08-05-04

Bij ons in Vlaanderen? Zwaanst na nie!

Het gerecht beschikte op 24 maart over aanwijzingen dat een op Linkeroever wonende Taliban-aanhanger een terreuraanslag wilde plegen in een of meerdere Antwerpse tunnels tijdens de publiekstrekker 'Open Tunnel-evenement'. De Talib zou hebben gehandeld in opdracht van een imam van een Antwerpse moskee, zo meldt De Morgen vandaag. Talib A.S., een Indiër en 3 Marokkanen beraamden een aanslag, ergens in Antwerpen.Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van een spoedvergadering van het parket. Volgens een tip zouden explosieven ondergebracht worden in een pand aan de Dambruggestraat waar fundamentalisten samenkomen. Ook vandaag is de waakzaamheid groot, vooral in de Antwerpse jodenbuurt waar meer patrouilles dan gewoonlijk.
 
Tolerantie heeft haar grenzen. Je kan er niet omheen dat onze democratie en westerse samenleving gaten begint te vertonen door nu net onze Westerse tolerantie. Je kan er telkens niet omheen dat de 'godsdienst' (in dit geval Islam) mee verweven zit in een opbouw van geweld en haat. In tegenstelling tot wat men over Vlaams Blokkers zegt, hebben zij nog geen enkele actie ondernomen tegen onze democratie, in tegendeel. Andere kant: de groeperingen, cellen, fundamentalisten in combinatie met moskee&islam willen blijkbaar geen woorden maar daden. In dit geval terrorisme. Wat in Madrid gebeurde (een citytrip verwijderd) kan ook in Antwerpen gebeuren. Als je voor dergelijk internationaal godsdienstfundamentalisme je ogen sluit, zet je de deur open voor de echte vijanden van onze democratie. Hoog tijd dat een open debat, zonder rond de pot gedraai, gevoerd wordt over Islamfundamentalisme en terrorisme in ons land én Europa. Misschien moeten we een stukje van onze privacy opgeven om onze felbegeerde Westerse democratie in stand te houden. Een allerte en harde aanpak is noodzakelijk...het gaat hier niet meer om woorden maar om -voorlopig- tegengehouden daden. Voorlopig ontbreekt nog steeds een duidelijk signaal vanuit de Moslimgemeenschap om dit soort toestanden te stoppen en af te zweren. Alleen de AEL heeft blijkbaar een stem. Daardoor plaatst deze gemeenschap zich automatisch in het andere kamp...en da's spijtig voor de goeien.

14:10 Gepost door J | Permalink | Commentaren (47) |  Facebook |

Commentaren

moslims? wat is uw probleem eigenlijk? laat ons gerust!

Gepost door: ael | 08-05-04

actie-reactie-reactie-recatie-reactie-allemaal naar de kloten vooral spijtig voor "de goeien" dat er individuen zijn aan Vlaamse kant die ABsoluut het verschil niet (willen) zien tussen die goeien en de fundamentalisten. pak de fundamentalisten hard aan en sluit diegenen van goeie wil in uw Vlaams hart... Maar nee, we blijven lekker heel de groep verketteren ...

hierdoor krijgen die gekken binnen eigen rang alleen maar meer aanhang.
en ALs er dan iets vreselijks gebeurt, zal het weer eeniders schuld zijn BEHALVE van de agitatoren en ziekelijke racisten aan vlaamse zijde.

Gepost door: pantani | 08-05-04

Vriend of terrorist ? Ne goeie of ne slechte ? Zoals ik eerder zei: men heeft reeds een aanslag op de NAVO basis van Kleine Brogel kunnen verijdelen. Trabelsi, weet u nog ? Wat had dat ooit kunnen denken. Een profvoetballer èn terrorist in ons midden.
De vraag is echter : wie zijn dat dan, de 'goei' ???
Bijna alle piloten die de aanslag op de WTC in New York gepleegd hebben, hadden hun opleiding genoten in de VS.

Gepost door: eLPe | 08-05-04

the good, the bad and the ugly Het is inderdaad niet eenvoudig om "the good" nog te onderscheiden van "the bad",
enkel "the ugly" zou nog gaan :-)
Daarom, zoals Jurgen het formuleert : zullen we moeten bereid zijn om een stukje
van onze privacy op te offeren om deze negatieve evolutie tegen te gaan.

Gepost door: de vlaamse leeuw | 08-05-04

een mopje Het toppunt van altruïsme? Een waterstofbom op Mekka tijdens de hadj: miljoenen mensen naar de hemel sturen en zelf naar de hel gaan !

