uw weg bevind gewoon platwalst. Dat uw tegenstanders zo nietig zijn tegen uw imposante verschijning...hoe voelt dat aan bij u?
Waarschijnlijk zijde gij dat al gewoon en ligde gij daar al lang niet meer wakker van...

Gepost door: Frankyboy | 29-04-04

VVD in Nederland - de feiten De VVD gaat voor haar opvattingen over het integratie terug naar de koers die voormalig politiek leider Frits Bolkestein uitzette in 1991. Dat stelt de VVD in een toelichting bij het nieuwe Integratieplan dat de Tweede-Kamerfractie heeft geschreven.

De fractie stelt een lijst aan maatregelen voor om de integratie van niet-westerse migranten in Nederland te bevorderen. Zo moet het recht op verblijf voor immigranten worden losgekoppeld van toegang tot de verzorgingsstaat. Immigranten moeten pas na tien jaar recht op zelfstandig verblijf kunnen krijgen. Iemand die een partner uit het buitenland haalt, blijft gedurende tien jaar verantwoordelijk voor het onderhouden van die partner.

De VVD wil verder alle subsidies afschaffen voor organisaties die slechts één of enkele etnische groepen vertegenwoordigen. De overheid moet folders alleen nog in het Nederlands publiceren. Ook willen de liberalen de dubbele nationaliteit voor allochtonen van de derde generatie afschaffen.

Leerachterstanden bij allochtone kinderen moeten volgens de VVD worden bestreden door bij probleemgezinnen een gezinscoach in te stellen. Ouders moeten verplicht op ouderavonden komen. "Niemand mag uiteindelijk het onderwijs verlaten zonder diploma", aldus de notitie van de fractie.

De VVD wil niet alleen de allochtonen meer verplichtingen opleggen, maar ook de overheid moet meer doen. Zo moeten gemeenten probleemwijken vernieuwen en zorgen voor een gevarieerder woningaanbod. Om 'gettovorming' tegen te gaan mogen migranten pas na vijf jaar zelf bepalen waar ze gaan wonen. Ook illegale huisjesmelkers moeten worden aangepakt.

Met de integratienotitie wil de VVD een einde maken aan de "politieke correctheid". Met de terugkeer naar de opvattingen die Bolkestein dertien jaar geleden uitte, steekt de VVD ook de hand in eigen boezem en wijst met terugwerkende kracht de koers af van de vorige VVD-leider, Hans Dijkstal.

De fractie stelt in de notitie dat de Nederlandse overheid eerder hinder dan hulp was bij de integratie van allochtonen. De "zelfhaat in het multiculturalisme" moet vervangen worden door trots over wat de westerse samenlevingen hebben bereikt. De liberalen willen geen afscheid nemen van culturele diversiteit, maar "sommige grondregels zijn ononderhandelbaar", aldus de notitie.

Opgelucht stelt de VVD vast dat er al het een en ander is verbeterd. " Niemand slikt nog langer de misleidende mantra 'integratie met behoud van identiteit"'.


© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden. e-mail:

Gepost door: criticus | 29-04-04

Slecht nederland? lol 12 feb 2004
Door de plannen van minister Verdonk zullen er de komende tijd duizenden panden van woningcorporaties worden ontruimd. Van de 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers zijn zo'n 11.500 gehuisvest in woningen van woningcorporaties.

In veruit de meeste gevallen verhuren corporaties de woningen aan de gemeenten of het COA, die deze vervolgens in bruikleen geven aan asielzoekers. Bij een gemiddelde woningbezetting van drie personen gaat het dan om 4.000 woningen die de komende drie jaar worden ontruimd.

Een deel van de vrijkomen van woningen wordt onderverdeeld onder de groep vluchtelingen die inmiddels een zogeheten Vergunning voor Bepaalde Tijd Asiel hebben gekregen (ook wel VBTA-statushouders genoemd). Hoewel de omvang van deze groep woningzoekenden afneemt, wachten nog altijd zo'n 3.500 statushouders op een woning.

De minister verwacht nog voor de zomer de eerste asielzoeker te laten vertrekken onder het nieuwe terugkeerregime.© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden. e-mail:

Gepost door: criticus | 29-04-04

en nog eentje 15 april 2004
Als allochtonen weigeren in te burgeren, moeten gemeenten hun bijstandsuitkering korten of zelfs tijdelijk stopzetten. VVD-Tweede-Kamerlid Weekers zal dat donderdag bepleiten tijdens een overleg van de Kamer met staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken.

Het overleg gaat over de nieuwe bijstandswet die op 1 januari van kracht is geworden. Hierin staat dat iedere bijstandsgerechtigde zich optimaal moet inspannen om aan betaald werk te komen. Volgens Weekers vloeit daaruit voort dat gemeenten deelname aan een inburgeringstraject verplicht kunnen stellen.