Gepost door: ... | 08-05-04

verhuizen ? Er zal zich ongetwijfeld ooit een bomaanslag voordoen in Belgie of Vlaanderen. Brussel, Antwerpen, Gent enz... zal de één of de andere dag opgeschrokken worden door een aanslag met alle gevolgen vandien.
Ik persoonlijk ben mij aan het voorbereiden om dit land te verlaten voor in geval het zich mocht voordoen. Ik kan U verzekeren dat er zoals mij verschillende duizenden zijn in dit land die er aan denken om dit land te verlaten. De multiculturele droom zal voor velen een teleurstelling zijn, vooral voor de linkse naivelingen.

Gepost door: armand | 08-05-04

Een duidelijk signaal van de moslims ?
Hoe kan je nu een duidelijk signaal verwachten vanuit de Moslimgemeenschap om dit soort toestanden te stoppen en af te zweren.... als diezelfde Moslimgemeenschap uit vreugde feest vierde op 9/11 ???

Gepost door: eLPe | 08-05-04

islam verbieden in Europa ! Voormij is er maar een remedie ...en dat is een harde ,maar dat is terrorisme ook .
De islam verbieden in Europa, wegens onverdraagzaam en onverbindbaar met onze normen en cultuur.


Gepost door: Benji | 08-05-04

Islamterrorisme Beste armand, ik zou het ook graag doen, maar naar waar? Nergens in de wereld zul je nog veilig zijn, de olievlek van het moslimterrorisme breidt zich steeds verder uit en zoals Jurgen zegt, als er NU niet krachtdadig door het vrije westen wordt opgetreden is het te laat. Pim Fortuyn sprak over een 5de kolonne, wel die is reeds onder ons in de vorm van slapende terroristen. Het is alleen maar wachten: waar, wanneer en hoe !!!

Gepost door: Herman | 08-05-04

Het is simpel islam = brainwashing !

Gepost door: ikke | 08-05-04

Onslowsyndroom En de modale Vlaming? Wel die Vlaming drinkt nog een pint, kijkt naar een of ander kutprogramma op de TV en vindt dit allemaal een ver-van- mijn-bed-show(Onslowsyndroom).

Pim Fortuyn zei ooit dat het Islam een bedreiging is voor de wereldvrede. Die man wist het wel waarover hij het had.
Onzer allen Haaasseltse dirigent-pianist Willy Claes deelt trouwens eveneens die mening.
Een derde werelbrand zit er rustig en sluipend aan te komen.

WAKKER WORDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gepost door: Jie Pie | 08-05-04

TIP http://www.fortuynpolitiek.nl/topic.asp?TOPIC_ID=4562

Gepost door: Herman | 09-05-04

Nieuws Wat mij opviel was dat, voor zover dat ik weet, noch de VRT noch VTM daarover bericht heeft. Dat vind ik vreemd. Je zou toch verwachtten dat dergelijk nieuws als een `bom´ zou inslaan?

Gepost door: Adam | 09-05-04

fundamentalisme mag ik er toch even op wijzen dat hier tot vervelens toe wordt nagelaten genuanceerd over de islam te spreken. het probleem ligt niet bij de islam, wel bij bepaalde fundamentalistische groeperingen in die islam. DIT IS EEN BELANGRIJK VERSCHIL!

ter illustratie: dat er wel vaker problemen zijn geweest met fundamentalisme bewijst de geschiedenis. in de jaren 20 en 30 bijvoorbeeld werd Amerika overspoeld door een golf van antisemitisme. een antisemitisme dat deels groot werd gemaakt door Christelijke fundamentalistische groeperingen. groepen die het niet nalieten het 'Joodse ras' als intrinsiek slecht te beschouwen, en het evenmin nalieten Hitler openlijk te steunen.

ook hier was het duidelijk dat fundamentalisme leidde tot onverdraagzaamheid, negatieve stereotypering van een hele gemeenschap, en een angstvallig en kortzichtig vasthouden aan eigen waarden en normen. een duidelijk voorbeeld van hoe een in onze westerse wereld algemeen aanvaarde godsdients ook lugubere trekjes kon en kan vertonen. (vraag maar aan papa Gibson)

het lijkt me pertinent fout de hele moslimgemeenschap haar bestaansrecht in Europa te ontnemen. in onze samenleving heeft iedereen niet alleen recht op vrije meningsuiting, maar ook recht op het aanhangen van een religie naar keuze. wel moet worden nagedacht hoe we binnen Europa fundamentalistische groeperingen tot meer verdraagzaamheid en openheid kunnen brengen. en dit is een vraag die veel serieuze politici zich stellen, ook de politici van jullie aller vijand 'politiek correct Vlaanderen'. om er nog maar eens op te wijzen dat socialisten geen slaafjes van het islamfundamentalisme zijn...

Gepost door: mopspie | 09-05-04

Moslimfundamentalisten tot meer verdraagzaamheid brengen ? Ja mopsie, dat is allemaal mooi gezegd. Maar ik kom terug op het punt : hoe kan je de 'goei' van de 'slechte' onderscheiden ? Het staat niet op hun voorhoofd te lezen hé : 'Ik ben een slapende terrorist en Taliban aanhanger'...
De wereld is danig veranderd na 9/11. Als u denkt dat met fundamendalisten te praten valt, dan leeft u nog in een ander tijdperk.
En waar blijft dan het afkeuren van de terreur vanuit de hoek van die zogehete 'goeie' moslims ??? Het uitblijven van dit signaal is zeer verontrustend te noemen. Of vergis ik mij volgens u ??
En dat in de Europese moskeën het fundamentalisme aangeprezen wordt (om van de 'goei' de 'slechte' te maken), is nog meer verontrustend te noemen. Wat heeft minister Onckelinkx bezield om 8 extremisten te benoemen in de moslimexecutieve ? De helft van de raad is maw fundamendalist. Gaat u zo op die manier de fundamentalisten aanzetten tot meer verdraagzaamheid ??? Wel, veel succes zou ik zeggen.
We spreken elkaar nog na de eerste aanslag op onze bodem.

Gepost door: eLPe | 09-05-04

Beangstigend ! Allemaal beangstigend !
De SP-A zou beter i.p.v. naar Nederland op 'ramptoerisme' (alsof er hier geen grotere rampen zijn, juist door de linksen !) te gaan ,eens serieus nadenken hoe men de islam in haar geheel moet 'aanpakken', en het islamfundamentalisme in het bijzonder !
Het is een moeilijk en delicaat probleem ! Ik blijf een grote voorstander van godsdienstvrijheid ! Als democraat kan je niet anders !
Het is jammer dat niemand in de moslimgemeenschap opstaat om dat fundamentalisme te veroordelen. Dit is pas zorgwekkend !
Men kan niet anders concluderen dat, zowel onze overheid als de moslimgemeenschap, de ogen sluit !
Dat kan enkel op een ramp uitdraaien !
Sommige moslims (waarschijnlijk meer dan we denken en hopen) zien elke westerling (christen of of niet-godsdienstige) als ongelovigen, die er, om het zacht en met respect uit te drukken, beter niet zouden zijn.
Als er dan imams zijn die openlijk in moskeeën oproepen tot haat en terreur, dan moet men daar wel tegen optreden.
Wel moet men hier niet de hele moslimwereld stigmatiseren !
Maar ik stel toch vast dat men het christelijk geloof veel harder durft aan te pakken dan het islamgeloof !
En tegen diegenen die tegen geloof zijn : echt geloof roept op tot liefde en verdraagzaamheid !, zowel in de katholieke -als de islamleer.
Het zijn weer groepen die misbruik maken van de godsdienst. Jammer !
Een oplossing en drastische maatregelen (maar niet blind !) zijn aangewezen !
Laat ons wijs, verdraagzaam, maar ook vastbesloten zijn.
Onze westerse waarden en normen worden wel degelijk bedreigd. En dat stemt me triestig.
Oproepen tot haat is het stomste wat men kan doen !, aan beide zijden moet verdraagzaamheid de boventoon voeren ! Maar of dit realistisch is ? ! Ik hoop het !

Gepost door: Big Brother | 09-05-04

voorstel op al die moslimterroristen past één ding: toepassing van hun eigen sharia strafrecht. ze zijn toch zo zot van hun eigen gelijk. laat ze dan ook berecht worden volgens hun eigen zo geliefde "moslimrechtspraak".

Gepost door: anne | 09-05-04

De Zevende Dag Vandaag eens heel aandachtig de zevende dag bekeken maar ik moet zeggen het heeft me moeite gekost mijn aandacht erbij te houden. elke week gaat dit programma erop achteruit. Ik vroeg me op een gegeven moment af of we nu in de aanloop zitten naar verkiezingen of we een hele saaie komkommertijd meemaken en presentator Guy Janssens die beter terug op stal kan worden gezet. Algemene tendens is dat er zeer platte debatten te zien zijn die door de moderators plat gehouden worden. Als iemand vrij en wil praten en wil argumenteren met een ander neemt dit te veel tijd in beslag en wordt er snel over een ander onderwerp begonnen. Laat Vlaamse volkspelen optreden in Vlaanderen vakantieland of dergelijke en neem je tijd voor een serieus debat dat zou mijn raad zijn aan hen. Ben eens benieuwd of er beterschap ik komt maar ik vrees ervoor.