Weekers wijst erop dat 14 procent van de niet-westerse allochtonen gebruik maakt van de bijstand. Bij autochtonen is dat 2 procent.

Gepost door: criticus | 29-04-04

en eentje om het af te leren! DEN HAAG - VVD-coryfee en eurocommissaris Bolkestein is blij dat in Nederland alsnog de discussie over de problemen met allochtonen op gang is gekomen. Dat zei hij donderdag tegen de tijdelijke Integratiecommissie van de Tweede Kamer, die het integratiebeleid van de laatste dertig jaar onderzoekt. Bolkestein denkt over integratie nog hetzelfde als tussen 1990 en 1998, toen hij fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer was. Migranten hebben een eigen verantwoordelijkheid en moeten zich aanpassen aan de dominante cultuur van het land waarin zij leven. "Men kan niet integreren als men zelf niet verandert", aldus de VVD'er. Dat betekent niet dat mensen hun geloof hoeven op te geven maar wel centrale waarden moeten naleven.

De liberaal ging destijds dwars in tegen de mening van links dat men eerst zijn eigen identiteit moest kennen en dan kon integreren. "Ik kon die theorie van de PvdA niet volgen." Bolkestein hekelde de politieke correctheid die tot voor kort bestond over dit onderwerp, die inhoudt " dat gevoelige zaken niet worden benoemd. Zo'n benadering is niet dienstig aan de oplossing van problemen."


De oud-fractieleider kaartte begin jaren negentig als eerste de problemen aan die ontstonden met allochtonen die niet integreerden in de samenleving. Dat werd hem niet in dank afgenomen. In de Tweede Kamer botste hij hard met toenmalig PvdA-fractieleider Wallage en D66-leider Van Mierlo.


Rode lap was een artikel in de Volkskrant uit 1991. Bolkestein vindt niet dat hij toen met dat artikel "buiten de oevers van het betamelijke is gegaan". Anderen wel, want in de publieke discussie werd hij uitgemaakt voor racist, die naar de duisternis moest worden verbannen. Er was een emotionele en vijandige sfeer en hij stond helemaal alleen. Toch ging hij ermee door in publicaties en in lezingen. "Democratie is niet voor bange mensen", zei hij donderdag."


Al eerder, in september 1990, probeerde hij maatschappelijke problemen die hij zag, te bespreken met PvdA-leider Wöltgens, CDA-leider Brinkman en D66-leider Van Mierlo. Dat gebeurde op een gezamenlijke reis naar Kazachstan. Insteek was de slechte score van allochtonen op de arbeidsmarkt, het onderwijs en in de criminaliteit. Hij hoorde er later niets meer van. Ook de slechte positie van allochtone meisjes en vrouwen ging Bolkestein aan het hart. De VVD'er is nog steeds begaan met hun lot.


Hij is blij dat in Nederland alsnog de discussie over de problemen van en met allochtonen op gang is gekomen. Uitgenodigd door de commissie deed de VVD'er enkele suggesties om het beleid nog verder aan te scherpen. Zo vindt hij dat in de leegkomende asielzoekerscentra opvoedingskampen kunnen komen voor criminele allochtone jongeren, dat imams hun verblijfsvergunning moet worden ontnomen als zij verwerpelijke preken houden en dat het wel mogelijk is om moslimscholen af te remmen zonder de grondwet te kwetsen.

Gepost door: criticus | 29-04-04

Begrepen ! Nederland heeft het begrepen ! Zijn het daar nu ook allemaal racisten ? !
Emiel, de hoofdredacteur van De Standaard is kind aan huis bij de VRT ! Dan weet je het wel zeker !
En de heer Eppink is inderdaad een erg verstandig man, met een heldere, realistische visie op de hedendaagse problemen (die onze politici niet willen aankaarten). Toffe vent ! Er moesten er meer zijn zoals hij.
En Bolkestein : groot politicus ! (zag de problemen al lang aankomen, maar ja, met socialisten kan je die niet aanpakken. Jammer !)
Mensen met visie en durf, die hebben we nodig !
En met wijsheid, verdraagzaamheid en klasse !
Hopen maar (er zitten er wel in elke partij, maar ze moeten nog te veel zwijgen ! Durven, dames en heren !).
Laat het ons tof en leuk houden.
De Vlaming is tevreden, hoorde ik net op de radio !
Dus . . .

Gepost door: freddy de keyzer | 29-04-04

Michel en schutskring rond Nederland Nu dat Nederland volgens Belgische normen een racistisch land is, moet er dringend een schutskring rond dat land komen! Michel moet op radio en tv de dierbare Belgen oproepen om geen Hollandse producten meer te kopen. Michel moet ons waarschuwen voor de gevaren die er nu achter iedere hoek loeren, en dat we vooral niet meer naar dat racistisch land op vakantie mogen gaan! Hoor ik Jos Geysels daar ergens in de verte niet roepen? Dat politiek lichtgewichtje is gelukkig bijna uit het parlement.
Vlaanderen onafhankelijk! Eigen volk eerst!

Gepost door: Dwarsligger | 29-04-04

Nederland Ik kan mij alleen maar verheugen over wat er in Nederland gebeurt. Zoals Freddy De Keyzer schrijft: ze hebben het begrepen. En het dient gezegd dat Nederland erger was dan België: alles wat allochtonen aanging was taboe; doodknuffelen was de leuze, en tot wat heeft het geleid? Een totaal mislukt integratiebeleid. Nu wordt het stilaan rechtgezet... na Pim Fortuyn.

Gepost door: Emiel | 29-04-04

Prof. Urbain Vermeulen In de krant HLN van 8 september 2002 (ik hou interessante artikels bij, je kunt nooit weten waar het goed voor is hé?), stond een intervieuw met Prof. Vermeulen, islamoloog aan de Gentse en Leuvense Universiteiten. Hij heeft uitspraken gedaan waar men hem toen voor racist heeft uitgemaakt (Kamerlid Ferdy Willems, toen Spirit, nu Groen!), en kreeg zelfs een blaam van de Leuvense rector. Later werd hij in ere hersteld door de democratische raad van KUL-hoogleraren.
Het is heel intrigerend om sommige van zijn uitspraken in dat intervieuw van bijna twee jaar geleden even op te rakelen.

"Zelfs als moslims ergens als minderheid leefden, hebben ze hun wil en wet uiteindelijk opgelegd aan de lokale bevolking. Altijd en overal. Dat blijkt uit de geschiedenis".

"De tekenen van de islam worden meer en meer opgericht".

"Natuurlijk zullen er zijn die vinden dat ik de islam hier verkeerd voorstel. Dat ze het dan bewijzen. Dat kunnen ze niet en daarom zullen ze proberen mensen DIE DE WAARHEID SPREKEN HET ZWIJGEN OP TE LEGGEN. Ik voorzie dat het binnen tien jaar verboden is op radio en televisie te zeggen dat moslimvrouwen niet de volle rechten van de mens zijn toegekend. Terwijl het waar is hé. En wie zegt dat de koran niet zegt dat een man zijn vrouw mag slaan, liegt. Het staat er in. En dat een vrouw zomaar kan verstoten worden, zelfs zonder dat ze het weet, is ook in overeenstemming met de praktijk in de islam.
MAAR ZE ZULLEN ZEGGEN DAT ZULKE UITSPRAKEN VAN ONVERDRAAGZAAMHEID GETUIGEN. ZE ZULLEN VERHINDEREN DAT EEN WETENSCHAPPELIJK EN KRITISCHE VISIE OP DE ISLAM NOG MAG . Terwijl we die visie toch al 200 jaar toepassen op het christendom en het jodendom. WE ZULLEN _ ONTERECHT_OP EEN LIJN WORDEN GEZET MET NEGATIONISTEN EN REVISIONISTEN. (Hoofdletters van mij)

Hij heeft een vooruitziende blik gehad, maar het heeft geen tien jaar geduurd, maar amper twee !!!

Nog eentje: "Er mogen nu wel problemen zijn met de tweede en derde generatie, de echte zullen pas komen met de zesde en zevende".

Gepost door: Herman | 29-04-04

Moslimonverdraagzaamheid Bravo, Herman, dit is een prachtige illustratie van de werkelijkheid dat je hier aanhaalt. De rechters in Gent zijn inderdaad blind in de val gelopen; ze doen net wat de prof. heeft voorspeld!!!

Gepost door: Emiel | 29-04-04

Lobbywerk of omkoperij Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar het "lobbywerk" van de islamlanden in ons land; lees "omkoperij" van de politici om ze gunstig te stemmen. Ik heb weet dat het gebeurt...
Ik denk zelfs dat Leman het moet weten.