Mvg,

Tibo

Gepost door: Tibo | 09-05-04

We moeten inderdaad vastbesloten zijn. Big Brother zegt het goed.

"Laat ons wijs, verdraagzaam, maar ook vastbesloten zijn."

Sinds 9/11 is dit de politiek van de VS. Europa moet nog wakker worden, vrees ik.

Gepost door: eLPe | 09-05-04

@mopspie Eén ding: naïef... naïef... naïef... naïef... Het kan niet genoeg herhaald worden!
De enige goede moslims zijn die moslims die geen moslim meer zijn, en zij zien de realiteit veel beter in dan wij allemaal samen !!! Ze groeperen zich zelfs om op te komen tegen die terdoodveroordelende godsdienst; wie afvallig is wordt immers automatisch ter dood veroordeeld en kan niet worden gestraft!! Mooie godsdienst is dat!
De meeste migranten uit de moslimlanden die naar hier komen staan in het begin nogal onverschillig tegenover hun godsdienst totdat ze worden "gerecupereerd" door fanatieke geloofsgenoten, en dan begint de miserie! Feesten op de aanslagen in New York en in Madrid, verafgoden van een krapuul zoals Bin Laden enz. en gedaan met alle discussie, want de koran weet alles: alles staat erin tot wat de toekomst ons brengt toe, dat trachten de imams hun gelovigen toch wijs te maken, en verblind als ze zijn, trappen die er in. De imams eisen respect van de andere moslims, en als je hen dat niet geeft wordt je beschouwd als een slechte moslim; soms zijn die imams primitieve ongeletterde wrakken die alleen maar de koran bijna uit hun hoofd kennen, vooral dan de minder fraaie passages.
Wie al die nonsens uit de koran gelooft, geschreven door een epilepticus die mystieke momenten had (een kenmerk van de epilepsie) en zijn geschrijfsel liet doorgaan als door god zelf geschreven, wie dat allemaal slikt moet wel erg gek zijn, en zoals ik al zei: ze zijn met meer dan een miljard! Het wordt tijd dat daar iets aan gedaan wordt, en niet die stomme naïeve houding aan te nemen van fundamentalisten en andere... De islam is op zichzelf al fundamentalistisch !
Zie de geschriften van enkele mensen die ooit moslim waren: Rushdie, Hirsi Ali en vele andere: wat daar te lezen is grenst aan het ongelofelijke voor een moderne wereld zoals de onze. Het zal een gevecht worden tussen de beschaafde wereld en de barbaarsheid; wij zijn ook van ver gekomen, misschien nog van verder dan de moslimwereld, maar zij zijn blijven steken in de middeleeuwen, juist door hun zo bejubelde koran.

Gepost door: Thomas | 09-05-04

US-steun aan de moslims Hier dient opgemerkt te worden dat de Verenigde Staten de moslims altijd hebben gesteund! Enkele voorbeelden:
- Suez-crisis: de USA mét Egypte tegen Israël met Europa (dat is intussen het enige standpunt van de US dat gewijzigd werd ten voordele van Israël, onder druk van de stemmers in de US zelf).
- Bosnië: met de moslims tegen de Serviërs
- Kosovo: met de moslims tegen de Serviërs
- Macedonië: met de moslims tegen de slavische Macedoniërs
- Pakistan: met de moslims tegen India
- Afghanistan: met de moslims én met de taliban én met Al Qaida tegen de Russen
- Pakistan: oprichting van massa's koranscholen met geld van de CIA (tegen Rusland bedoeld)
- Tsjetsjenië: met de opstandelingen tegen de Russen (voor 11 sept)
- Kashmir: met Pakistan tegen India
- Irak: met de moslimstaten Saoudië-Arabië en Kuwait tegen de lekenstaat Irak
- URSS: bevordering van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in ondermeer verschillende moslimstaten ten zuiden van Siberië en in de kaukasus
enz. enz. enz.