Gepost door: toeschouwer | 29-04-04

Racisme, anders bekeken Vrije meningsuiting voor iedereen!
Er werd een lezersbrief gepubliceerd van een allochtoon die zijn ervaringen meedeeld bij een politiecontrole.
Uw mening

Gepost door: Stefaan Van der Vreken | 29-04-04

lezersbrief Lezersbrieven zijn wat ze zijn, een weergave van een niet te controleren gebeurtenis of feit. Ik betwijfel dat wat hierin staat wel degelijk waar is. Het is nogal sentatie gericht: met loeiende sirenes.... zelfs aan mijn intiemste plekjes.... Jeah right, net of die flikken aan zijn kl*ten zullen zitten. Vergeef me mijn taalgebruik. De lezersbrief is waarschijnlijk afkomstig van correct links :)

Gepost door: Karel | 29-04-04

Nederland loopt altijd net iets voorop Nederland loopt altijd pakweg 5 a 10 jaar voorop, dat is zo op verschillende terreinen, denken
we bvb maar aan de internet hype, tot voor enkele jaren leverde een websearch in het nederlands bijna uitsluitend .nl resultaten op (en niet weinig)

Nederland is inderdaad over zijn piek van "verdraagzaamheid" en zit nu met een zware multiculturele kater, terwijl Belgie nog volop aan het klimmen is.

We kunnen alleen maar hopen dat er genoeg negatieve gebeurtenissen zijn (vonnis van het VB, aan banden leggen van vrije meningsuiting, omgekeerde wereld in de rechtspraak, door de strot rammen van vreemdelingenstemrecht, terrorisme vanuit belgie, aanhoudende miljardentransfers naar Wallonie, bedrijfssluitingen, ....) zodat dit proces genoeg versnelling ondervindt dat de schade nog beperkt kan blijven en dat we zo snel mogelijk terug orde op zaken kunnen stellen met een kordaat rechts beleid.
Jammer dat we zo moeten denken, maar "wat baten kaars en bril, als de politiek
niet zienen wil ?

Gepost door: zwart-witje | 29-04-04

Re. Karel Zeer juist, ik geloof er ook geen kl...n van.

Gepost door: Herman | 29-04-04

lezersbrief Lezersbrieven zijn wat ze zijn, een weergave van een niet te controleren gebeurtenis of feit. Ik betwijfel dat wat hierin staat wel degelijk waar is. Het is nogal sentatie gericht: met loeiende sirenes.... zelfs aan mijn intiemste plekjes.... Jeah right, net of die flikken aan zijn kl*ten zullen zitten. Vergeef me mijn taalgebruik. De lezersbrief is waarschijnlijk afkomstig van correct links :)

Gepost door: Karel | 29-04-04

fouillering Ik kan dit wel geloven, ik was er ooit zelf mee gekonfronteerd. Maar dit gebeurt zowel met autochtonen als met allochtonen; het enige verschil is dat de autochtonen in 't algemeen niet gaan klagen en de allochtonen wel. Dat komt omdat ze gewoon zijn geknuffeld te worden door onze instellingen.
De politie is soms wat te brutaal, maar ik vind dat preventieve fouillering mag en zelfs moet: het geeft een groter veiligheidsgevoel.

Gepost door: Eddy | 29-04-04

@Karel Over de flikken die aan die gasten hun kl..ten zaten, wie ziet daar nu nog van op, daar is toch niks speciaals aan? Verhofstadt en Stevaert zitten alle dagen aan ons kl..ten. Meer nog, ze rammelen er zelfs mee! En we kunnen er ineens nog geen klacht tegen indienen...

Gepost door: de Cois | 30-04-04

Touroperator. Nu Nederland zijn gedoogbeleid op punt stelt en terugkrabbelt in het vreemdelingenproject, gaat rooie Steve op uitstap met de bus naar Nederland om er te leren.
Reizen om te leren wat op een ander fout gaat.
Was dit zijn bedoeling?
Dan ben ik akkoord met zijn iniatief.
Ik hoop dat hij zijn bussen vol krijgt...

Gepost door: Mestkever | 30-04-04

Eppink for president Zou goed idee zijn om Eppink Vlaams minister President te maken. Eindelijk een verstandige kerel en dan kan Bartje Somers verder doen met zijn spel zonder grenzen ...

Gepost door: Piet | 30-04-04

Een beetje hulp beste collega mestkevertjes, zolas ze ons plegen te noemen.
Het is tijd dat de mensen correct geinfoot worden.
Ik hoorde onlangs mensen zeggen dat ze voor het VB willen stemmen maar dat uit schrik niet meer durven doen.
Toen ik vroeg waarom, antwoorden ze dat ze dan misschien aangeklaagt zouden worden voor racisme.
Het wordt stilaan duidelijk, de bange blanke man bestaat.
Ze geloven dus zelfs dat men je kan identificeren adhv je stemming.
Wel mensen heb ik gerustgesteld nu is het de taak ook dat jullie zulke personen kunnen overtuigen.

Gepost door: Collega mestkever | 30-04-04

Moet het Vlaams Blok het zwijgen worden opgelegd? Tussenstand voting (Uw mening)
Heeft het Vlaams Blok, nu ze veroordeeld zijn, nog recht op een vrije meningsuiting?

80% JA
18% NEE

Gepost door: Stefaan Van der Vreken | 30-04-04

De commentaren zijn gesloten.