Aan dat alles is dan abrupt een einde gekomen door het fanatisme en de stommiteit van de moslims zelf: op 11 september: dan hebben de vroegere bondgenoten van de US zich tegen de US zelf gekeerd; nochtans was de US reeds verschillende malen gewaarschuwd door het exploderen van hun ambassades in het Midden-Oosten en Afrika. En waarom hebben ze zich tegen hun vroegere beschermheren gekeerd? Voor de kwestie Israël? Misschien ten dele, maar vooral door hun fanatisme in het geloof: blind fanatisme, jaloezie en haat: dat zijn denk ik de echte redenen. Dat voelde men trouwens hier ook als ze feest vierden na de aanslag van 11 september, ik stond tussen de moslimfeestvierders op dat ogenblik en slechts een paar keurden dit af, de overgrote meerderheid gaf Bin L. gelijk! Haat en vooral jaloezie, en dus fanatisme. Maar met een steek van een vlieg doodt men geen paard.
De terroristen kunnen hun strijd onmogelijk winnen, tenzij wijzelf ons laten overwoekeren door moslim-immigranten en in onze verregaande naïeviteit het gevaar ervan niet inzien, of nog erger zelf in massa overlopen naar hun godsdienst, maar dat zie ik zo niet te gebeuren.
Voor mij was de inval in Irak een zware fout omdat het een lekenstaat betrof, bijna de enige in de regio. Het was enkel goed voor de sukkelaars die er leefden onder een dictatoriaal regime, maar zoals altijd moet men niet veel dankbaarheid verwachten van weinig ontwikkelde mensen die gemakkelijk te manipuleren zijn door hun imams tegen de "ongelovigen".

Gepost door: Eddy | 09-05-04

Vlaamse betoging te Halle: veel blabla, weinig boemboem De politici aan de macht lopen wel mee in de betoging maar gaan plat op de buik voor de franstaligen en Elio Di Rupo van de PS en wringen zich in allerlei bochten, om toch maar niet te moeten toegeven, waar het in feite op neer komt, ze willen zich profileren in deze verkiezingsstrijd, maar het ontbreekt hen aan moed om te eisen waar Vlaanderen recht op heeft, de splitsing van Brussel Halle Vilvoorde en dit nu voor de verkiezingen.
Uw mening

Gepost door: Stefaan Van der Vreken | 09-05-04

schuldig verzuim. De islamgemeenschap zou openlijk afstand moeten nemen van personen die tegen integratie zijn of aanzetten tot geweld. Maar wat zien we?
Meer en meer moslima's beginnen sjaaltjes te dragen en allochtone jongeren sluiten aan bij ael.
Regeerders, neem nu eens verantwoordelijkheid op ipv U schuldig te maken aan schuldig verzuim.

Gepost door: miel | 09-05-04

citaat Sinds ik in Nederland woon, gaat het alleen maar over de immigratie- en integratieproblemen van allochtonen, maar HET probleem is de islam. Dat valt niet te ontkennen.
Citaat uit het boek van A.Hirsi Ali

Gepost door: ... | 09-05-04

Toffe Mannen Laat die moslims nu eens mee rust. Het zijn toffe mannen die geen vlieg kwaad doen.

Gepost door: Kotski | 09-05-04

Verschillende soorten Islam?? Er wordt hier gesproken over "de goeien" en "de slechten", wel het probleem is dat je beide niet kan onderscheiden. De terrorristen van 9/11 waren perfect geïntegreerd én geslaagd in de samenleving, maar niemand wist wat in hun hoofden omging. Ook zijn er gevallen bekend van smetteloze Moslimsoldaten die zich plotseling tegen hun eigen rangen keerden. Ieder Moslim, hoe sympatiek of vriendelijk ook, kan door omstandigheden terugvallen op het fundament van de Islam. Uiteraard hangt veel af van de persoonlijkheid. Het argument van de verschillende stromingen binnen de Islam is echter zwak daar ze ieder de Koran en Mohammed (bron van alle haat ) erkennen. Die stromingen vallen dus terug op een zelfde bron en het is voor een Moslim perfect mogelijk om de ene stroming in te wisselen voor een andere met uitzondering van Shiiten en Soenniten.

Wat is volgens jullie een 'modale Moslim'? Ik herinner mij nog de reactie op 9/11, in de media luidde het officieel dat de Moslimgemeenschap de terreurdaad veroordeelde, in werkelijkheid waren vele "modale moslims" aan het dansen in de straten van Molenbeek. Christenen die even fanatiek met hun geloof (vasten, bidden ea) bezig zijn als de "modale Moslim" kan ik alvast op één hand tellen. Het is trouwens een grote fout om zomaar het Christendom met de Islam te vergelijken.

Ons land is langzaam maar zeker aan het opschuiven naar de status van "Dhimmitude" Dat woord is onbekend voor u? Zoek het maar op via google...

Gepost door: Patrick | 09-05-04

ware aard... ok. de ware aard van SOMMIGE(!) forumbezoekers komt naar boven. de islam is intinsiek slecht, alle moslims zijn stommerikken en potentiële terrorristen. en wie dit ontkent is naïef.

en o wee wie daarom een vergelijking durft te maken met racisme. o wee wie durft zeggen dat dergelijke uitspraken veel weg hebben van een negatieve stereotypering van een hele gemeenschap.

wie is er hier eigenlijk naïef?

Gepost door: mopspe | 09-05-04

Leve de democratische moslimpartij! Om die negatieve stereotyperingen te doorbreken is Dyab, ter ere van burgermoordenaar Rantissi, bloemen gaan leggen aan het fort van Breendonk.

Foto´s van deze Orientaalse etikette vindt je op de site van de AEL.

Gepost door: Adam | 09-05-04

les nummer één: politiek correct is niet feitelijk correct @mopspe

Verder dan wat stemmingmakerij komt u niet, ik daag u uit om aan te tonen dat de Islam goedaardig is. Verder scheer ik niet alle Moslims over één kam, dat is duidelijk te merken in mijn opiniestukjes, waarom zou ik trouwens? Ik heb ook Moslims te vriend, net zoals Herman Brusselmans, lees hier: http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=597

En wat heeft racisme in s'hemelsnaam te maken met kritiek op Islam of het Christendom of enig andere ideologie? Zijn er soms geen blanke Moslims?

Op Godslaster staat in Islamitisch geörienteerde landen de doodstraf. Het principe van de vrije meningsuiting is er net gekomen opdat we kritisch kunnen zijn zonder vervolgd te worden. Blijkbaar zijn er hier mensen die de klok terug willen draaien.

In een vorige post sprak u over jodenvervolging in de jaren '30. Wat u blijkbaar ook niet weet is dat Hitler even populair was in Duitsland als in de Arabische wereld waar de Duitse troepen als helden onthaald werden. Die populariteit had Hitler uitsluitend te danken aan zijn oplossing voor het "Jodenvraagstuk". In de jaren dertig ontstonden er groepjes van Arabische Hitlerjugend. Toen de oorlog uitbrak werdt er zelfs **op Arabisch initiatief** een SS-regiment opgericht met als enig doel de joden te vervolgen. Na WO II was ook de Arabische wereld een toevluchtsoord voor Nazi's, net zoals Zuid Amerika. In het Egypte van Nasser kregen die gevluchtte Nazi's de kans om verschillende functies te bekleden zoals politiediensten die als doel hadden de Joden uit het land te pesten (met succes)

Waar komt die Jodenhaat vandaan? Niet omwille van Israel, want dat bestond toen nog niet, maar wel omwille van een boek en een ideologisch gedachtengoed u welbekend.

Mvg

Gepost door: Patrick | 10-05-04

Citaten van moslimkenner Frentrop (uit HP/De Tijd) Het is een naïef gedacht dat de islam een godsdienst is als alle andere godsdiensten. Communisme, nazisme en de islam passen in dezelfde mal. Alle drie hebben gemeen dat ze westerse ideeën afwijzen en willekeurig mensen doden.
Het gebruik van de termen "moslimhaat" en "islamofobie" is misleidend, bedoeld om een inhoudelijk debat over de islam te voorkomen. Hetzelfde geldt voor de reactie van moslims om kritiek op de islam taboe te verklaren.
Moslims mogen niet twijfelen aan hun geloof of zich er vragen over stellen. Wie twijfelt aan de koran verspeelt zijn kansen op een plek in het hiernamaals...

Gepost door: Thomas | 10-05-04

Dit is Nergens hot news!!! Moslimfundamentalist wou op 24 maart Antwerpse tunnel(s) opblazen
Het gerecht beschikte op 24 maart over aanwijzingen dat een op Linkeroever wonende Taliban-aanhanger een terreuraanslag wilde plegen in een of meerdere Antwerpse tunnels tijdens de publiekstrekker 'Open Tunnel-evenement'. De Talib zou hebben gehandeld in opdracht van een imam van een Antwerpse moskee.

Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van een spoedvergadering van het parket. Volgens een tip zouden explosieven ondergebracht worden in een pand aan de Dambruggestraat en zou worden gebruik gemaakt van een auto met Duitse nummerplaat. Ook vandaag is de waakzaamheid groot, vooral in de Antwerpse jodenbuurt waar meer patrouilles dan gewoonlijk op de been zijn.

Gepost door: blijf wakker | 10-05-04

het waarschuwend "vingertje" Vandaag gelezen in De Morgen van Karl Van Den Broeck (p.2). Het waarschuwend vingertje!! Gaan ze het dan nooit afleren?
Een blokker mag anderen bekritiseren op voorwaarde dat hij enkele van volgende dingen doet (volgens " leraar" V.D.Broeck):
- heeft hij zijn zieke oma bezocht?
- is hij naar de ouderavond van zijn kinderen geweest?
- is hij lid van een lokale vereniging?
- tapt hij op het buurtfeest?
- is hij naar inspraakvergaderingen in zijn buurt geweest?
- heeft hij gestemd voor de sociale verkiezingen?
- sorteert hij zijn afval?
- betaalt hij zijn belastingen correct?
- gaat hij eerst met de lawaaierige jochies in zijn straat praten voor hij naar de politie stapt?
Totdaar het belerend vingertje; typisch Agalev praat, en dat van de SP.A, willen ze misschien Agalev achterna gaan in de verkiezingen? Betweters zijn niet aan de Vlaming besteed, dat heeft Agalev ondervonden!

Maar nu terzake:
Ikzelf heb onlangs in mijn bureau "onverwacht bezoek" gehad. Ik doe de deur open voor twee man die ik verwachtte... maar alhoewel ze identiek gekleed waren, waren het twee ongewenste bezoekers! Alle twee springen op mij, gooien me tegen de grond en beginnen te kloppen met een vierkanten ijzeren staaf op mijn aangezicht en op mijn hoofd. Mijn handen worden met handboeien achter de rug gebonden, en ik krijg een blinddoek aan terwijl ik -hevig bloedend- door een derde persoon tegen de grond gehouden word, en met een revolver tegen de slapen terwijl één van de twee eersten roep: schiet hem neer, schiet hem neer. Ik heb dus enkele vreselijk aangename minuten beleefd! Gevolg: gebroken neus, naar het hospitaal voor hechtingen aan mijn hoofd, verschillende weken pijn, en een grote som geld gestolen + mijn nieuwe Mercedes!
Welnu, zolang DIE zaken niet opgelost geraken wil ik geen commentaar horen dat ik voor het VB stem!! De kinderen van de SP.A mogen verder stoeien in hun naïeviteit, maar er zijn belangrijker dingen; het heeft weinig gescheeld of ik was er niet meer. Dat primeert denk ik.
NB: de overvallers waren allochtonen (drugverslaafde Marokkanen).

Gepost door: Emiel | 10-05-04

Samenzwering Eindelijk is er een versnelling begonnen van de bekering van het Westen tot de Islam. De enige bedoeling is om systematisch het Westen in te palmen en tot de Islam te bekeren. Immers Moslims kunnen alleen maar samenwonen met gelijkgezinden : dus volgelingen van de islam. Alle andere godsdienten zijn verwerpelijk en moeten bestreden worden. Met de buiken van hun vrouwen zullen zij hun doel bereiken en het einde is in zicht. Arm Europa zich zo verkopen en zijn kultuur verloochenen... Vroeger zijn ze opgerukt vanuit Afrika via een stuk in Spanje en toen is het hen niet gelukt maar nu ze een andere taktiek gebruiken zal het zeker lukken. Dus mensen... terug naar 2000 jaar geleden zoals ze leven in Egypte en in de onderontwikkelde streken van Marrokko en Turkije en gedikteerd worden door de immams die alle wijsheid in petto hebben, de vrouwen domineren en dit allemaal op kosten van de brave oude belgen en europeanen.

Gepost door: Oude Belg | 10-05-04

@emiel als ik uwe ongenuanceerde racistische en antimoslim praat er hier opna lees, kan ik alleen maar zeggen dat het gene betere kon overkomen.

ik wens geen enkele mens (dus niet blokkers) slechts toe en vind een harde aanpak van criminelen noodzakelijk. Wat blokkers(nauwelijks nog mensen te noemen , hoeveel ze ook zijn) betreft, moge hun dagelijks overkomen waar zij ALLE vreemdelingen van beschuldigen, ik zal er geen moment van wakker liggen, integendeel ..

en : ik ben ook slachtoffers geweest van criminaliteit ; aangegeven en dat ventje is opgepakt en helaas wel te vroeg vrijgekomen wegens minderjarigheid... maar dat is een andere kwestie.

Gepost door: berthen | 10-05-04

@berthen (weer een andere naam voor dezelfde fanaticus?) anti-moslim is geen racisme, doe niet onnozel !
Een van mijn beste vrienden is een Iraniër, vraag hem eens wat de islam is, en doe niet zo naïef, want ge weet blijkbaar nog niet veel van de wereld!
"blokkers, nauwelijks nog mensen te noemen": dàt is pas racisme ! Het is zoals Hitler die de joden ook "nauwelijks mensen" noemde !!!

Gepost door: Emiel | 10-05-04

@een "nauwelijk mens te noemen" iemand Ik denk dat berthen zelf nauwelijks een mens te noemen is, of enen zonder verstand dan ! DAT is een staaltje van ECHT racisme: de mens degraderen tot niet-mens!! Bravo Berthen, eindelijk spelen de linksen open kaart: racisten tegen hun eigen volksgenoten!

Gepost door: Thomas | 10-05-04

slachtoffer van criminaliteit ik denk dat het nen blokker was die den berthen aangevallen heeft

Gepost door: ... | 10-05-04

@berthen 2 zeg nu eens serieus, berthen, ge zijt toch al de twaalf jaar voorbij ?
Ik kan nog begrijpen dat een kleine peuter zoiets neerkrabbelt, maar toch niemand met een greintje verstand?
Wie wenst er nu iemand toe dat hij overvallen wordt?
Dat sommigen geen of nauwelijke mens genoemd worden: "geen enkele mens (dus niet blokkers)"?
Als ge nog klein zijt, tot daar aan toe, anders is het erg gesteld met u, zéér erg. Zoek eens een dokter op...

Gepost door: Emiel | 10-05-04

GUY VERHOFSTADT ZOEKT WERK ... IN TOSCANE !

Gepost door: Fronzer | 10-05-04

BART SOMERS ZOEKT WERK ... IN MECHELEN !

Gepost door: Fronzer | 10-05-04

konijnenpijp Bom in Konijnenpijp! JOEPIE!!!!!!! Moet ik niet meer gaan werken!

Gepost door: d c | 10-05-04

kotski,mopspe,pantani,ael,berhen,dc Er zitten hier een paar zwakzinnigen op de site

Gepost door: Herman | 10-05-04

Wie is racist ? ! Berthen, Bethen toch !!!
Hoe onverdraagzaam !
Wie is hier nu de 'racist' ?
Jongens toch, hoe is het mogelijk !
Probeer toch eens MENS te zijn ! Waarom lukt dat de 'linksen' niet ? !
Ik draag niemand een kwaad hart toe en wens niemand een ongeval etc. !
Zijn we nog beschaafd, ja ? !
Voor mij zijn Blokkers even goed mens als sossen !
Het is niet omdat je het met iemands gedachtengoed niet eens bent, dat je hem/haar moet haten !
Daar bereik je niets mee, tenzij pure ellende !
Berthen, denk toch eens na !!! Of wil je enkel provoceren !
Denk het wel !
Niemand kan zo 'laag' zakken, niet ! ?
En nee, vriend, ik ben bijlange geen Blokker !
Wel iemand die nadenkt en ziet dat het met onze maatschappij totaal de verkeerde kant uitgaat !
En dat we onze mening niet meer mogen zeggen !
Dat onze privacy en onze veiligheid op het spel staan !
Die dingen verontrusten mij !
Ik wil leven in een vrij, verdraagzaam maar ook VEILIG land !

Gepost door: Son Of Big Brother | 10-05-04

democratische godsdiensten Ze hebben het bij ons voortdurend over "democratische partijen", waarom wordt er nooit gesproken over "democratische godsdiensten" ??? Dan ken ik er wel een die ONMIDDELLIJK uit de boot zou vallen !!!

Gepost door: Emiel | 10-05-04

amai dan allemaal zouden ze uit de boot vallen, dan. Goed idee trouwens, godsdiensten afschaffen. gedaan met al die zever. Rusland/China-stijl.

Godsdiensten uit scholen. Als we daar nu al 's mee beginnen. Educatie en godsdienst horen vandaag den dag toch niet meer bij elkaar. Een beetje moraal of ethiek is genoeg.

Probleem islam ineens mee opgelost.

Ik vraag me af wat onze linkse vrienden hiervan zeggen. Het zijn anti-tsjeven ... maar mag er aan de andere godsdiensten geraakt worden ?


PS : iedereen heeft het over roots. achtergrond. elke mens heeft da.
Ne vlaming ook. Juist zoals nen jamaicaan of eender wie. Snapt da nu toch 's dat er sommige gasten zijn die daar mee bezig zijn. Een vlag en zo. Kan dat dan zoveel kwaad ?

Gepost door: links = naïef | 11-05-04

Ik heb de Islam NIET gevraagd Het is Pater Leman die de Islam heeft laten invoeren, ze zouden zijn kop moeten afschieten, want ik als Vlaming heb daar niet om gevraagd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alle islamietjes BUITEN! NU!

VOLKSVERKRACHTERS ZULLEN EEN DAG AANGEPAKT WORDEN, WEES DAAR MAAR ZEKER VAN !!!!!!!! VUILE SOSSEN.


*** VRIJE MENINGSUITING *** HINT...

Gepost door: Vlaming | 11-05-04

Islam Langzaam maar zeker sijpelen de moslimextremisten het Westen binnen. De politiekers hebben echter str....... in hun ogen! Wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil.

Gepost door: gerard | 29-05-04

De commentaren zijn gesloten.